3
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Salɨdisɨ haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Salɨdisɨ haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Asɨ dɨ Amɨŋ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ me agɨlaŋ viaŋ hula hɨniavi aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨhavɨci viaŋ lagulama iadɨ human sɨmi agadɨ mɨŋa sagiaha hɨnidalɨŋ lidɨ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨlaŋ iadɨ human sabɨ hɨvɨ hɨniavi aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨladɨ viaŋ igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle nameŋ abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ aba abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala hɨma aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ sɨbaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ igɨlɨŋ iadɨ Asɨ agaŋ naludɨ igɨdaci namɨlaŋ akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨlaŋ ihɨlu sibɨla me vilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Ani hɨsɨva hɨsɨva me agadɨ valavɨla migɨla migɨla hɨnihalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ cɨki daŋ hɨnilalaŋ agɨladɨ sɨkasɨkan valɨlaŋ sɨvɨlavɨmɨdɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Vaka + nalusaŋ ciaŋ sulavɨci igahɨlamalaŋ agadɨ iabi cɨhu ciaŋ agasaŋ hɨji lamɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. La lusɨŋ sɨbɨlɨ vala ciaŋ sulavɨmi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ ani hɨsɨva hɨsɨva me agadɨ valavɨla migɨla migɨla hɨnihalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨma lɨci viaŋ hulaŋ sɨgɨlɨ hɨsɨŋ vehavɨlalɨ hameŋ me veben aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ veben agadɨ mɨhiŋ avi namɨlaŋ ma igɨbalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ + ala naludɨ hulaŋ limu hɨhɨle Salɨdisɨ haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨlaŋ niŋɨ daŋ ma hɨniavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbɨlaŋ huaci laci hɨniavɨlalɨ sadaŋ hadi hɨlahɨla mila hutesɨ hutesɨ agɨladɨ lamavɨla viaŋ hula hɨdavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ + iamɨgali limu hɨhɨle vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla vɨhɨlɨ lɨvalavɨci hadi hɨlahɨla mila hutesɨ hutesɨ agɨladɨ nulɨdɨ hadipɨlɨ hɨvɨ ahuala lamɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Lavɨla viaŋ nulɨdɨ ibi huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ manasɨŋ hɨvɨ hɨniavi agɨladɨ ma ifɨlahɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. La nulɨdɨ ibi agɨladɨ haiabɨla iaha Asɨ dɨ abɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨladɨ avi haiabɨla iaha abɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbɨlaŋ iadɨ hulemɨlɨ aba abɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami.
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Filadelɨfia haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Filadelɨfia haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ huaci sɨbaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ amɨŋ laci abɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ manɨgali Devitɨ dɨ hɨbɨ lavɨla lavɨla hɨsɨŋ agadɨ mɨŋalɨva hɨnin aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ hɨbɨ lavɨlɨlɨŋ hulaŋ mu ma lɨbɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨbɨ lɨbɨlɨŋ avi hulaŋ mu ma lavɨlɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ nagadɨ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ + akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨladɨ viaŋ igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ agadɨ ala iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama iadɨ ciaŋ lubiahɨlahɨla iadɨ ibi ma mɨŋasɨvɨlɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Ci igɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ nalusaŋ hɨbɨ me lavɨlɨlɨŋ hɨnilalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ mu hɨbɨ me agadɨ lɨbalɨba agaŋ apalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ + limu hɨhɨle Satan dɨ aŋam ulaŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Alaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ aba abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ analɨ ciaŋ abavɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbɨlaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hɨma aba abi aba abɨha aba abi uami. Ci igɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ nulɨdɨ lɨlɨŋ Satan dɨ vala vevɨla naludɨ ibi mɨŋaiahɨben aba naludɨ hɨcɨ mikɨ pɨŋ mɨgalɨfɨlɨbavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Lavɨla hɨji nameŋ lamavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ aba abavɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. 10 Namɨlaŋ + iadɨ ciaŋ lubiahɨlahɨla avɨha avɨha iga iga vɨdɨvɨdɨŋ lagulamɨlalaŋ sadaŋ viaŋ naludɨ migɨlɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ iga iga saŋ ilasɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala viaŋ naludɨ migɨlɨdalɨŋ huaci hɨnibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 11 Viaŋ + naludɨ pɨŋ amɨŋ ci veben aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnidalaŋ hameŋ ala hɨji vɨdɨvɨdɨŋ daŋ hɨnihalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ ma hɨnilaŋ hulaŋ hɨhɨle naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨladɨ mɨŋaihuihu lɨhavɨci namɨlaŋ viaŋ hula huaci hameŋ laci hameŋ laci ma hɨnibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 12 Namɨlaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ lagulamavɨla vɨhɨlɨ lɨvalɨlaŋ viaŋ lɨlɨŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ agadɨ hɨda lalɨlamavɨci mɨgua vɨdɨvɨdɨŋ hɨniavɨlalɨ hameŋ hɨnibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨnihɨni Asɨ dɨ valavɨla haiabɨla cɨhu ma ivavebalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨma sɨbaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨlaŋ viaŋ iadɨ Asɨ dɨ ibi agadɨ hɨda heŋ lɨbɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. La Jelusalem haiabɨla sebɨlɨ agadɨ ibi hɨda heŋ ala lɨbɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Haiabɨla sebɨlɨ agaŋ iadɨ Asɨ dɨ hɨvɨ hɨniavɨla mɨgɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. La iadɨ ibi mu sebɨlɨ agadɨ avi hɨda heŋ laci ala lɨbɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. 13 Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami.
Jon manasɨŋ lɨbavɨla hulaŋ iamɨgali Laodisia haiabɨla hɨsɨŋ agɨlasaŋ iguci umi.
14 Jisasɨ + agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Nama manasɨŋ lɨbavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agasaŋ igunaŋ um aba abi uami. Nɨbu Laodisia haiabɨla hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨmi agɨladɨ migɨlɨlalɨ aba abi uami. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha aba abi uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha aba abi uami. Iadɨ ibi mu nɨbu amɨŋ sɨbaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ amɨŋ laci abɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sulɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Akuaba akuaba Asɨ lamami agɨladɨ hɨdɨlɨ nɨbu viaŋ nukeŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ ciaŋ nagadɨ nalusaŋ igulɨŋ ui aba abi aba abɨha aba abi uami. 15 Namɨlaŋ + akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨladɨ ci igɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ igɨdalɨŋ namɨlaŋ avɨli vumɨli me ma hɨnilaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Avɨli vubɨŋ me ma hɨnilaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Avɨli vumɨli me hɨnilaŋ ha huaci aba abi aba abɨha aba abi uami. Avɨli vubɨŋ me hɨnilaŋ han avi huaci aba abi aba abɨha aba abi uami. 16 Agadɨ ala namɨlaŋ avɨli vumɨli me ma hɨnilaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Avɨli vubɨŋ me avi ma hɨnilaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ avɨli paguaŋ me hɨnilaŋ sadaŋ avɨli sɨbɨsaŋ hɨvɨ hɨnidaci sɨmɨlavɨlalɨ hameŋ sɨmɨlɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. 