6
Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨmahɨma me hɨnilalu uami.
1-2 Alaŋ + nameŋ abɨmagalu uami. Alaŋ cɨhu cɨhu lusɨŋ sɨbɨlɨ vidamɨli Asɨ alusaŋ cɨhu cɨhu mavɨn hɨnibali aba abɨmagalu uami. Alaŋ hɨmavɨla hɨnihɨni me hɨnilalu uami. Hɨnihɨni lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ cɨhu cɨhu ma vilalu uami. Hameŋ sadaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨnimagalu uami. Namɨlaŋ + igɨlalaŋ uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ hɨmami hameŋ ala aludɨ avi avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨdaci cɨhu nɨbu hula hɨmahɨma me hɨmɨlalu uami. Avɨli + hɨvɨ aludɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨdaci alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨmahɨma me hɨmɨlalu uami. Hameŋ lɨdamɨli nudɨ Iaganu Asɨ agaŋ aludɨdaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨdaŋ haca mava hudahuda me hudɨlalɨ uami. Nɨbu nudɨ nukeŋ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ abɨci cɨhu hɨhi iahami uami. Hameŋ laci ala aludɨ avi abɨci cɨhu hɨhi me iahɨmɨli aludɨ hɨnihɨni hɨdahɨda agɨlaŋ sebɨlɨ hɨniavɨlalɨ uami.
Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami.
Alaŋ + Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniavɨla uami. Nɨbu hɨmami hameŋ ala alaŋ avi ci hɨmamɨlu uami. Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨniavɨla nɨbu hɨhi iahami hameŋ laci ala alaŋ avi hɨhi iahɨbalu uami. Alaŋ + igɨlalu uami. Nɨbɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ dɨ via ua kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmami uami. Hameŋ ala aludɨ hɨji humɨgaŋ vaka hɨsɨŋ agɨlaŋ avi nɨbu hula ci hɨmavɨmi uami. Hɨmavɨci lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji aludɨ hɨvɨ hɨniavɨhadami agɨlaŋ ci sɨvɨlavɨmi uami. Hameŋ sadaŋ alaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ hɨji lubiahɨlɨmagalu uami. Hulaŋ + iamɨgali hɨmavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨniavɨlalɨ uami.
Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula ci hɨmamɨlu uami. Hameŋ sadaŋ alaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ lamɨlalu uami. Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu aba abɨlalu uami. Alaŋ + igɨlalu uami. Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ hɨmɨci haca mava hudavɨci cɨhu hɨhi iahami uami. Hameŋ sadaŋ nɨbu cɨhu cɨhu ma hɨmɨbali uami. Hɨmahɨma hɨsɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nudɨ cɨhu cɨhu ma sɨbɨlɨ lamɨbali uami. 10 Nɨbu + pabiŋ tɨbɨ sɨbaŋ hɨmami uami. Hɨmavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ ci sɨbɨlɨ lamami uami. Lavɨla iabi Asɨ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ uami. 11 Hameŋ + sadaŋ alaŋ hɨji nameŋ lamɨmɨli uami. Alaŋ nɨbu hula ci hɨmamɨlu aba abɨmɨli uami. Alaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨnilalu aba abɨmɨli uami. Alaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨji humɨgaŋ pam hɨnilalu aba abɨmɨli uami. Lɨdɨŋ Asɨ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalu aba abɨmɨli uami.
12 Aludɨ + hadipɨlɨ nagaŋ nɨbu hɨmɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ naludɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agaŋ manɨgali me hɨnidaci nudɨ hɨji agadɨ lubiahɨlɨmɨlaŋ uami. 13 Naludɨ + hɨcɨ human hadipɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ valɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨmɨdɨ uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ cɨhu ala vibalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ hula hɨmavɨla sudɨ haca hɨvɨ hɨnia cɨhu hɨhi iahaiaha me ci iahamalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ naludɨ hɨcɨ human hadipɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ Asɨ saŋ pam iguhalaŋ uami. Hameŋ lɨlaŋ Asɨ naludɨ manɨgali hɨnidaci namɨlaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨbalaŋ uami. 14 Namɨlaŋ + ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨnilalaŋ uami. Asɨ nalusaŋ mavɨn hɨnilalɨ agadɨ lɨhu hɨvɨ laci hɨnilalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agaŋ manɨgali me hɨnihɨni migɨlɨdaci namɨlaŋ nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨnimɨlaŋ uami.
Alaŋ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali me hɨnilalu uami.
