5
Alaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨdamɨli Asɨ aludɨ igɨdaci hulaŋ iamɨgali huaci hɨnilalu uami.
Alaŋ + Asɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨdamɨli Asɨ agaŋ aludɨ nameŋ abami uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abami uami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ aludɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨmami uami. Lɨci Asɨ alaŋ hula humɨgaŋ simɨ hɨnilalɨ uami. Alaŋ + hameŋ agasaŋ igahɨlahɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨdamɨli Asɨ alusaŋ mavɨn hɨnilalɨ uami. Iabi neŋ alaŋ Asɨ dɨ lɨhu hɨvɨ pam hɨnilalu uami. Hɨnihɨni Asɨ saŋ migɨla migɨla hɨnidamɨli nɨbu vevɨla aludɨ likɨlɨci uavɨla nɨbu hula nudɨ haiabɨla heŋ huaci sɨbaŋ hɨnibalu uami. Alaŋ hameŋ agasaŋ migɨla migɨla hɨnihɨni hɨjɨŋalaŋala hɨnidalu uami. Alaŋ + akuaba akuaba huaci huaci mufɨli igɨbalu agɨlasaŋ pam hɨjɨŋalɨmagalu uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ aludɨ hɨvɨ iahavɨlalɨ agɨlasaŋ avi hɨjɨŋalɨmɨli uami. Alaŋ igɨlalu uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ agɨlaŋ aludɨ hɨji humɨgaŋ agasaŋ vɨdɨvɨdɨŋ iguavɨdaci vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalu uami. Aludɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ hɨniavɨdaci vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama akuaba akuaba vɨhɨlɨ aludɨ hɨvɨ iahavɨlalɨ agɨladɨ lɨvalɨlalu uami. Lɨvalɨdamɨli Asɨ agaŋ aludɨ huaci igɨlalɨ uami. Lɨdaci Asɨ aludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu agasaŋ migɨla migɨla hɨnilalu uami. Asɨ + aludɨ ahɨliahubali agasaŋ migɨla migɨla hɨnilalu uami. Havɨ havɨ ma migɨla migɨla hɨnilalu uami. Asɨ nudɨ Amɨŋ agadɨ abɨci aludɨ pɨŋ ci vemi uami. Vevɨla alaŋ hula hɨnidaci alaŋ hɨji nameŋ lamɨlalu uami. Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ aba abɨlalu uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni agaŋ aludɨ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ ci hɨnidi aba abɨlalu uami.
Alaŋ + nukeŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ hɨniadamɨlu uami. Hɨnidamɨli Asɨ nɨbu nukeŋ mɨhiŋ lamami heŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vilalu aludɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨmami uami. Hulaŋ mu ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨlalɨ uami. Hulaŋ hameŋ agadɨ ahɨliahuiahu saŋ hulaŋ mu nudɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla ma akua hɨmɨvi uami. Agadɨ ala hulaŋ mu huaci sɨbaŋ agadɨ ahɨliahuiahu saŋ hulaŋ mu nudɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla huaci akua hɨmɨvi uami. Alaŋ + lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali hɨniadamɨlu uami. Hɨnidamɨli Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ aludɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨmami uami. Hameŋ lɨci Asɨ agaŋ alusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ agadɨ alaŋ igɨlalu uami. Jisasɨ + Kɨlaisɨ hɨmɨci Asɨ agaŋ aludɨ nameŋ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ iabi alaŋ igɨlalu uami. Nɨbu aludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami. Hɨnidamɨli Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlasaŋ igɨvɨ hɨnihɨni nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamɨbali uami. 10 Vaka + alaŋ Asɨ dɨ nagɨli lamadamɨlu uami. Lɨdamɨli Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ nagɨli lamalama agadɨ ifɨlahalaha saŋ hɨmami uami. Hɨmavɨla ifɨlahɨci cɨhu Asɨ agaŋ alaŋ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilalɨ uami. Lɨdaci alaŋ hɨji nameŋ lamɨlalu uami. Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahavɨla hameŋ laci hameŋ laci hɨnidi aba abɨlalu uami. Hameŋ sadaŋ iabi alaŋ Asɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnidamɨli Asɨ aludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu aba abɨlalu uami. 11 Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨdaci alaŋ Asɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilalu uami. Hɨnihɨni Asɨ saŋ hekɨlɨ hɨjɨŋalɨlalu uami.
Adam lɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hɨmavɨdaci Jisasɨ lɨci hulaŋ iamɨgali cɨhu huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami.
12 Ci + igɨlaŋ uami. Adam agaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vici lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ fɨli neŋ iaha hekɨlɨ lɨmi uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ ala lɨci hɨmahɨma agaŋ iahami uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨhadami agɨlaŋ heŋ haba hɨmavɨhadami uami. 13 Vaka + hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi hɨniavɨhadami uami. Hɨniavɨdaci Mosesɨ agaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lɨbami uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ma lɨbɨmaŋ lɨdaci Asɨ agaŋ nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ ma lugɨla lugɨla abadami uami. 14 Asɨ + agaŋ Adam dɨ lamami hadɨhu hɨnia ve cɨhu Mosesɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lɨbami heŋ hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi sɨkasɨkan haba hɨma fɨhalavɨhadami uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ Adam vimi hameŋ ma vihavɨmi uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi haba hɨmavɨhadami uami.
