20
Satan agaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ hɨnidaci hualɨ 1,000 ubali uami.
Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ Asɨ dɨ haiabɨla heŋ hɨnia mɨgɨdaci igin uami. Haca hagabɨŋ laci agadɨ hɨbɨ lavɨla lavɨla hɨsɨŋ agadɨ via mɨgi uami. Lɨmɨn vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ agadɨ avi via mɨgi uami. 2-3 La + nɨbu sahula hekɨlɨ agadɨ mɨŋahubɨhahi uami. Sahula hekɨlɨ nɨbu Satan uami. Nɨbu lahu vaka hɨsɨŋ sɨbaŋ uami. Nusaŋ ala laguŋ aba abavɨlalɨ uami. Lɨmɨn vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ hɨvɨ nudɨ lɨbɨhahavɨla haca hagabɨŋ laci agadɨ hɨvɨ havalɨci mɨgui uami. Lavɨla nɨbu cɨhu cɨhu hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨmɨdɨ aba abavɨla haca hagabɨŋ laci agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ lɨbavɨla mɨlɨm vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ vivi haca caba caba agadɨ hɨvɨ lamalama ui uami. Lɨci nɨbu heŋ hɨnidaci hualɨ 1,000 ubali uami. Hualɨ 1,000 uci Asɨ nukeŋ nudɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agadɨ abɨci haca hagabɨŋ laci agadɨ hɨbɨ cɨhu mɨŋalavɨlɨci iahavɨla fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdɨbali uami. Agadɨ ala hutesɨ ma hɨdɨbali uami.
Lɨci + cɨhu manɨgali dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ agɨladɨ igin uami. Igɨlɨŋ hulaŋ hɨhɨle mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ agɨladɨ hɨvɨ mɨgahɨniavi uami. Lɨhavɨdaci Asɨ nulɨsaŋ hulaŋ iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lamalama lɨbɨmɨgumɨgu sibɨla agadɨ igui uami. Lɨci viaŋ hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle hɨmavalɨ agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ igin uami. Nɨbɨlaŋ ala Jisasɨ ciaŋ abami agadɨ sulasula Asɨ dɨ ciaŋ lubiahɨlavɨdaci nulɨdɨ nagɨli lamavalɨ uami. Nagɨli lamalama sugɨtaŋ ihalahavɨdaci hɨmavalɨ uami. Nɨbɨlaŋ fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agadɨ ibi mɨŋaiahɨben aba ma mɨgalɨfɨlɨbavɨlalɨ uami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨvɨ nudɨ mugaŋ lamɨgaŋ me lɨhua lamavɨci hɨnilalɨ agadɨ ibi mɨŋaiahɨben aba ma mɨgalɨfɨlɨbavɨlalɨ uami. Lɨhavɨdaci nudɨ sihɨ agaŋ nulɨdɨ lɨbam hɨvɨ nulɨdɨ human hɨvɨ ma hɨnilalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ ala hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahavɨla Jisasɨ Kɨlaisɨ hula manɨgali hɨniavɨdaci hualɨ 1,000 ubali uami. Nɨbɨlaŋ mɨse hɨhi iahavi uami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle hɨmavalɨ agɨlaŋ hɨhi ma iahavi uami. Agadɨ ala hualɨ 1,000 uci nɨbɨlaŋ avi cɨhu hɨhi iahavɨbali uami. Asɨ + dɨ hulaŋ iamɨgali hali mɨse hɨhi iahavi agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨbali uami. Cɨhu tɨbɨ hɨmahɨma agaŋ vɨdɨvɨdɨŋ apalɨ sadaŋ nudɨ lɨhu hɨvɨ ma hɨniavɨbali uami. Nɨbɨlaŋ Asɨ sadaŋ Jisasɨ Kɨlaisɨ sadaŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ hulaŋ iamɨgali hɨniavɨbali uami. Hɨnihɨni Jisasɨ Kɨlaisɨ hula manɨgali hɨniavɨdaci hualɨ 1,000 ubali uami.
Satan agaŋ sɨkasɨkan sɨbɨlɨ lɨbali uami.
Hualɨ 1,000 agaŋ uci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ haca hagabɨŋ laci agadɨ hɨbɨ mɨŋalavɨlɨci Satan agaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ agadɨ vala ivavebali uami. Ivavevɨla + Goekɨ hɨdɨlɨ Magokɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨben aba fɨli tɨbɨ sɨkasɨkan agɨladɨ hɨvɨ hɨdɨbali uami. Hɨdahɨda sagaŋ lɨbalɨba saŋ nulɨdɨ mɨgudɨbɨbali uami. Mɨgudɨbɨci nulɨdɨ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ hacɨŋ hɨlɨcɨ hɨlɨcɨ me hɨniavɨdaci lugɨlavɨci ma ua iahubali uami. Sagaŋ + hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ fɨli tɨbɨ mu hɨvɨ mu hɨvɨ hɨdavɨdaci Asɨ dɨ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ haiabɨla hekɨlɨ heŋ mɨgudɨba hɨniavɨbali uami. Asɨ agaŋ haiabɨla hekɨlɨ agasaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ uami. Haiabɨla hekɨlɨ heŋ mɨgudɨba hɨniavɨdaci sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ ve haiabɨla agadɨ haŋala hudavɨbali uami. Haŋala huda hɨniavɨdaci avɨŋ Asɨ dɨ haiabɨla heŋ hɨnia mɨgɨbali agaŋ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨladɨ sɨkasɨkan hɨlacabɨlɨbali uami. 10 Laguŋ + agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨji mɨŋaihuihu lɨlalɨ agasaŋ Asɨ nudɨ viavɨla lɨba kum kum avɨŋ lɨhulɨhu hɨniavɨlalɨ heŋ havalɨci mɨgubali uami. Fɨli hali sɨhɨm sabaŋ mugaŋ lamɨgaŋ me agaŋ hula nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ agaŋ hula heŋ ala hɨniavɨbali uami. La ahica pam agɨlaŋ hɨfɨlɨ hɨfɨlɨ uaiadi uaiadi avɨha avɨha hameŋ laci hameŋ laci iga iga hɨniavɨbali uami.
