21
Fɨli uaiaŋ susu sebɨlɨ iahami.
Fɨli + uaiaŋ susu vaka hɨsɨŋ agɨlaŋ ua sɨvɨlavɨci fɨli uaiaŋ susu sebɨlɨ agɨladɨ igin uami. Avɨli hekɨlɨ agaŋ avi ma hɨni uami. Lɨci + Asɨ dɨ haiabɨla sebɨlɨ huaci sɨbaŋ agadɨ igin uami. Haiabɨla agadɨ ibi Jelusalem uami. Nɨbu Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ heŋ hɨnia mɨgi uami. Iamɨgali muŋaŋ iahuben aba hajɨŋ huaci huaci agɨladɨ lamavɨla hɨniavɨlalɨ hameŋ agɨladɨ nudɨ hɨvɨ hajɨŋ lamɨci mɨgi uami. Lɨci + igahɨlɨdalɨŋ Asɨ dɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ heŋ ciaŋ nameŋ vɨdɨvɨdɨŋ abi uami. Ci igɨnaŋ aba abi uami. Asɨ dɨ havɨlɨ ulaŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula hɨnibali aba abi uami. Hɨnidaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali hɨniavɨbali aba abi uami. Asɨ nukeŋ avi nɨbɨlaŋ hula hɨnibali aba abi uami. La + hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨladɨ ilɨhiŋ avɨli cɨbɨ ifɨhusɨbali aba abi uami. Lɨci cɨhu cɨhu ma hɨmavɨbali aba abi uami. Cɨhu cɨhu mavɨn mɨŋamɨŋa ma ilɨhavɨbali aba abi uami. Ilɨhiŋ cɨhu cɨhu ma ilɨhavɨbali aba abi uami. Avɨha avɨha avi cɨhu cɨhu ma igavɨbali aba abi uami. Akuaba akuaba vaka hɨsɨŋ agɨlaŋ sɨkasɨkan sɨvɨlavɨla apalɨ lɨhavɨbali aba abi uami.
Lɨci + Asɨ agaŋ nudɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ hɨvɨ mɨgahɨnihɨni nameŋ abi uami. Ci igɨnaŋ aba abi uami. Viaŋ nukeŋ lɨlɨŋ akuaba akuaba agɨlaŋ sebɨlɨ iahavi aba abi uami. La cɨhu nameŋ abi uami. Ciaŋ nagadɨ lɨbɨha aba abi uami. Ciaŋ nagaŋ amɨŋ aba lɨbɨha aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan ciaŋ nagasaŋ pam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨm aba lɨbɨha aba abi uami. La + iadɨ cɨhu nameŋ abi uami. Akuaba akuaba sɨkasɨkan ci iahavi aba abi uami. Viaŋ hali hɨsɨŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ laci ala sijaŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨladɨ hɨdɨlɨ aba abi uami. Viaŋ nukeŋ lɨlɨŋ akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨlaŋ haba sɨvɨlavɨbali aba abi uami. Hulaŋ mu avɨli nana saŋ lɨci viaŋ nusaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli agadɨ iguben aba abi uami. Huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli vubɨlɨm daŋ vubɨlɨm daŋ iahɨlalɨ agadɨ iguben aba abi uami. Avɨli agadɨ ma lavavɨla nɨbali aba abi uami. Hulaŋ + mu vɨdɨvɨdɨŋ lagulama vɨhɨlɨ lɨvalɨci akuaba akuaba agɨladɨ nusaŋ iguben aba abi uami. Lavɨla viaŋ nudɨ Asɨ hɨnidalɨŋ nɨbu iadɨ ninaŋ hɨnibali aba abi uami. Agadɨ + ala hulaŋ lɨdalɨda vɨdɨvɨdɨŋ ma lagulamavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbaŋ agɨladɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ ifɨhɨmuhɨmu hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle iamɨgali mu mu agɨlaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ sihɨ sahu mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba abavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ sɨkasɨkan analɨ ciaŋ abavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Nɨbɨlaŋ sɨkasɨkan lɨba kum kum avɨŋ lɨhulɨhu hɨniavɨlalɨ heŋ uavɨbali aba abi uami. Lɨba kum kum avɨŋ agaŋ cɨhu tɨbɨ hɨmahɨma hɨsɨŋ haiabɨla me aba abi uami.
Jon agaŋ Jelusalem haiabɨla sebɨlɨ huaci sɨbaŋ agadɨ igami.
Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ human limu fɨhala human limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ mu agaŋ ve uami. Nɨbu nudɨ sibɨla pam hɨsɨŋ agɨlaŋ hula hunaŋ mɨsɨn Asɨ dɨ igɨvɨ avɨli vɨdɨvɨdɨŋ me hɨnilalɨ agɨladɨ mɨŋamɨjia fɨhalavɨci hulaŋ iamɨgali agɨladɨ sɨbɨlɨ lamavi uami. Nɨbu ala ve iadɨ nameŋ abi uami. Nama veha aba abi uami. Sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ iamɨgali sabibali aba abi uami. Venaŋ iamɨgali agadɨ nadɨ abalamɨben aba abi uami. 10 Lɨci + Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ iadɨ hɨvɨ vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ iahɨci Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ iadɨ via halu hekɨlɨ iahua huva sɨbaŋ heŋ ui uami. Lavɨla Jelusalem haiabɨla huaci sɨbaŋ Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ heŋ hɨnia mɨgi agadɨ abalami uami. 11 Asɨ + dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agaŋ haiabɨla heŋ abɨlu havali uami. Nudɨ abɨlu agaŋ mu hɨdɨlɨ sɨbaŋ uami. Lɨba huaci anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨlalɨ hameŋ uami. Lɨba jasɨpa agaŋ mɨŋapalɨlalɨ hameŋ mɨŋapali uami. Avɨli minam minam mɨŋapalɨlalɨ hameŋ mɨŋapali uami. 12 Haiabɨla + agadɨ lua hekɨlɨ agaŋ nɨbu hɨvɨ sɨbaŋ uami. Lua agadɨ hɨbɨ ivu ivu human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨlaŋ hɨbɨ ivu ivu hɨtɨŋ hɨtɨŋ heŋ lagulama hɨniavi uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ latɨhiŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ ibi hɨbɨ ivu ivu agɨladɨ hɨbɨ lapa sabɨ hɨvɨ lɨbavi uami. Hɨbɨ lapa hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨladɨ hɨvɨ ibi hɨtɨŋ hɨtɨŋ lɨbavɨci hɨniavi uami. 13 Lua uaiaŋ iahaiaha kɨlikɨli agadɨ hɨbɨ ivu ivu ahica pam uami. Lua uaiaŋ mɨgumɨgu kɨlikɨli agadɨ hɨbɨ ivu ivu ahica pam uami. Lua ium kɨlikɨli agadɨ hɨbɨ ivu ivu ahica pam uami. Lua lakulamaŋ kɨlikɨli agadɨ hɨbɨ ivu ivu avi ahica pam uami. 14 Haiabɨla + agadɨ lua vɨdɨvɨdɨŋ hɨnihɨni saŋ lɨba kum hekɨlɨ hekɨlɨ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ lamavɨci hɨniavi uami. Sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ lɨbɨmɨŋami uami. Nulɨdɨ ibi hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlaŋ lɨba kum hekɨlɨ hekɨlɨ hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨladɨ hɨvɨ hɨniavi uami.
15 Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ viaŋ hula ciaŋ abi agaŋ haiabɨla agadɨdaŋ nudɨ lua agadɨdaŋ lamahɨlihala igɨben aba kɨlɨ lɨmɨ me lɨba golɨ hɨvɨ vihavalɨ agadɨ mɨŋalɨvi uami. Hɨbɨ ivu ivu agɨladɨ avi lamahɨlihala igɨben aba li uami. 16 La haiabɨla agadɨ lua hali hɨbɨ agadɨ lamahɨlihala igɨci 2,200 kilomita hɨni uami. Safɨli agadɨ lamahɨlihala igɨci 2,200 kilomita hɨni uami. Nudɨ madɨŋ limu limu agɨladɨ avi lamahɨlihala igɨci 2,200 kilomita hɨni uami. Lua agadɨ iahua hɨvɨ hɨnia fɨli mɨgamɨga agaŋ 2,200 kilomita ala hɨni uami. 17 Lua agadɨ lɨhɨm avi lamahɨlihala igɨci 65 mita hɨni uami. Hulaŋ akuaba akuaba lamahɨlihala igavɨlalɨ hameŋ agadɨ hɨvɨ ala Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ haiabɨla lua agadɨ lamahɨlihali uami. 18 Haiabɨla + agadɨ lua nɨbu Asɨ nukeŋ lɨba jasɨpa hɨvɨ vimi uami. Lɨba golɨ huaci sɨbaŋ hɨvɨ haiabɨla agadɨ vimi uami. Lɨci lɨba golɨ agaŋ uhɨlɨŋ uhɨlɨŋ daŋ hɨnilalɨ uami. 19-20 Haiabɨla agadɨ hajɨŋ lamalama saŋ lɨba kum hekɨlɨ hekɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨlalɨ agɨladɨ fɨli hɨvɨ lamami uami. Sebɨlɨ sɨbaŋ lɨba jasɨpa agadɨ lamami uami. Mu lɨba sapaia agadɨ lamami uami. Mu lɨba agetɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba emelalɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba sadonikisɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba konilian agadɨ lamami uami. Mu lɨba kɨlisolaitɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba belilɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba topasɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba kɨlisopɨlesɨ agadɨ lamami uami. Mu lɨba haiasin agadɨ lamami uami. Mu lɨba ametisɨ agadɨ lamami uami. Lamavɨla haiabɨla agadɨ lua nulɨdɨ sabɨ hɨvɨ lamalama vimi uami. 21 Malɨluŋ + human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ vimi uami. Viavɨla nulɨdɨ hɨvɨ hɨbɨ lapa human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ lamami uami. Malɨluŋ mila hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ lavɨben aba anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavavɨlalɨ uami. Lɨba golɨ huaci sɨbaŋ hɨvɨ haiabɨla agadɨ hɨbɨ pɨlɨ hekɨlɨ uu veve hɨsɨŋ agadɨ vimi uami. Lɨci lɨba golɨ agaŋ uhɨlɨŋ uhɨlɨŋ daŋ hɨnilalɨ uami.
