18
Babilon haiabɨla hekɨlɨ agaŋ sɨbɨlɨ lɨmi.
Akuaba + akuaba hameŋ agɨladɨ igavɨla cɨhu igɨlɨŋ Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ Asɨ dɨ haiabɨla heŋ hɨnia mɨgi uami. Nɨbu ibi hekɨlɨ daŋ uami. Nɨbu mɨgɨdaci nudɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agaŋ fɨli hɨvɨ havali uami. Nɨbu + vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ ula ula nameŋ abi uami. Babilon haiabɨla hekɨlɨ agaŋ ci sɨbɨlɨ li aba abi uami. Lɨci fɨli hali mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨlaŋ heŋ hɨniavɨbali aba abi uami. Sudɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ heŋ hɨniavɨbali aba abi uami. Havaŋ akuaba akuaba hɨsi sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ nana hɨsɨŋ agɨlaŋ heŋ hɨniavɨbali aba abi uami. Havaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ hɨhɨle agɨlaŋ avi heŋ laci ala hɨniavɨbali aba abi uami. Haiabɨla + hekɨlɨ agaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me hɨnidaci hulaŋ iamɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨlaŋ nɨbu hula hɨvɨkalɨ saŋ hɨdahɨda lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ aba abi uami. Hameŋ lɨdɨŋ nudɨ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ me agadɨ navɨlalɨ aba abi uami. Manɨgali fɨli tɨbɨ mu mu migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ avi nɨbu hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle anɨm hɨlɨcɨ vivi saŋ akuaba akuaba huaci huaci nɨbu mavɨn igɨlalɨ agɨladɨ viovio mutɨŋ hɨvɨ lamavɨlalɨ aba abi uami. Lɨhavɨdaci nɨbu akuaba akuaba agɨladɨ lavɨdaci hulaŋ agɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ vihavɨlalɨ aba abi uami.
Lɨci + cɨhu Asɨ nudɨ haiabɨla heŋ hɨnia nameŋ abɨdaci igahɨlin uami. Iadɨ hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ nɨbu hula nagɨli lɨbavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ vimɨlaŋ aba abi uami. Lavɨla nɨbu nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agasaŋ sɨbɨlɨ lɨbali heŋ namɨlaŋ avi nɨbu hula sɨbɨlɨ lɨmɨlaŋ aba abi uami. Namɨlaŋ haiabɨla agadɨ valavɨla vehalaŋ aba abi uami. Nɨbu + lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ akape sɨbaŋ mɨgudɨbɨlalɨ agɨladɨ viaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨlan aba abi uami. Nɨbu + naludɨ sɨbɨlɨ lamɨlalɨ agasaŋ igahɨlavɨla hɨbɨŋ avi hameŋ laci ala nudɨ sɨbɨlɨ lamɨhalaŋ aba abi uami. Nɨbu lusɨŋ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ akape sɨbaŋ agɨladɨ vilalɨ aba abi uami. Namɨlaŋ nudɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ igahɨlavɨla hɨbɨŋ avi nudɨ hekɨlɨ sɨbaŋ sɨbɨlɨ lamɨhalaŋ aba abi uami. Nɨbu avɨli vɨdɨvɨdɨŋ hɨcɨhaŋ hɨvɨ eŋalalɨ agasaŋ hɨbɨŋ avi avɨli vɨdɨvɨdɨŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ pam lama eŋalavɨci vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ sɨbaŋ daŋ hɨnilalɨ hameŋ agadɨ igulaŋ nɨbali aba abi uami. Nɨbu + nudɨ nukeŋ ibi agadɨ mɨŋaiahaiaha akuaba akuaba mavɨn iga iga vivi lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ akape agɨladɨ vilalɨ aba abi uami. Hameŋ sadaŋ nusaŋ avɨha avɨha iguben aba nɨbu lusɨŋ sɨbɨlɨ hekɨlɨ vilalɨ hameŋ laci ala avɨha avɨha avi hekɨlɨ ala iguhalaŋ aba abi uami. Lɨlaŋ ilɨhiŋ hekɨlɨ ilɨham aba abi uami. Nɨbu hɨji hɨvɨ nameŋ abɨlalɨ aba abi uami. Viaŋ manɨgali dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ mɨgahɨnihɨni fɨli tɨbɨ nagadɨ migɨlɨlan aba abɨlalɨ aba abi uami. Viaŋ iamɨgali cido me ma hɨnilan aba abɨlalɨ aba abi uami. Akuaba akuaba vɨhɨlɨ iahavɨdaci ilɨhavɨlalɨ agɨlaŋ iadɨ hɨvɨ ma iahavɨbali aba abɨlalɨ aba abi uami. Nɨbu + hameŋ abɨlalɨ sadaŋ akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbaŋ agɨlaŋ nudɨ hɨvɨ iabi me laci iahavɨbali aba abi uami. Hɨmuhɨmu mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨlaŋ iahavɨbali aba abi uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali vɨhɨlɨ iga iga ilɨhavɨbali aba abi uami. Humɨgaŋ ibɨlibɨliŋ hekɨlɨ agaŋ iahɨbali aba abi uami. Viaŋ naludɨ Hekɨlɨ aba abi uami. Viaŋ vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ aba abi uami. Viaŋ Babilon haiabɨla hekɨlɨ agadɨ ciaŋ hɨvɨ lama lɨbɨmɨguavɨla sɨbɨlɨ lamalama saŋ abin aba abi uami. Viaŋ lɨlɨŋ Babilon haiabɨla hekɨlɨ agaŋ sɨkasɨkan avɨŋ lɨhubali aba abi uami.
