17
Hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me agaŋ nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ vɨhɨlɨ igami.
Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨlaŋ hunaŋ mɨsɨn hɨtɨŋ hɨtɨŋ mɨŋalɨvavi agɨladɨ mu agaŋ vevɨla iadɨ nameŋ abi uami. Nama iadɨ pɨŋ veha aba abi uami. Babilon haiabɨla hekɨlɨ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me avɨli makaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ caba caba hɨnilalɨ agaŋ nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ cɨhu hɨbɨŋ vɨhɨlɨ igɨbali aba abi uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ igɨbali agɨladɨ viaŋ nadɨ abalamɨben aba abi uami. Haiabɨla + agaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me hɨnidaci manɨgali fɨli tɨbɨ mu mu migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ nɨbu hula lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavalɨ aba abi uami.* Hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ avi nɨbu hula hɨvɨkalɨ saŋ hɨdahɨda lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavalɨ aba abi uami. Lɨdɨŋ hulaŋ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ nana uava iahuavɨlalɨ hameŋ uava iahuavalɨ aba abi uami. Lɨci + Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ iadɨ hɨvɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ iahɨci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ iadɨ viavɨla fɨli tɨbɨ kɨlɨ humɨsɨ akuaba akuaba apalɨ heŋ via ui uami. Via uci iamɨgali mu agadɨ igin uami. Nɨbu fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me hadipɨlɨ mɨdɨ agadɨ sabɨ hɨvɨ mɨgahɨnidaci igin uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ hadipɨlɨ hɨvɨ ibi akape sɨbaŋ agɨlaŋ hɨniavi uami. Ibi hameŋ agɨlaŋ Asɨ dɨ abacuvacuva ciaŋ uami. Nudɨ hali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ uami. Nudɨ hali makaŋ makaŋ human limu limu fɨhala uami. Iamɨgali + agaŋ hadi hɨlahɨla akuaba akuaba nameŋ agɨladɨ hɨvɨ hajɨŋ mɨgui uami. Hadi hɨlahɨla mɨdɨ cɨbɨŋ agadɨ lami uami. Mu mɨdɨ sɨbaŋ agadɨ lami uami. Lamavɨla lɨba golɨ agɨladɨ lami uami. Lɨba huaci huaci anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavalɨ agɨladɨ lami uami. Malɨluŋ agɨladɨ avi lami uami. Lavɨla hɨcɨhaŋ lɨba golɨ hɨvɨ vihavalɨ agadɨ mɨŋalɨva hɨni uami. Iamɨgali agaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ Asɨ igɨdaci hɨsi sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ iahavɨlalɨ me agɨladɨ vilalɨ uami. Nɨbu hɨvɨkalɨ saŋ hɨdahɨda lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilalɨ uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hameŋ vilalɨ agɨlaŋ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ hɨcɨhaŋ hɨvɨ mɨlavɨla hɨnihɨni me hɨnidi uami. Iamɨgali + agadɨ lɨbam hɨvɨ hɨve lama ibi nameŋ lɨbavalɨ uami. Babilon haiabɨla hekɨlɨ agaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ fɨli hɨsɨŋ agɨladɨ hali hɨsɨŋ me hɨni aba abavalɨ uami. Nɨbu hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali agɨladɨ hali hɨsɨŋ me hɨni aba abavalɨ uami.
Iamɨgali + agaŋ Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ifɨhɨmɨlalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama nudɨ ibi agasaŋ aba aba hɨdavɨlalɨ agɨladɨ avi ifɨhɨmɨlalɨ uami. Nɨbu nulɨdɨ mɨdɨ agɨladɨ navɨla hulaŋ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ nana uava iahuavɨlalɨ hameŋ uava iahudaci igin uami. Igavɨla i aba abin uami.
