2
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Efesusɨ haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Efesusɨ haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Iadɨ human sɨmi agaŋ sagiaha hɨnidaci lidɨ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨlaŋ iadɨ human sabɨ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ unɨ lamalama hɨsɨŋ hɨlɨ lɨba golɨ hɨvɨ vihavalɨ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ uu veve hɨdahɨda nasaŋ ciaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ + akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨladɨ viaŋ igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Sibɨla hekɨlɨ hekɨlɨ vivi vɨhɨlɨfulɨfu vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalaŋ agɨladɨ igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨdaci namɨlaŋ nulɨdɨ valɨlalaŋ agɨladɨ avi igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ analɨ nameŋ abavalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Alaŋ hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ aba abavalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ abavɨci namɨlaŋ hɨji nameŋ lamahalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha analɨ ciaŋ abavi aba abahalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ + iadɨ ciaŋ lubiahɨlɨlalaŋ sadaŋ nɨbɨlaŋ naludɨ sɨbɨlɨ lamavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama akuaba akuaba vɨhɨlɨ havahava saŋ ihɨlu ma lavɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala viaŋ namɨlaŋ hula ciaŋ daŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Sebɨlɨ mɨse namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨniavɨla iasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniahalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Iabi hɨma aba abi aba abɨha aba abi uami. Vaka + namɨlaŋ huaci hɨniadamɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala iabi neŋ huaci ma hɨnilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Vaka sebɨlɨ sɨbaŋ namɨlaŋ sibɨla vihadamɨlaŋ agasaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Igahɨlavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ valavɨla sibɨla vaka vihadamɨlaŋ hameŋ laci ala vihalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ ma valɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha viaŋ vevɨla naludɨ unɨ lamalama hɨsɨŋ hɨlɨ agadɨ cɨhu viavɨla uben aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ + iamɨgali Nikolasɨ hɨdɨlɨ lɨhavɨlalɨ agɨladɨ namɨlaŋ nulɨdɨ lusɨŋ valɨlalaŋ hameŋ ala viaŋ avi valɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ lɨlalaŋ agasaŋ hɨjɨŋalin aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ + iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama vɨhɨlɨ lɨvalavɨlalɨ agɨladɨ abɨlɨŋ kɨlɨ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agadɨ amɨŋ agɨladɨ huaci navɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Kɨlɨ agaŋ Asɨ dɨ hualabɨla hɨnidi aba abi aba abɨha aba abi uami.
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Sɨmelɨna haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Sɨmelɨna haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ magɨlasiŋ hɨnilan aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ nukeŋ sɨvɨ hɨsɨŋ hɨnilan aba abi aba abɨha aba abi uami. Vaka hɨmamin agadɨ ala iabi cɨhu hɨhi hɨnidin aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ nagadɨ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ + avɨha avɨha iga iga akuaba akuaba agɨlasaŋ tɨbɨ mɨgɨlalaŋ agɨladɨ ci igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala namɨlaŋ akuaba akuaba huaci huaci Asɨ dɨ haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ vibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ naludɨ abacuvacuva ciaŋ abavɨlalɨ agɨladɨ ci igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbɨlaŋ ala nameŋ abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Alaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ aba abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hɨma aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha nɨbɨlaŋ Satan dɨ aŋam ulaŋ hɨsɨŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 10 Namɨlaŋ + amɨŋ ci avɨha avɨha igɨbalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Laguŋ agaŋ naludɨ ilasɨci namɨlaŋ lɨdɨmɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbu lɨdaci naludɨ hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ lamavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨhavɨci namɨlaŋ avɨha avɨha iga iga hɨnidalaŋ uaiaŋ human limu fɨhala human limu ahica pam cɨjɨŋ ubali aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ igahɨlahɨla hɨnia hɨmavɨla ha viaŋ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 11 Hulaŋ + iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama vɨhɨlɨ lɨvalavɨlalɨ agɨlaŋ hɨmavɨci aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha cɨhu tɨbɨ hɨmahɨma agaŋ nulɨdɨ ma sɨbɨlɨ lamɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨma sɨbaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami.