Hulaŋ iamɨgali ciaŋ hɨvɨ lama lɨbɨmɨgumɨgu hɨsɨŋ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ iahami.
11 Viaŋ ++ manɨgali dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ hekɨlɨ mu mila sɨbaŋ agadɨ igin uami. Asɨ agaŋ nudɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ ala mɨgahɨni uami. Mɨgahɨnidaci fɨli uaiaŋ susu agɨlaŋ nudɨ vala ua havɨ sɨvɨlavɨci cɨhu cɨhu ma igin uami. 12 Lavɨla + igɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali ibi daŋ hɨnihɨni hɨmavalɨ agɨlaŋ nudɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ agadɨ mavɨn lama hɨnihɨni heŋ lagulama hɨniavi uami. Hulaŋ iamɨgali ibi apalɨ hɨnihɨni hɨmavalɨ agɨlaŋ avi heŋ ala lagulama hɨniavi uami. Lɨhavɨdaci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨlaŋ manasɨŋ agɨladɨ mɨŋalavɨlavi uami. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lɨhavɨlalɨ agɨladɨ ciaŋ manasɨŋ agɨladɨ hɨvɨ hɨniavi uami. La huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ manasɨŋ agadɨ avi mɨŋalavɨlavi uami. Lɨhavɨci Asɨ agaŋ manasɨŋ agɨladɨ iga iga hulaŋ iamɨgali hɨmavalɨ agɨladɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ ciaŋ hɨvɨ lami uami. 13 Lɨci + igɨdalɨŋ avɨli hekɨlɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hekɨlɨ hɨvɨ nahɨmavɨlalɨ agɨladɨ valɨci vehavi uami. Hɨmahɨma agaŋ hula sudɨ fɨli haiabɨla agaŋ hula hulaŋ iamɨgali hɨmavɨdaci vihavɨlalɨ agɨladɨ valavɨci cɨhu vehavi uami. Lɨhavɨci Asɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali hɨtɨŋ hɨtɨŋ akuaba akuaba lɨhavɨlalɨ agɨladɨ iga iga ciaŋ hɨvɨ lamalama lɨbɨmɨgui uami. 14 Lavɨla + hɨmahɨma agadɨdaŋ sudɨ fɨli haiabɨla agadɨdaŋ via avɨŋ lɨhulɨhu hɨnilalɨ heŋ havalɨci mɨguavi uami. Avɨŋ lɨhulɨhu hɨnilalɨ ha cɨhu tɨbɨ hɨmahɨma agaŋ uami. 15 Hulaŋ + iamɨgali nulɨdɨ ibi huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ manasɨŋ hɨvɨ ma hɨniavi agɨladɨ avi avɨŋ lɨhulɨhu hɨnilalɨ heŋ havalɨci mɨguavi uami.
+ 20:1 20.1 CHL 1.18, 9.1 + 20:2-3 20.2-3 HM 3.1, Dan 6.17, 2 Pi 2.4, Ju 1.6, CHL 12.9, 16.14-16, 20.8 + 20:4 20.4 Dan 7.9, 7.22, 7.27, 1 Ko 6.2, 2 Ti 2.12, CHL 6.9, 13.12-18 + 20:6 20.6 1 Pi 2.9, CHL 1.6, 2.11, 20.4 + 20:8 20.8 Ese 7.2, 38.2, 38.9, 38.15, CHL 16.14, 20.10 + 20:9 20.9 2 Kin 1.10, Ese 38.9, 38.16, 39.6 + 20:10 20.10 HM 19.24, Sng 11.6, CHL 14.10-11, 19.20, 20.8, 21.8 + 20:11 20.11 Dan 2.35, 2 Pi 3.7, 3.10-11 + 20:11 20.11-12 Dan 7.9-10 + 20:12 20.12 Dan 12.1, Mt 16.27, 25.31-46, HJL 17.31, Lom 2.6, 2 Ko 5.9-10, Fl 4.3, CHL 13.8, 19.5 + 20:13 20.13 Lom 2.6, 1 Pi 1.17, CHL 2.23, 6.8, 20.12, 22.12 + 20:14 20.14 1 Ko 15.26, 15.54-55, CHL 20.6, 21.8 + 20:15 20.15 CHL 13.8, 19.20