22 Viaŋ + igɨlɨŋ haiabɨla heŋ aŋam ulaŋ hekɨlɨ ma hɨni uami. Asɨ nɨbu aludɨ Hekɨlɨ uami. Nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ hekɨlɨ daŋ uami. Nɨbu nukeŋ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ hula aŋam ulaŋ hekɨlɨ me hɨniavi uami. 23 Haiabɨla + agadɨ abɨlu igu igu hɨsɨŋ uaiaŋ apalɨ uami. Avaŋ avi apalɨ uami. Asɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agaŋ haiabɨla heŋ abɨlu havalɨlalɨ uami. Sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agaŋ haiabɨla agadɨ unɨ me hɨnilalɨ uami. 24 Hulaŋ + iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ haiabɨla agadɨ abɨlu hɨvɨ hɨdavɨbali uami. Manɨgali fɨli tɨbɨ mu mu migɨlavɨlalɨ agɨlaŋ nulɨdɨ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ viavɨla haiabɨla heŋ uavɨbali uami. 25 Haiabɨla ++ agaŋ hɨfɨlɨ hɨnihɨni agaŋ apalɨ uami. Nɨbu abɨlu hameŋ laci hameŋ laci hɨnidaci nudɨ hɨbɨ ivu ivu agɨladɨ ma lɨbavɨbali uami. 26 Lɨhavɨdaci + hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨladɨ anɨm hɨlɨcɨ akuaba akuaba hajɨŋ huaci huaci haiabɨla heŋ via uavɨbali uami. 27 Agadɨ + ala akuaba akuaba Asɨ igɨdaci sɨbɨlɨ sɨbaŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Hulaŋ analɨ ciaŋ abavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ haiabɨla heŋ ma ivouavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali nulɨdɨ ibi sabaŋ sipsipɨ ninaŋ agadɨ manasɨŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agadɨ hɨvɨ hɨniavi agɨlaŋ pam haiabɨla heŋ ivouavɨbali uami.
+ 21:1 21.1 Ais 65.17, 66.22, 2 Pi 3.13, CHL 20.11 + 21:2 21.2 Ais 52.1, 61.10, Ga 4.26, Ib 11.10, 11.16, 12.22, CHL 3.12, 21.10 + 21:3 21.3 Wkp 26.11-12, 2 Sto 6.18, Ese 37.27, 43.7-8, Sek 2.10, 2 Ko 6.16, CHL 7.15-17 + 21:4 21.4 Ais 25.8, 35.10, 61.3, 65.19, 1 Ko 15.26, 15.54, CHL 7.16-17, 20.14 + 21:5 21.5 Ais 43.19, 2 Ko 5.17, CHL 4.2, 4.9-10, 19.9, 20.11 + 21:6 21.6 Ais 55.1, Jer 2.13, Jo 4.10, 4.14, 7.37, CHL 1.8, 1.17, 16.17, 22.13, 22.17 + 21:7 21.7 2 Sml 7.14, Sng 89.26-27, Sek 8.7-8, Ib 8.10 + 21:8 21.8 Mt 25.41, Ef 5.5, 1 Ti 1.9, Ib 12.14, CHL 19.20, 20.14-15, 21.27, 22.15 + 21:9 21.9 CHL 15.1, 15.6-7, 19.7-9 + 21:10 21.10 Ese 40.2, CHL 1.10, 17.3, 21.2 + 21:11 21.11 Ais 60.1-2, 60.19, CHL 21.23, 22.5 + 21:12 21.12-13 Ese 48.30-35 + 21:14 21.14 Mt 16.18, Ga 2.9, Ef 2.20, Ib 11.10 + 21:15 21.15 Ese 40.3, Sek 2.1, CHL 11.1 + 21:18 21.18-21 Ais 54.11-12 + 21:21 21.21 CHL 21.12, 21.18 + 21:22 21.22 Jo 4.23, CHL 15.2-3 + 21:23 21.23 Ais 60.19-20, CHL 21.11, 22.5 + 21:24 21.24 Ais 60.3-5, 66.12 + 21:25 21.25 Sek 14.7, CHL 22.5 + 21:25 21.25-26 Ais 60.11 + 21:26 21.26 Ais 66.12, CHL 21.24 + 21:27 21.27 Ais 35.8, 52.1, 60.21, Ese 44.9, Jol 3.17, 1 Ko 6.9-10, Fl 4.3, CHL 13.8, 20.12, 21.8, 22.14-15