Nɨbu ++ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me hɨnidaci manɨgali fɨli tɨbɨ mu mu migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ akuaba akuaba mavɨn iga iga vivi nɨbu hula lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vihavalɨ aba abi uami. Manɨgali agɨlaŋ ala haiabɨla agaŋ avɨŋ lɨhulɨhu avɨmɨsɨ iahɨdaci iga iga mavɨn mɨŋamɨŋa ilɨhavɨbali aba abi uami. 10 Iamɨgali + agaŋ avɨha avɨha hekɨlɨ vibali agadɨ igavɨla lɨdavɨbali aba abi uami. La uavɨla ataŋ lagulama hɨnihɨni mavɨn lamalama nameŋ abavɨbali aba abi uami. O Babilon haiabɨla hekɨlɨ nama vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ aba abavɨbali aba abi uami. Agadɨ ala lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilanaŋ agasaŋ nadɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨci vɨhɨlɨ igavɨla lɨhalɨha sɨbaŋ sɨbɨlɨ lɨnaŋ aba abavɨbali aba abi uami. 11 Sɨbɨlɨ + lɨnaŋ hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lavalava hɨsɨŋ agɨlaŋ apalɨ lɨhavɨbali aba abi uami. Lɨhavɨci hulaŋ fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ mutɨŋ lamalama anɨm hɨlɨcɨ sibɨla vihavɨlalɨ agɨlaŋ Babilon haiabɨla nasaŋ igahɨlahɨla mavɨn lamalama ilɨhavɨbali aba abi uami. 12 Nulɨdɨ ++ mutɨŋ lamalama hɨsɨŋ akuaba akuaba nɨbɨlaŋ nameŋ aba abi uami. Mu lɨba golɨ aba abi uami. Mu lɨba silɨva aba abi uami. Mu lɨba huaci huaci anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Mu malɨluŋ aba abi uami. Mu havɨlɨ mila huaci huaci aba abi uami. Mu havɨlɨ mɨdɨ cɨbɨŋ aba abi uami. Mu havɨlɨ mɨdɨ sɨbaŋ aba abi uami. Mu havɨlɨ vahɨlɨ vahɨlɨ sɨbaŋ aba abi uami. Mu kɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ hɨsi huaci huaci daŋ aba abi uami. Mu akuaba akuaba sabaŋ elefan mɨka hɨvɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Mu kɨlɨ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨla hunaŋ akuaba akuaba lɨhuavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Mu akuaba akuaba lɨba bɨlasɨ hɨvɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Mu akuaba akuaba lɨba ain hɨvɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Mu akuaba akuaba lɨba sihɨ sihɨ daŋ agɨladɨ hɨvɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. 13 Mu cihu savu me sinamon hɨsi huaci daŋ aba abi uami. Mu alaciŋ nana hɨsɨŋ aba abi uami. Mu cihu savu me agadɨ hɨlɨdaci hɨsi huaci huaci iahaiaha hɨsɨŋ aba abi uami. Mu sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ aba abi uami. Mu cihu savu me kɨlɨ balɨsam mɨlɨm hɨvɨ vihavɨlalɨ aba abi uami. Mu lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ aba abi uami. Mu kɨlɨ olivɨ agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ aba abi uami. Mu maci huaci huaci hɨlanana hɨsɨŋ aba abi uami. Mu halɨha cahu uitɨ hɨlɨcɨ aba abi uami. Mu sabaŋ bulɨmakau aba abi uami. Mu sabaŋ sipsipɨ aba abi uami. Mu sabaŋ osɨ nulɨdɨ akuaba akuaba magɨla magɨla hɨsɨŋ vadɨm daŋ aba abi uami. Mu hulaŋ iamɨgali manɨgali mu agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ vavevave mutɨŋ hɨvɨ lamavɨdaci lavalava hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ apalɨ aba abi uami. 14 Hulaŋ mutɨŋ lamalama anɨm hɨlɨcɨ sibɨla vihavɨlalɨ agɨlaŋ Babilon haiabɨla hekɨlɨ agadɨ nameŋ abavɨbali aba abi uami. Akuaba akuaba huaci huaci vivi saŋ nadɨ humɨgaŋ iahɨlalɨ agɨlaŋ apalɨ lɨhavi aba abavɨbali aba abi uami. Akuaba akuaba anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavalava hɨsɨŋ agɨlaŋ haba sɨvɨla fɨhalavi aba abavɨbali aba abi uami. Akuaba akuaba hajɨŋ huaci huaci agɨlaŋ avi sɨkasɨkan haba sɨvɨla fɨhalavi aba abavɨbali aba abi uami. Lɨhavɨci cɨhu cɨhu ma sɨbaŋ igɨbanaŋ aba abavɨbali aba abi uami.