17 Namɨlaŋ + nameŋ abɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Alaŋ akuaba akuaba sibɨla vivi akuaba akuaba akape likɨlɨlalu aba abɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lɨdɨŋ alaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ hɨnilalu aba abɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Alaŋ akuaba akuaba saŋ ma tɨbɨ mɨgɨlalu aba abɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Agadɨ ala namɨlaŋ ma igɨlalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Asɨ agaŋ igɨdaci namɨlaŋ sɨbɨlɨ sɨbaŋ hɨnidalaŋ nalusaŋ mavɨn mɨŋɨlalɨ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ akuaba akuaba apalɨ hɨnilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Lamɨgaŋ sɨbɨlɨ me hɨnilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Muhɨlɨ havɨlɨ avi apalɨ me hɨnilalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 18 Hameŋ + sadaŋ viaŋ nalusaŋ hɨji iguben aba abi aba abɨha aba abi uami. Iadɨ lɨba golɨ agadɨ avɨŋ hɨvɨ lamɨdalɨŋ lɨhulɨhu akuaba akuaba niŋɨ apalɨ hɨnilalɨ agadɨ lavɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ lavɨla namɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ daŋ hɨnibalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ hadi hɨlahɨla mila hutesɨ hutesɨ agɨladɨ lavavɨla naludɨ hadipɨlɨ hafilamɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ lɨlaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ naludɨ igavɨdaci namɨlaŋ muhɨlɨ havɨlɨ daŋ hɨniavɨla ma sɨhumahɨlɨbalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Namɨlaŋ lamɨgaŋ saŋ hɨmavɨla cɨhu igasulɨben aba lamɨgaŋ hɨvɨ lamalama hɨsɨŋ sɨdaŋ agadɨ lavɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 19 Viaŋ + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨniavɨla ha nulɨdɨ abacabɨlavɨla milɨbɨlan aba abi aba abɨha aba abi uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ mavɨn hɨniavɨla ha lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ valɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. 20 Ci + igɨlaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami. Viaŋ hulaŋ mu dɨ ulaŋ hɨbɨ ivu ivu hɨvɨ lagulama hɨnihɨni hɨbɨ lapa ifu ifu hɨnidin aba abi aba abɨha aba abi uami. Hɨnidalɨŋ iadɨ uliŋ uliŋ agadɨ igahɨlavɨla hɨbɨ lavɨlɨci viaŋ ivouavɨla nɨbu hula hɨniben aba abi aba abɨha aba abi uami. La viaŋ nɨbu hula sɨmɨŋ nɨben aba abi aba abɨha aba abi uami. Nɨbu avi viaŋ hula sɨmɨŋ nɨbali aba abi aba abɨha aba abi uami. 21 Vaka + viaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ lɨvala iadɨ Iavaŋ dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ nɨbu hula mɨgahɨnimin aba abi aba abɨha aba abi uami. Hulaŋ mu vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ lɨvalavɨla ha nɨbu avi viaŋ hula iadɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ mɨgahɨnibali aba abi aba abɨha aba abi uami. 22 Hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavɨci hɨji daŋ hɨnilalaŋ namɨlaŋ Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ naludɨ abi agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨlɨhalaŋ aba abi aba abɨha aba abi uami.
+ 3:1 3.1 CHL 1.4, 1.16, 2.2, 5.6 + 3:3 3.3 Mt 24.43-44, Lu 12.39-40, 1 Te 5.1-2, 5.6, 1 Ti 6.20, 2 Pi 3.10, CHL 2.5, 16.15 + 3:4 3.4 Ju 1.23, CHL 6.11, 7.9, 7.13 + 3:5 3.5 CV 32.32-33, Sng 69.28, Mt 10.32, Lu 10.20, 12.8, Fl 4.3, CHL 3.18, 19.8, 20.12 + 3:7 3.7 Jop 12.14, Ais 22.22, Lu 1.32, HJL 3.14, 1 Jo 5.20 + 3:8 3.8 1 Ko 16.8-9, 2 Ko 2.12, CHL 2.2 + 3:9 3.9 Ais 43.4, 45.14, 49.23, 60.14, CHL 2.9 + 3:10 3.10 Lu 21.19, 2 Ti 2.12, 2 Pi 2.9 + 3:11 3.11 Fl 4.5, CHL 2.10, 2.16, 2.25, 22.7, 22.12, 22.20 + 3:12 3.12 Ais 62.2, 65.15, Ese 48.35, Ga 4.26, Ib 12.22, CHL 14.1, 21.2 + 3:14 3.14 Snd 8.22, Ais 65.16, 2 Ko 1.20, Kl 1.15, CHL 1.5, 19.11, 22.6 + 3:15 3.15 Lom 12.11, CHL 2.2 + 3:17 3.17 Hos 12.8, Lu 12.21, 1 Ko 4.8 + 3:18 3.18 Ais 55.1, Mt 13.44, 2 Ko 5.3, Je 2.5, CHL 3.5, 4.4, 7.13, 16.15 + 3:19 3.19 Snd 3.12, 1 Ko 11.32, Ib 12.5-6, Je 1.12, CHL 2.5 + 3:20 3.20 Lu 12.37, Jo 14.23 + 3:21 3.21 Mt 19.28, Lu 22.30, 2 Ti 2.12, CHL 2.26-27