16
Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ Asɨ dɨ igɨvɨ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ me agadɨ mɨŋamɨjiavɨdaci mɨguavɨmi.
Viaŋ + igahɨlɨdalɨŋ Asɨ agaŋ nudɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ agadɨ muji heŋ hɨniavɨla nudɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ ulavɨla abi uami. Namɨlaŋ hunaŋ mɨsɨn human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ ci via hɨnidalaŋ aba abi uami. Iadɨ igɨvɨ agaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ me hunaŋ mɨsɨn agɨladɨ hɨvɨ ala hɨniavi aba abi uami. Hunaŋ mɨsɨn agɨladɨ viavɨla lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ me agadɨ fɨli heŋ mɨŋamɨjidalaŋ mɨguavɨm aba abi uami.
Lɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ viavɨla fɨli hɨvɨ mɨŋamɨjici mɨgi uami. Lɨci fim vɨdɨvɨdɨŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ sihɨ daŋ agɨladɨ hɨvɨ iahavi uami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨvɨ fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me lɨhua lamavɨci hɨnilalɨ agadɨ ibi mɨŋaiahɨben aba mɨgalɨfɨlɨbavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ avi iahavi uami.
Lɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ avɨli hekɨlɨ sabɨ hɨvɨ mɨŋamɨjici mɨgi uami. Lɨci avɨli hekɨlɨ agaŋ mɨdɨ caŋ caŋ lavɨla hɨniavɨlalɨ hameŋ hɨni uami. Lɨci akuaba akuaba avɨli hekɨlɨ muji hɨhi hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ sɨkasɨkan haba hɨmavi uami.
Lɨhavɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ avɨli makaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ hɨvɨ avɨli vubɨlɨm daŋ vubɨlɨm daŋ iahavɨlalɨ agɨladɨ hɨvɨ mɨŋamɨjici mɨgi uami. Lɨci avɨli agɨlaŋ mɨdɨ lɨfavi uami. 5-6 Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ avɨli agɨladɨ migɨlɨlalɨ uami. Nɨbu ala nameŋ abi uami. Asɨ nama vaka sɨbaŋ hɨniadamɨnaŋ aba abi uami. Iabi avi hɨnidanaŋ aba abi uami. Hulaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ nadɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨdaŋ nadɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨdaŋ ifɨhɨmavɨdaci nulɨdɨ mɨdɨ agɨlaŋ mɨjimɨji mɨgavalɨ aba abi uami. Lɨhavɨci nama nulɨsaŋ mɨdɨ igunaŋ navi aba abi uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavalɨ agasaŋ hɨbɨŋ nulɨsaŋ mɨdɨ igunaŋ navi aba abi uami. Nama huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ aba abi uami. Nama hulaŋ iamɨgali hɨtɨŋ hɨtɨŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨladɨ igɨlanaŋ aba abi uami. Iga iga nulɨdɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama lɨbɨmɨgumɨgu sɨbɨlɨ lamɨlanaŋ agaŋ amɨŋ sɨbaŋ aba abi uami. Lɨci + igahɨlɨdalɨŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali hɨmavalɨ agɨladɨ amɨŋ agɨlaŋ sagalɨ hɨlahɨla hɨsɨŋ vadɨm lɨhu heŋ hɨnihɨni nameŋ abavi uami. Amɨŋ ala aba abavi uami. Nama aludɨ Hekɨlɨ aba abavi uami. Nama Asɨ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ aba abavi uami. Nama hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ daŋ agɨladɨ sɨhɨvia sɨbaŋ iga iga ciaŋ hɨvɨ lamɨlanaŋ aba abavi uami. Ciaŋ hɨvɨ lamalama hulaŋ iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ amɨŋ amɨŋ vihavɨlalɨ agɨlasaŋ vɨhɨlɨ igulanaŋ aba abavi uami.
Lɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ mɨŋamɨjici uaiaŋ lamɨgaŋ agadɨ hafilami uami. Lɨci uaiaŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ avɨŋ me hɨlacabɨlɨbali aba Asɨ nusaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igui uami. Lɨci + uaiaŋ agaŋ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ hɨlavɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨlacabɨli uami. Lɨci nameŋ abavi uami. Asɨ nɨbu ibi daŋ sadaŋ akuaba akuaba mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ nagɨladɨ nɨbu nukeŋ lɨdaci iahavi aba abavi uami. Hameŋ aba aba Asɨ dɨ abacuvacuva ciaŋ abavi uami. Hameŋ lɨdɨŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ ma valavi uami. Asɨ saŋ hɨjɨŋalaŋala nudɨ ibi avi ma mɨŋaiahavi uami.
10 Lɨhavɨci + cɨhu Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ mɨŋamɨjici mɨgi uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavi agɨladɨ hɨvɨ hɨfɨlɨ mɨgi uami. Lɨci avɨha avɨha hekɨlɨ iga iga nulɨdɨ nukeŋ selɨvɨŋ iavavi uami. 11 Fim + akuaba akuaba agɨlaŋ nulɨdɨ hadipɨlɨ hɨvɨ iahavɨdaci avɨha avɨha iga iga Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ agadɨ abacuvacuva ciaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ abavi uami. Hameŋ aba aba nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ ma valavi uami.
12 Lɨci + cɨhu Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ Iufɨletisɨ avɨli makaŋ hekɨlɨ heŋ mɨŋamɨjici mɨgi uami. Lɨci avɨli agaŋ pɨlelɨci fɨli agaŋ subɨlavɨla uaiaŋ iahaiaha kɨlikɨli hɨsɨŋ manɨgali agɨlaŋ veve hɨbɨ daŋ hɨni uami. 13 Lɨdaci + sudɨ sɨbɨlɨ ahica pam sulɨ me agɨladɨ igin uami. Mu sahula hekɨlɨ agadɨ sɨbɨsaŋ muji heŋ hɨnia ivave uami. Mu fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ sɨbɨsaŋ muji heŋ hɨnia ivave uami. Mu fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ agadɨ sɨbɨsaŋ muji heŋ hɨnia ivave uami.* 14 Ivavevɨla + fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdahɨda uu manɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨladɨ hɨvɨ mu sihɨ mu sihɨ abalamavi uami. Manɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨlaŋ nulɨdɨ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨladɨ vavevave mɨgudɨbavɨbali agasaŋ abalamavi uami. Asɨ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lamɨbali agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ heŋ sagaŋ lɨbalɨba saŋ abalamavi uami. 15 Lɨhavɨci + Jisasɨ nameŋ abi uami. Ci igɨlaŋ aba abi uami. Viaŋ naludɨ pɨŋ sɨgɨlɨ hɨsɨŋ hulaŋ velalɨ hameŋ veben aba abi uami. Mɨhiŋ apalɨ veben aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali nulɨdɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨladɨ nulɨdɨ mikɨ pɨŋ lamavɨla migɨla migɨla hɨnihɨni ani ma hɨsɨvavɨlalɨ agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨbali aba abi uami. Nɨbɨlaŋ muhɨlɨ havɨlɨ daŋ me hɨniavɨla ma sɨhumahɨlavɨbali aba abi uami. 16 Lɨci + sudɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ manɨgali agɨladɨ vave fipɨ mu Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Alɨmagedon* aba abavɨlalɨ heŋ mɨgudɨbavi uami.
17 Lɨhavɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ nudɨ hunaŋ mɨsɨn agadɨ uaiaŋ susu hɨvɨ mɨŋamɨji uami. Lɨci Asɨ nudɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ muji heŋ nudɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ agadɨ hɨvɨ mɨgahɨniavɨla vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ abi uami. Ha ci aba abi uami. 18 Lɨci + imamulaŋ agaŋ mɨŋapalɨdaci sagɨliŋ hekɨlɨ hekɨlɨ lami uami. Lɨdɨŋ lɨbɨlaŋ hekɨlɨ ifɨdaci mumim hekɨlɨ sɨbaŋ ve uami. Vaka hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨdaci mumim hameŋ agaŋ ma vemi uami. 19 Lɨci + Babilon haiabɨla hekɨlɨ agaŋ cɨkɨlavɨla ahica pam cɨkaŋ hɨniavi uami. Haiabɨla hekɨlɨ hekɨlɨ fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨniavi agɨlaŋ avi sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lɨhavi uami. Asɨ nɨbu Babilon haiabɨla hekɨlɨ hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ ci igi uami. La hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨbɨlɨ lamɨben aba nudɨ igɨvɨ hekɨlɨ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ me hɨnidi agadɨ iguci navi uami. 20 Avɨli + muha mu mu agɨlaŋ sɨkasɨkan haba sɨvɨlavi uami. Halu mu avi ma hɨni uami. 21 Avɨli + vumɨli lɨba kum kum me agɨlaŋ mɨgavi uami. Avɨli vumɨli lɨba kum kum me agɨladɨ vɨhɨlɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlaŋ 50 kilogɨlam uami. Avɨli vumɨli lɨba kum kum me agɨlaŋ uaiaŋ susu hɨvɨ hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sabɨ hɨvɨ mɨgamɨga nulɨdɨ sɨbɨlɨ sɨbaŋ lamavi uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ nukeŋ abɨci avɨli vumɨli lɨba kum kum me mɨgavi agasaŋ nudɨ abacuvacuva ciaŋ abavi uami.