Lɨlɨŋ + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama akɨ saŋ i aba abɨnaŋ aba abi uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ hali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ daŋ hɨni aba abi uami. Nudɨ hali makaŋ human limu limu fɨhala aba abi uami. Nɨbu ala iamɨgali agadɨ hava via hɨdɨdaci igɨnaŋ aba abi uami. Akuaba akuaba hɨve lamalama ciaŋ me igɨnaŋ agɨladɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ sɨvɨla hɨniavi aba abi uami. Agadɨ ala viaŋ nulɨdɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ nasaŋ abalamɨben aba abi uami. Fɨli + hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me igɨnaŋ agaŋ vaka sɨbaŋ hɨniadami aba abi uami. Agadɨ ala iabi ma hɨni aba abi uami. Mufɨli haca hagabɨŋ laci agadɨ vala iaha sɨbɨlɨ lavɨla sɨkasɨkan apalɨ lɨbali aba abi uami. Vaka sɨbaŋ Asɨ fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba ma lamɨmaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ ibi agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ manasɨŋ hɨvɨ ma hɨniavɨmi aba abi uami. Nɨbɨlaŋ ala fɨli neŋ hɨnihɨni fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ igavɨla i aba abavɨbali aba abi uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ vaka hɨniadami aba abi uami. Iabi ma hɨnidi aba abi uami. Agadɨ ala mufɨli iahɨci igavɨla i aba abavɨbali aba abi uami.
Hulaŋ + hɨji hutesɨ daŋ agɨlaŋ akuaba akuaba agɨladɨ hɨdɨlɨ igavɨbali aba abi uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ hali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ ha halu human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ aba abi uami. Iamɨgali agaŋ halu human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ hɨvɨ mɨgahɨnilalɨ aba abi uami.* Hali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ hɨdɨlɨ mu nɨbu manɨgali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ fɨli tɨbɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. 10 Nulɨdɨ manɨgali human limu fɨhala agɨlaŋ ci sɨbɨlɨ lɨhavalɨ aba abi uami. Nulɨdɨ manɨgali pabiŋ agaŋ iabi hanɨbuŋ hɨnidi aba abi uami. Nulɨdɨ manɨgali mu agaŋ vakala ma iahɨmaŋ aba abi uami. Nɨbu iahavɨla manɨgali hɨnibali ala Asɨ abɨci nɨbu hutesɨ ma hɨnibali aba abi uami. 11 Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me nɨbu avi vaka manɨgali hɨniadami aba abi uami. Nɨbu iabi ma hɨnidi agadɨ ala iaha cɨhu manɨgali hɨnibali aba abi uami. Nɨbu ala manɨgali human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ hulaŋ mu aba abi uami. Nɨbu avi sɨbɨlɨ lavɨla sɨkasɨkan apalɨ lɨbali aba abi uami. 12 Hali + makaŋ makaŋ human limu limu fɨhala agɨladɨ igɨnaŋ ha manɨgali human limu limu fɨhala agɨlaŋ aba abi uami. Nɨbɨlaŋ manɨgali hɨniavadi ala fɨli tɨbɨ mu mu ma migɨlavadi aba abi uami. Agadɨ ala mufɨli nɨbɨlaŋ ibi viavɨla fɨli tɨbɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ migɨlavɨbali aba abi uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ ibi viavɨla migɨlɨbali hameŋ ala migɨlavɨbali aba abi uami. Agadɨ ala hutesɨ ma hɨniavɨbali aba abi uami. Pabiŋ aua hɨniavɨbali aba abi uami. 13 Manɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ hɨji pam laci lamavɨla nulɨdɨ nukeŋ vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agasaŋ iguavɨbali aba abi uami. Iguavɨla abavɨbali aba abi uami. Alaŋ ibi apalɨ me hɨnidamɨli nama pam ibi daŋ hɨnibanaŋ aba abavɨbali aba abi uami. 14 Lɨdɨŋ + sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agasaŋ sagaŋ hɨdavɨbali aba abi uami. Agadɨ ala sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ nulɨdɨ lɨvalɨbali aba abi uami. Nɨbu hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ Hekɨlɨ aba abi uami. Nɨbu manɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ manɨgali aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali abɨci vehavɨci nusaŋ nukeŋ lɨbɨmɨŋalɨ agɨlaŋ nɨbu hula hɨnihɨni nudɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlavɨlalɨ aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali nɨbɨlaŋ ala sagaŋ lɨba fɨhala sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ hula vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨbali aba abi uami.