15 Hulaŋ + haiabɨla hekɨlɨ heŋ hɨnihɨni mutɨŋ lamalama anɨm hɨlɨcɨ sibɨla vivi akuaba akuaba akape vihavɨlalɨ agɨlaŋ haiabɨla hekɨlɨ avɨha avɨha vibali agadɨ igavɨla lɨdavɨbali aba abi uami. Lɨdavɨla ua ataŋ lagulama igasulasula mavɨn lamalama ilɨhavɨbali aba abi uami. 16 Ilɨha + ilɨha nameŋ abavɨbali aba abi uami. O Babilon haiabɨla hekɨlɨ aba abavɨbali aba abi uami. Nɨbu hajɨŋ mɨguben aba hadi hɨlahɨla mila huaci huaci agɨladɨ lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Hadi hɨlahɨla mɨdɨ sɨbaŋ agɨladɨ lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Hadi hɨlahɨla mɨdɨ cɨbɨŋ agɨladɨ lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Lɨba golɨ agɨladɨ lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Lɨba huaci huaci anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨlalɨ agɨladɨ lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Malɨluŋ agɨladɨ avi lamɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. 17 Agadɨ + ala anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba hajɨŋ huaci huaci agɨlaŋ lɨhalɨha sɨbaŋ sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lɨhavi aba abavɨbali aba abi uami.
Lɨhavɨdaci hulaŋ hɨhɨle agɨlaŋ avi Babilon haiabɨla agadɨ ataŋ lagulama igasulavɨbali aba abi uami. Hulaŋ hunɨga hekɨlɨ mɨŋalɨvalɨva hɨsɨŋ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ hunɨga hekɨlɨ hɨvɨ fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hunɨga matamata sibɨla vivi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ hunɨga hekɨlɨ hɨvɨ hɨdahɨda anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba sibɨla vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Nɨbɨlaŋ ahuata hameŋ lagulama hɨnihɨni igasulavɨbali aba abi uami. 18 Igasulasula + avɨmɨsɨ agadɨ iga iga nameŋ abavɨbali aba abi uami. Akɨ haiabɨla hekɨlɨ agaŋ nɨbu me hɨnilalɨ aba abavɨbali aba abi uami. 19 La + fɨli ibɨlɨ agadɨ hali hɨvɨ liciavɨci iahudaci mavɨn mɨŋamɨŋa vɨdɨvɨdɨŋ ula ula aba aba ilɨhavɨbali aba abi uami. Ilɨha ilɨha nameŋ abavɨbali aba abi uami. O Babilon haiabɨla hekɨlɨ aba abavɨbali aba abi uami. Hunɨga hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ iagagalinɨlu agɨlaŋ haiabɨla heŋ hɨdahɨda anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hekɨlɨ vihavɨlalɨ aba abavɨbali aba abi uami. Agadɨ ala lɨhalɨha sɨbaŋ ci sɨbɨlɨ li aba abavɨbali aba abi uami.
20 Lavɨla + Jon agaŋ cɨhu abami. Asɨ dɨ haiabɨla hɨnilalaŋ namɨlaŋ uami. Hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami namɨlaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ namɨlaŋ uami. Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali namɨlaŋ uami. Namɨlaŋ haiabɨla hekɨlɨ heŋ akuaba akuaba iahi agasaŋ hɨjɨŋalɨhalaŋ uami. Hulaŋ iamɨgali haiabɨla heŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ ala lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vivi naludɨ sɨbɨlɨ lamavalɨ uami. Lɨhavɨci Asɨ agaŋ nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ igavɨla hɨbɨŋ nulɨdɨ ci sɨbɨlɨ lami uami.