+ 16:1 16.1 Sng 69.24, Jer 10.25, Ese 22.31, Sef 3.8, CHL 14.10, 15.1, 15.7, 16.17 + 16:2 16.2 CV 9.10, Lo 28.35, CHL 8.7, 13.12-18 + 16:3 16.3 CV 7.17-21, CHL 8.8-9 + 16:4 16.4 CV 7.17-21, Sng 78.44, CHL 8.10 + 16:5-6 16.5-6 Sng 79.3, 119.137, Ais 49.26, Mt 23.34-35, CHL 1.4, 1.8, 11.17-18, 13.15, 15.2-3, 18.20 + 16:7 16.7 Sng 19.9, CHL 15.2-3, 19.1-2 + 16:8 16.8 CHL 8.12, 14.18 + 16:9 16.9 Dan 5.22-23, CHL 9.20-21, 11.13, 16.21 + 16:10 16.10 CV 10.21-22, Ais 8.22, CHL 9.2, 11.9-10, 13.2 + 16:11 16.11 CHL 9.20-21, 16.21 + 16:12 16.12 Ais 11.15-16, 41.2, 41.25, Jer 50.38, CHL 9.14 + 16:13 16.13 1 Jo 4.1-3, CHL 12.3, 12.9, 19.20, 20.10 * 16:13 16.13 Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me mu sɨvɨ vemi agaŋ nɨbu ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ. Nɨbu fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me mu hali vemi agadɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ. Ciaŋ haiabɨla lama abami agadɨ manasɨŋ 13.11-16 agadɨ igɨhalaŋ. + 16:14 16.14 2 Te 2.7-11, 1 Ti 4.1, Je 3.15, CHL 16.7, 17.14, 19.15, 19.19-20 + 16:15 16.15 Mt 24.43-44, Lu 12.39-40, 2 Ko 5.3, 1 Te 5.1-2, 2 Pi 3.10, CHL 3.3, 3.18 + 16:16 16.16 Het 5.19, Sek 12.11-14, CHL 19.19 * 16:16 16.16 Ibi Alɨmagedon agadɨ hɨdɨlɨ nɨbu nameŋ. Vaka Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ nagɨli lamavɨhadami agɨlaŋ ve Megido halu lɨguŋ heŋ sagaŋ lɨbavɨla manɨgali Josaia dɨ ifɨhɨmavɨmi. 2 King 23.29-30 agadɨ igɨhalaŋ. Mu 2 Stori 35.20-24 agadɨ igɨhalaŋ. Hulaŋ limu hɨhɨle abavɨlalɨ. Alɨmagedon ha Megido halu agasaŋ abi uavɨlalɨ. Agadɨ ala hulaŋ limu hɨhɨle abavɨlalɨ. Ha sagaŋ lɨbalɨba fipɨ agasaŋ hɨve lama abi uavɨlalɨ. + 16:17 16.17 CHL 16.1 + 16:18 16.18 Dan 12.1, CHL 4.5, 8.5, 11.13, 11.19 + 16:19 16.19 Ais 51.17, Jer 25.15-16, CHL 14.8-10, 17.18, 18.5 + 16:20 16.20 CHL 6.14 + 16:21 16.21 CV 9.23-24, CHL 11.19, 16.9-11