15 La + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ iadɨ cɨhu nameŋ abi uami. Haiabɨla hekɨlɨ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me avɨli makaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ caba caba hɨnilalɨ agadɨ hɨdɨlɨ nɨbu nameŋ aba abi uami. Avɨli makaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ ha hulaŋ iamɨgali hadipɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ igɨnaŋ aba abi uami. Fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨladɨ igɨnaŋ aba abi uami. Ciaŋ sɨbaŋ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨladɨ igɨnaŋ aba abi uami. Nɨbɨlaŋ ve mɨgudɨba hulaŋ iamɨgali akape sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ igɨnaŋ aba abi uami. 16 Fɨli + hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ haiabɨla hekɨlɨ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me hɨnilalɨ agadɨ nagɨli lamɨbali aba abi uami. Nudɨ hali makaŋ makaŋ human limu limu fɨhala agɨladɨ igɨnaŋ agɨlaŋ avi iamɨgali agadɨ nagɨli lamavɨbali aba abi uami. La nudɨ sɨbɨlɨ lamavɨla nudɨ muhɨlɨ havɨlɨ agɨladɨ sɨkasɨkan mɨŋahubɨlavɨbali aba abi uami. La nudɨ ifɨhɨmavɨla nudɨ hadipɨlɨ agadɨ vɨhavɨla ihalahalaha hɨlɨcɨ cɨki cɨki agɨladɨ navɨla limu cɨkaŋ agɨladɨ avɨŋ hɨvɨ lamavɨci lɨhucabɨlavɨbali aba abi uami. 17 Asɨ + agaŋ akuaba akuaba mufɨli iahavɨbali agasaŋ abami aba abi uami. Hameŋ abami agasaŋ igahɨlavɨla manɨgali agɨlasaŋ hɨji igubali aba abi uami. Iguci hɨji pam laci lamavɨla fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ abavɨbali aba abi uami. Nama aludɨ manɨgali hɨnihɨni aludɨ fɨli tɨbɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨladɨ migɨlɨha aba abavɨbali aba abi uami. Lɨhavɨdaci nɨbu nulɨdɨ migɨlɨdaci Asɨ akuaba akuaba iahavɨbali agasaŋ abami agɨlaŋ iahavɨbali aba abi uami. Iahavɨci heŋ fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ migɨla migɨla sibɨla agadɨ valɨbali aba abi uami. 18 Iamɨgali + igɨnaŋ agaŋ nɨbu haiabɨla hekɨlɨ agaŋ me aba abi uami. Nɨbu manɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami.
+ 17:1 17.1 Jer 51.12-13, CHL 16.19, 17.15, 18.16, 21.9 + 17:2 17.2 Ais 23.17, Jer 51.7, CHL 14.8, 18.3 * 17:2 17.2 Hulaŋ iamɨgali kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ ha hulaŋ mu abinu dɨ valavɨla hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali hula hɨdahɨda agaŋ me lɨhavɨlalɨ. + 17:3 17.3 CHL 12.3, 12.6, 12.14, 13.1, 17.9, 17.12 + 17:4 17.4 Jer 51.7, Ese 28.13-16, Dan 11.38, CHL 14.8, 18.6, 18.12, 18.16 + 17:5 17.5 2 Te 2.7-11, CHL 14.8, 16.19, 18.2, 18.9-10, 19.1-2 + 17:6 17.6 CHL 12.11, 13.15, 16.5-6, 18.22-24, 19.1-2 + 17:7 17.7 CHL 13.1 + 17:8 17.8 Sng 69.28, Dan 7.7, 12.1, CHL 11.7, 13.1-3, 13.8-10 + 17:9 17.9 CHL 13.1, 13.17-18 * 17:9 17.9 Halu human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ hɨniavɨlalɨ heŋ ala Lom haiabɨla hekɨlɨ agadɨ vihavɨmi. + 17:12 17.12 Dan 7.24, Sek 1.18-21, CHL 13.1 + 17:14 17.14 Jer 50.44-45, 1 Ti 6.15, CHL 16.14, 19.19 + 17:15 17.15 Ais 8.7-8, Jer 47.2, CHL 13.7 + 17:16 17.16 Jer 50.41-42, Ese 16.37, CHL 18.8, 18.16 + 17:17 17.17 2 Te 2.7-11, CHL 10.7 + 17:18 17.18 CHL 12.4, 16.19