15 Alaŋ + ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨnilalu uami. Asɨ alusaŋ mavɨn hɨnilalɨ agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnilalu uami. Hameŋ sadaŋ alaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ cɨhu cɨhu vimagalu uami. 16 Ci + igɨlaŋ uami. Naludɨ hɨcɨ human hadipɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ sɨkasɨkan hulaŋ mu agasaŋ iguavɨla nudɨ ciaŋ pam lubiahɨlavɨla uami. Ha namɨlaŋ nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali me hɨnibalaŋ uami. Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agasaŋ pam lɨdɨŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali hɨnilalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ haba hɨmɨbalaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ pam lubiahɨlɨlalaŋ namɨlaŋ uami. Namɨlaŋ nudɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla agadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali hɨnilalaŋ uami. Hameŋ lɨdalaŋ Asɨ naludɨ iga iga abɨbali uami. Namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci aba abɨbali uami. 17 Vaka namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji agadɨ pam lubiahɨladamɨlaŋ uami. Agadɨ ala iabi neŋ Asɨ nudɨ ciaŋ agadɨ alusaŋ igudaci nudɨ ciaŋ amɨŋ agadɨ pam naludɨ lamalubilalu uami. Lamalubidamɨli namɨlaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ alaŋ Asɨ dɨ abɨlalu uami. Nama huaci aba abɨlalu uami. 18 Vaka + namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ hɨniadamɨlaŋ uami. Agadɨ ala iabi neŋ Asɨ naludɨ ahɨliahuci nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali huaci sɨbaŋ hɨnihɨni nudɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlɨlalaŋ uami. 19 Namɨlaŋ hɨji sɨhɨvia ma igahɨlɨlalaŋ sadaŋ naludɨ haiabɨla iahaiaha abɨlan uami. Vaka naludɨ hɨcɨ human hadipɨlɨ sɨkasɨkan agɨladɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ saŋ iguadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali me hɨniadamɨlaŋ uami. Hɨnihɨni ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ mu mu agɨladɨ luladamɨlaŋ uami. Agadɨ ala iabi naludɨ hɨcɨ human hadipɨlɨ akuaba akuaba sɨkasɨkan Asɨ saŋ iguavɨla nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali me hɨnilalaŋ uami. Lavɨla Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlahɨla nudɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali huaci sɨlɨvɨ laci hɨnilalaŋ uami.
20 Vaka + namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni naludɨ hɨcɨ human hadipɨlɨ akuaba akuaba agɨladɨ nusaŋ iguadamɨlaŋ uami. Lɨdɨŋ nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali me hɨniadamɨlaŋ uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨniadamɨlaŋ uami. Nudɨ ciaŋ ma lubiahɨladamɨlaŋ uami. 21 Iabi + cɨhu namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ vaka lɨhadamɨlaŋ agɨlasaŋ igahɨlahɨla sɨhumahɨlɨlalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ vihavɨlalɨ agɨlaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ ma vihavɨlalɨ uami. Nɨbɨlaŋ hameŋ lɨdɨŋ hɨnihɨni haba hɨmavɨlalɨ uami. 22 Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ agɨladɨ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ me hɨnidalaŋ Asɨ naludɨ ahɨliahuci nudɨ nukeŋ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali ci hɨnidalaŋ uami. La nudɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ vibalaŋ uami. Asɨ lɨci namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali huaci sɨlɨvɨ laci hɨnibalaŋ uami. Lavɨla huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ uami. 23 Namɨlaŋ + lusɨŋ sɨbɨlɨ viavɨla ha akuaba akuaba huaci huaci ma vibalaŋ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlaŋ lɨhavɨdaci namɨlaŋ hɨmɨdalaŋ naludɨ amɨŋ agɨlaŋ Asɨ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci ma hɨniavɨbali uami. Agadɨ ala Asɨ agaŋ nudɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ alusaŋ havɨ sɨbaŋ igudaci vilalu uami. Hameŋ sadaŋ mufɨli alaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ Kɨlaisɨ agaŋ lɨci nudɨ vɨdɨvɨdɨŋ hɨvɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ vibalu uami.
+ 6:1-2 6.1-2 Lom 3.5-8, 6.15, 7.4, Ga 6.14, Kl 3.3, 1 Pi 2.24, 4.1 + 6:3 6.3 1 Ko 15.29, Ga 3.27 + 6:4 6.4 Lom 8.11, Ga 6.15, Ef 4.22-24, Kl 2.12, 3.10 + 6:5 6.5 Fl 3.10-11 + 6:6 6.6 Ga 5.24, 6.14, Ef 4.22, Kl 2.11, 3.5, 3.9 + 6:7 6.7 1 Pi 4.1 + 6:9 6.9 CHL 1.18 + 6:10 6.10 Lu 20.38, Ib 9.26-28, 1 Pi 3.18 + 6:11 6.11 Lom 6.1-2, 2 Ko 5.14-15, Ga 2.19-20, 1 Pi 2.24 + 6:12 6.12 HM 4.7, Sng 19.13, 119.133 + 6:13 6.13 Lom 7.5, 12.1, Ef 2.4-5, 5.14, Kl 3.5, Je 4.1 + 6:14 6.14 Lom 7.4-6, 8.2, Ga 5.18, 1 Jo 3.6 + 6:15 6.15 Lom 6.1-2 + 6:16 6.16 Mt 6.24, Jo 8.34, 2 Pi 2.19 + 6:18 6.18 Jo 8.32, 1 Ko 7.22, Ga 5.1, 1 Pi 2.16 + 6:20 6.20 Jo 8.34 + 6:21 6.21 Lom 1.32, 7.5, 8.6, 8.13 + 6:23 6.23 HM 2.17, Lom 2.7, 5.12, 5.15, Je 1.15, 1 Pi 1.4