Hulaŋ hali vemi agaŋ nɨbu hulaŋ sɨvɨ vemi agaŋ me uami. Agadɨ ala nɨbu mu hɨdɨlɨ uami. Hulaŋ sɨvɨ vemi agaŋ nɨbu Jisasɨ Kɨlaisɨ uami. 15 Adam lusɨŋ sɨbɨlɨ vimi agaŋ hula Asɨ hulaŋ iamɨgali saŋ mavɨn hɨnihɨni akuaba akuaba havɨ igulalɨ agaŋ hula pam ma hɨniavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨniavɨlalɨ uami. Adam agaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vici uami. Hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ hɨmavɨlalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ mavɨn hɨnihɨni agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ hɨmahɨma hɨsɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lɨvalɨlalɨ uami. Asɨ agaŋ nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlavɨla alusaŋ mavɨn hɨniavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨci mɨgavɨla aludɨ ahɨliahuiahu saŋ hɨmami uami. Lɨci Asɨ agaŋ aludɨ nameŋ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. 16 Akuaba akuaba huaci huaci igu igu hɨsɨŋ agaŋ hula Adam lusɨŋ sɨbɨlɨ vimi agaŋ hula pam ma hɨniavɨlalɨ uami. Adam dɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ lɨci Asɨ agaŋ aludɨ ciaŋ hɨvɨ lamavɨla nameŋ abami uami. Ha vana sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lɨhavɨm aba abami uami. Agadɨ ala Asɨ alusaŋ akuaba akuaba huaci huaci igulalɨ agaŋ nɨbu nameŋ uami. Hulaŋ iamɨgali alaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ akape sɨbaŋ vidamɨli Asɨ alusaŋ mavɨn hɨnihɨni aludɨ nameŋ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. 17 Adam agaŋ ciaŋ lulɨci nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ifɨhɨmɨlalɨ uami. Lɨdaci hɨmahɨma agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ manɨgali me hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ ifɨhɨma fɨhalɨlalɨ uami. Agadɨ ala Asɨ alusaŋ mavɨn sɨbaŋ hɨniavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨci vemi uami. Veci Asɨ aludɨ iga iga abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ manɨgali me hɨnihɨni huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami.
18 Adam + agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ lulɨci uami. Asɨ nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agasaŋ igahɨlahɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨkasɨkan ciaŋ hɨvɨ lamavɨla abami uami. Vana sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lɨhavɨm aba abami uami. Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨci uami. Asɨ nusaŋ igahɨlahɨla hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. Hameŋ abɨdaci nɨbɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. 19 Adam + agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ lulɨci uami. Nusaŋ ala hulaŋ iamɨgali akape lusɨŋ sɨbɨlɨ daŋ pam hɨniavɨlalɨ uami. Jisasɨ agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨci uami. Nusaŋ ala Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali akape agɨladɨ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami.
20 Hulaŋ + iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agaŋ vana iaha hekɨlɨ lɨm aba Asɨ agaŋ Mosesɨ dɨ abɨci ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lɨbami uami. Lɨbɨci hɨnidaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hɨdɨlɨ maha lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ akape vihavɨhadami uami. Agadɨ ala Asɨ nulɨsaŋ mavɨn hɨniadami agaŋ nɨbu hekɨlɨ lɨmi uami. 21 Lusɨŋ + sɨbɨlɨ vivi agaŋ iaha hekɨlɨ lavɨla cɨhu manɨgali me hɨnilalɨ uami. Lɨdaci hulaŋ iamɨgali akape haba hɨmavɨlalɨ uami. Agadɨ ala iabi neŋ Asɨ alusaŋ mavɨn hɨnihɨni agaŋ nɨbu manɨgali me hɨnilalɨ uami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨci Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hɨnilalɨ uami. Lɨdɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abɨlalɨ uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ nɨbɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami.
+ 5:1 5.1 Jo 16.33, Lom 3.24, 3.27-30, 4.24, Ef 2.14, Kl 1.20 + 5:2 5.2 1 Ko 15.1, Ef 2.18, 3.12, Ib 3.6, 10.19 + 5:3 5.3 HJL 5.41, 2 Ko 12.10, Fl 2.17, Je 1.2-3, 1 Pi 1.5-7, 3.14 + 5:5 5.5 Sng 22.5, 25.20, 2 Ko 1.22, Ga 4.6, Ef 1.13-14, Ib 6.18-19 + 5:6 5.6 Lom 4.25, 5.8-10 + 5:8 5.8 Jo 3.16, 15.13, 1 Pi 3.18, 1 Jo 3.16, 4.10 + 5:9 5.9 Lom 1.18, 2.5, 2.8, 3.25-26, 1 Te 1.10, Ib 9.14, 1 Jo 1.7 + 5:10 5.10 Jo 14.19, Lom 8.7-8, 2 Ko 4.10-11, 5.18-19, Kl 1.20-21 + 5:12 5.12 HM 2.17, 3.6, 3.18-19, Lom 6.23, 1 Ko 15.21-22 + 5:13 5.13 Lom 4.15, 1 Jo 3.4 + 5:14 5.14 1 Ko 15.21-22, 15.45 + 5:18 5.18 1 Ko 15.21-22 + 5:19 5.19 Ais 53.11 + 5:20 5.20 Jo 15.22, Lom 3.20, 4.15, 7.8, Ga 3.19, 3.23, 1 Ti 1.14 + 5:21 5.21 Lom 6.23