21 Lɨci + Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ agaŋ lɨba kum hekɨlɨ halɨha cahu uitɨ hɨlɨcɨ ifɨcabɨlacabɨla hɨsɨŋ agadɨ viavɨla vɨdɨvɨdɨŋ havalɨci avɨli hekɨlɨ hɨvɨ mɨgui uami. Lavɨla nameŋ abi uami. Lɨba kum hekɨlɨ havalɨlɨŋ mɨgui hameŋ ala Asɨ agaŋ Babilon haiabɨla hekɨlɨ agadɨ avi havalɨci mɨgua sɨvɨlɨci cɨhu cɨhu ma igavɨbali aba abi uami. 22-24 Haiabɨla + heŋ hɨsɨŋ hulaŋ mutɨŋ lamalama anɨm hɨlɨcɨ sibɨla vihavɨlalɨ agɨlaŋ fɨli neŋ hɨnihɨni nɨbɨlaŋ hulaŋ ibi daŋ hɨniavɨlalɨ aba abi uami. Haiabɨla heŋ hɨsɨŋ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ sihɨ sahu mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ vivi analɨ abavɨlalɨ aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ agɨlaŋ aludɨ hɨji lubiahɨlavɨbali aba hameŋ lɨhavɨlalɨ aba abi uami. Asɨ igɨdaci haiabɨla hekɨlɨ agaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ agɨladɨdaŋ nudɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨdaŋ ifɨhɨmalɨ agasaŋ hugɨ daŋ hɨni aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ nagɨli lamalama ifɨhɨmalɨ aba abi uami. Lɨci hugɨ agaŋ Babilon haiabɨla heŋ ala hɨni aba abi uami. Nɨbu hameŋ lɨdɨŋ hɨnidaci Asɨ agaŋ haiabɨla agadɨ sɨbɨlɨ lamɨbali aba abi uami. Sɨbɨlɨ lamɨci hɨbɨmaŋ lɨmɨn daŋ lɨmɨn daŋ agɨladɨ ifu ifu sɨhɨ iahaiaha sai sudɨme agɨladɨdaŋ sai bihulɨ agɨladɨdaŋ mahɨla mahɨla sɨhɨ iahavɨlalɨ agɨladɨ sagɨliŋ cɨhu cɨhu ma hɨniavɨbali aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle akuaba akuaba human sihɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vivi hɨsɨŋ hɨji hutesɨ daŋ agɨlaŋ ma hɨniavɨbali aba abi uami. Lɨba kum hekɨlɨ halɨha cahu uitɨ hɨlɨcɨ ifɨcabɨlacabɨla hɨsɨŋ sagɨliŋ agaŋ ma hɨnibali aba abi uami. Unɨ abɨlu ma hɨnibali aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle iamɨgali sabisabi hɨjɨŋalavɨlalɨ agɨladɨ uliŋ uliŋ abiŋ abiŋ agɨlaŋ avi ma hɨniavɨbali aba abi uami.
+ 18:1 18.1 Ese 43.2, CHL 17.1 + 18:2 18.2 Ais 13.21, 14.23, 21.9, 34.11, Jer 50.39, 51.8, CHL 14.8 + 18:3 18.3 Ais 23.17, 47.15, Jer 51.7, CHL 14.8, 17.2, 18.11, 18.15 + 18:4 18.4 Ais 48.20, Jer 50.8, 51.6, 51.45, 2 Ko 6.17 + 18:5 18.5 HM 18.20-21, Jer 51.9, CHL 16.19 + 18:6 18.6 Sng 137.8, Jer 50.15, 50.29, 51.24, 51.49, 2 Te 1.6, CHL 14.10, 16.19 + 18:7 18.7-8 Ais 47.7-9 + 18:8 18.8 Jer 50.34, CHL 11.17, 17.16, 18.10 + 18:9 18.9 Jer 50.46, Ese 27.30-35, CHL 17.2, 18.3, 18.18, 19.3 + 18:9 18.9-10 Ese 26.16-17 + 18:10 18.10 Ais 21.9, Dan 4.30, CHL 14.8, 18.17-19 + 18:11 18.11 Ese 27.31, 27.36 + 18:12 18.12 CHL 17.4 + 18:12 18.12-13 Ese 27.12-13, 27.22 + 18:15 18.15 Ese 27.31, 27.36 + 18:16 18.16 CHL 17.4 + 18:17 18.17 Ais 23.14, Ese 27.26-30 + 18:18 18.18 Ese 27.32, CHL 13.4 + 18:19 18.19 1 Sml 4.12, Ese 27.30-34 + 18:20 18.20 Lo 32.43, Ais 44.23, Jer 51.48 + 18:21 18.21 Jer 51.63-64, Ese 26.21, CHL 12.8, 16.20 + 18:22-24 18.22-24 Ais 23.8, 24.8, 47.9, Jer 7.34, 16.9, 25.10, 33.11, 51.49, Ese 26.13, Nah 3.4, Mt 23.35, CHL 17.2, 17.5-6