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Pelɨgamum haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
12 Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Pelɨgamum haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ puia hutesɨ ilɨŋ limu limu daŋ agadɨ agɨmigɨla hɨnidin aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ nagadɨ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. 13 Haiabɨla + namɨlaŋ hɨnilalaŋ agadɨ viaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Satan dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ agaŋ haiabɨla heŋ ala hɨnilalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama iadɨ ibi ma mɨŋasɨvɨlahalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Anɨtipasɨ agaŋ naludɨ haiabɨla Satan hɨnilalɨ heŋ ala hɨnihɨni iadɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sulasula hɨdɨdaci nudɨ ifɨhɨmavalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Ifɨhɨmavɨci ala namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama iadɨ ibi agadɨ ma mɨŋasɨvɨlahalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 14 Agadɨ + ala viaŋ namɨlaŋ hula ciaŋ daŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ Pelɨgamum haiabɨla hɨsɨŋ namɨlaŋ hula hɨniavadi aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba Balam abadami agɨladɨ vakala vakala lubiahɨlavadi aba abi aba abɨha aba abi uami. Vaka Balam agaŋ Balakɨ saŋ hɨji iguci cɨhu hulaŋ iamɨgali Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hɨji huaci mɨŋaihuihu lɨci nudɨ ciaŋ lubiahɨlavɨmi aba abi aba abɨha aba abi uami. Balakɨ agaŋ abɨci nudɨ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba abavɨhadami agɨlasaŋ sɨhɨm sabaŋ hɨlavɨla sagalɨ iguavɨmi aba abi aba abɨha aba abi uami. Iguavɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ abavɨci vehavɨci hudɨmɨda navɨmi aba abi aba abɨha aba abi uami. La hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me agɨlaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨmi aba abi aba abɨha aba abi uami. 15 Hulaŋ limu hɨhɨle namɨlaŋ hula hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ Nikolasɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ ciaŋ avi lubiahɨlavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. 16 Namɨlaŋ + lusɨŋ sɨbɨlɨ valɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lusɨŋ sɨbɨlɨ ma valɨlaŋ viaŋ naludɨ pɨŋ uavɨla puia hutesɨ ilɨŋ limu limu daŋ agɨmigɨla hɨnidin agadɨ hɨvɨ naludɨ hulaŋ limu hɨhɨle Nikolasɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ ciaŋ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ hula sagaŋ lɨbɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. 17 Hulaŋ + iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ lɨvalavɨci viaŋ maci mana* sɨvɨla hɨnidi agadɨ nulɨsaŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. La viaŋ nulɨsaŋ ibi sebɨlɨ iguavɨla lɨba hɨlɨcɨ hɨlɨcɨ mila agɨladɨ hɨvɨ lɨbavɨla nulɨsaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ lɨlɨŋ hulaŋ limu hɨhɨle ibi lɨba hɨlɨcɨ hɨlɨcɨ hɨvɨ hɨniavɨbali agɨladɨ ma igavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ lɨba hɨlɨcɨ vihavɨbali agɨlaŋ laci igavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami.
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Taiataila haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
18 Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Taiataila haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ Asɨ dɨ Ninaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Iadɨ lamɨgaŋ avɨŋ mila me aba abi aba abɨha aba abi uami. Iadɨ hɨcɨ mila aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨba bɨlasɨ avɨŋ hɨvɨ lamavɨci lɨhua mila sɨbaŋ hɨnilalɨ hameŋ hɨniavi aba abi aba abɨha aba abi uami. Ciaŋ nagadɨ viaŋ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. 19 Namɨlaŋ akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨladɨ ci igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihɨni ahɨliahuiahu nulɨsaŋ akuaba akuaba igulalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨdɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulamalama vɨhɨlɨ havɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ hɨdɨlɨ maha hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama sibɨla vihalaŋ agɨladɨ igɨlɨŋ huaci lɨhavalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. La iabi avi igɨlɨŋ sibɨla vaka vihalaŋ agɨladɨ lɨvalavɨla sibɨla huaci sɨbaŋ vilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 20 Agadɨ + ala viaŋ namɨlaŋ hula ciaŋ daŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Iamɨgali Jesebelɨ dɨ namɨlaŋ nukeŋ alia aba abɨlaŋ nɨbu namɨlaŋ hula hɨnilalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨnihɨni nɨbu nameŋ abɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ iamɨgali aba abɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala nɨbu iadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi saŋ nulɨdɨ lamalubilubi nulɨdɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨdaci hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali agaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vivi me vihavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨdɨŋ kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba sɨhɨm sabaŋ hɨlahɨla sagalɨ iguavɨlalɨ agɨladɨ navɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. 21 Viaŋ + hɨji nameŋ igahɨlin aba abi aba abɨha aba abi uami. Vana viaŋ nudɨ valɨlɨŋ hɨnimitavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ valɨbali akua aba igahɨlin aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala nɨbu hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me hɨdahɨda agadɨ valavala saŋ hɨji ma lami aba abi aba abɨha aba abi uami. 22 Ci igɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ lɨlɨŋ iamɨgali agaŋ hɨmuhɨmu hekɨlɨ hɨmɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨci hulaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ iamɨgali me agaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ iamɨgali vilalɨ agɨladɨ ma valavɨci aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha viaŋ nulɨdɨ lɨlɨŋ avɨha avɨha hekɨlɨ igavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. 23 La + nudɨ ninanadi agɨladɨ ifɨhɨmɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨlɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ sɨkasɨkan igavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ sɨkasɨkan iga fɨhalɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ sibɨla huaci huaci vilalaŋ agɨlasaŋ viaŋ nalusaŋ akuaba akuaba huaci huaci hɨtɨŋ hɨtɨŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. La limu hɨhɨle sibɨla sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vilalaŋ agɨlasaŋ avi vɨhɨlɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. 24 Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci Taiataila haiabɨla hɨnilalaŋ namɨlaŋ iamɨgali agadɨ ciaŋ ma lubiahɨlɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. La Satan dɨ akuaba akuaba sɨvɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ namɨlaŋ ma igɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ nalusaŋ vɨhɨlɨ cɨhu cɨhu ma iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. 25 Agadɨ + ala namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama hɨnihalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama hɨnidalaŋ viaŋ cɨhu ala veben aba abi aba abɨha aba abi uami. 26 Hulaŋ ++ aniaba namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ lɨvalavɨla iadɨ sibɨla vivi hɨnidalaŋ viaŋ velɨŋ fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨlaŋ sɨvɨlavɨci aba abi aba abɨha aba abi uami. Ha namɨlaŋ manɨgali hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali fɨli tɨbɨ mu hɨsɨŋ mu hɨsɨŋ migɨla migɨla saŋ viaŋ nalusaŋ ibi iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. 27 Lɨlɨŋ + namɨlaŋ manɨgali hɨnihɨni lɨba ain tɨbɨ agadɨ mɨŋalɨvavɨla nulɨdɨ vɨdɨvɨdɨŋ migɨla migɨla ifɨcabɨlɨbalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ mu fɨli sɨji ifɨcabɨlɨlalɨ hameŋ ifɨcabɨlɨbalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 28 Viaŋ + hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨla saŋ iadɨ Iavaŋ agaŋ iasaŋ ibi igumi aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ laci ala viaŋ avi namɨlaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨla saŋ nalusaŋ ibi hɨtɨŋ hɨtɨŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. La lidɨ uvia hekɨlɨ cimɨdaŋ velalɨ agadɨ avi nalusaŋ iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. 29 Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami.
+ 2:1 2.1 CHL 1.16, 1.20 + 2:2 2.2 2 Ko 11.13, 2 Pi 2.1, 1 Jo 4.1, CHL 2.9, 2.13, 2.19, 3.1, 3.8, 3.15 + 2:3 2.3 Ga 6.9, Ib 12.3-6 + 2:5 2.5 Mt 21.41-43, CHL 2.16, 2.22, 3.3, 3.19 + 2:6 2.6 Sng 139.21 + 2:7 2.7 HM 2.9, Ese 28.13, 31.8, Mt 11.15, CHL 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22, 22.1-2, 22.14, 22.19 + 2:8 2.8 Ais 44.6, 48.12, CHL 1.17, 22.13 + 2:9 2.9 Lom 2.17, 2 Ko 11.14-15, 1 Ti 6.18, Je 2.5, CHL 3.9 + 2:10 2.10 Mt 10.22, 10.28, 24.13, 2 Ti 4.8, Je 1.12, CHL 3.11 + 2:11 2.11 CHL 13.9, 20.14, 21.8 + 2:12 2.12 Ais 49.2, CHL 1.16 + 2:13 2.13 CHL 3.8 + 2:14 2.14 Nam 22.1–24.25, 25.1-3, 31.16, Lo 23.4, HJL 15.29, 1 Ko 6.13, 8.9, 2 Pi 2.15, Ju 1.11 + 2:16 2.16 Ais 11.4, 2 Te 2.7-11, CHL 1.16, 3.11, 19.15, 19.21, 22.7, 22.12, 22.20 + 2:17 2.17 CV 16.4, 16.14-15, 16.33-34, Ais 62.2, 65.15, Jo 6.48-50, CHL 2.7, 2.11, 3.12, 19.12 * 2:17 2.17 Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ fɨli tɨbɨ kɨlɨ humɨsɨ akuaba akuaba apalɨ heŋ hɨdavɨdaci Asɨ agaŋ nulɨsaŋ maci mana igudaci navɨhadami. Cɨhu vivi valɨ 16 agadɨ igɨhalaŋ. Buk Song 78.24 agadɨ avi igɨhalaŋ. + 2:18 2.18 CHL 1.14-15 + 2:20 2.20 1 Kin 16.31, 2 Kin 9.7, HJL 15.20, 15.29, 1 Ko 10.19, CHL 2.14 + 2:21 2.21 Lom 2.4, CHL 9.20 + 2:23 2.23 Sng 7.9, 62.12, Jer 11.20, 17.10, Lom 8.26-27, 2 Ko 5.9-10, 2 Ti 4.14, CHL 20.12-13 + 2:25 2.25 CHL 3.11 + 2:26 2.26 Mt 19.28, 1 Ko 6.3, CHL 20.4 + 2:26 2.26-27 Sng 2.8-9 + 2:27 2.27 CHL 12.5 + 2:28 2.28 CHL 22.16