22
Jon agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli agadɨ igami.
1-2 Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli agadɨ iadɨ abalami uami. Lɨci igɨlɨŋ avɨli minam minam agaŋ mɨŋapala mɨŋapali uami. Avɨli agadɨ hɨdɨlɨ agaŋ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ Asɨ hula sabaŋ sipsipɨ ninaŋ hula mɨgahɨniavɨlalɨ agadɨ lɨhu heŋ hɨni uami. Hɨnihɨni haiabɨla agadɨ hɨbɨ pɨlɨ alɨhaŋ sɨbaŋ heŋ ve uami. Avɨli agadɨ limu caba limu caba heŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ kɨlɨ agɨlaŋ hɨniavi uami. Kɨlɨ agɨlaŋ hualɨ pabiŋ hɨvɨ amɨŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ tɨbɨ lamavɨlalɨ uami. Avaŋ mu havɨ ma ulalɨ uami. Amɨŋ lamalama laci hɨniavɨlalɨ uami. Kɨlɨ agɨladɨ asɨŋ agɨlaŋ hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu hɨmuhɨmu daŋ agɨladɨ huaci lamalama hɨsɨŋ uami. Asɨ + igɨci akuaba akuaba sɨbɨlɨ lɨhavi agɨlaŋ sɨkasɨkan haba sɨvɨlavɨbali uami. Mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ Asɨ hula sabaŋ sipsipɨ ninaŋ hula mɨgahɨniavɨlalɨ agaŋ haiabɨla heŋ hɨnibali uami. Hɨnidaci Asɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ heŋ hɨnihɨni nudɨ sibɨla vihavɨbali uami. Sibɨla + vivi nudɨ mugaŋ lamɨgaŋ igavɨbali uami. Lɨhavɨdaci nudɨ ibi agaŋ nulɨdɨ lɨbam hɨvɨ hɨniavɨbali uami. Hɨfɨlɨ + ma hɨnibali uami. Unɨ abɨlu hɨvɨ akuaba akuaba sibɨla vivi agaŋ ma hɨnibali uami. Uaiaŋ abɨlu hɨvɨ akuaba akuaba sibɨla vivi agaŋ avi ma hɨnibali uami. Asɨ agaŋ nulɨdɨ Hekɨlɨ hɨnibali uami. Lɨdaci nudɨ abɨlu hɨvɨ laci hɨniavɨbali uami. Lavɨla manɨgali hɨnihɨni hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami.
Jisasɨ vebali agasaŋ abami.
Asɨ + dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ iadɨ nameŋ abi uami. Ciaŋ nagɨlaŋ amɨŋ sɨbaŋ aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ ciaŋ nagɨlasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ sɨbaŋ lamavɨm aba abi uami. Asɨ nɨbu naludɨ Hekɨlɨ aba abi uami. Nɨbu ala nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨŋaiahaiaha hɨji igudaci nudɨ ciaŋ agadɨ sulavɨlalɨ aba abi uami. La akuaba akuaba lɨhalɨha sɨbaŋ iahavɨbali agɨladɨ nudɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agadɨ abɨci ve nudɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨladɨ hɨvɨ abalami aba abi uami.
Lɨci + cɨhu Jisasɨ abi uami. Ci igɨnaŋ aba abi uami. Viaŋ naludɨ pɨŋ amɨŋ ci veben aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨniavi agɨladɨ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨm aba abi uami. Ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨniavi agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ ciaŋ aba abi uami.
La + abami. Viaŋ Jon uami. Viaŋ akuaba akuaba agɨladɨ iga iga ciaŋ agɨladɨ igahɨlin uami. Igahɨlavɨla Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ akuaba akuaba abalami agadɨ ibi mɨŋaiahɨben aba nudɨ mikɨ pɨŋ mɨgalɨfɨlɨbavɨla iadɨ hali agadɨ fɨli hɨvɨ lɨbɨlɨvin uami. Lɨlɨŋ iadɨ nameŋ abi uami. Hameŋ lɨmɨnaŋ aba abi uami. Viaŋ nadɨ sibɨla pam hɨsɨŋ aba abi uami. Viaŋ nadɨ isaimahalina me agɨladɨ sibɨla pam hɨsɨŋ aba abi uami. Nadɨ isaimahalina me limu hɨhɨle agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ hɨniavɨlalɨ aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨnilalɨ agadɨ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ avi nadɨ isaimahalina me hɨniavɨlalɨ aba abi uami. Asɨ dɨ ibi agadɨ pam mɨŋaiahaiaha saŋ mɨgalɨfɨlɨbɨha aba abi uami.
10 La + cɨhu nameŋ abi uami. Hulaŋ iamɨgali hɨhɨle Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨniavi agɨladɨ igavɨmɨdɨ aba abavɨla mɨŋasɨvɨlɨmɨnaŋ aba abi uami. Asɨ akuaba akuaba lɨben aba abi agɨlaŋ amɨŋ ci iahavɨbali aba abi uami. 11 Hulaŋ + iamɨgali lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ vana hameŋ ala vivi hɨniavɨm aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali nulɨdɨ hɨji humɨgaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ pam hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ vana hameŋ ala hɨniavɨm aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ ciaŋ sɨhɨvia lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ vana hameŋ laci ala sɨhɨvia lubiahɨlahɨla hɨniavɨm aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali Asɨ nusaŋ nukeŋ lɨbɨmɨŋɨci huaci sɨlɨvɨ laci hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ avi vana hameŋ laci ala hɨniavɨm aba abi uami.
12 Lɨci + Jisasɨ nameŋ abi uami. Ci igɨnaŋ aba abi uami. Viaŋ amɨŋ ci veben aba abi uami. Vevɨla hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vihavɨlalɨ agɨlasaŋ viaŋ hɨbɨŋ nulɨsaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ iguben aba abi uami. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlasaŋ hɨbɨŋ viaŋ nulɨsaŋ akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ iguben aba abi uami. 13 Viaŋ + hali hɨsɨŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ laci ala sijaŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ magɨlasiŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ nukeŋ ala sɨvɨ hɨsɨŋ hɨnilan aba abi uami. Viaŋ akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨladɨ hɨdɨlɨ aba abi uami. Viaŋ nukeŋ lɨlɨŋ akuaba akuaba agɨlaŋ haba sɨvɨlavɨbali aba abi uami.
14 Hulaŋ + iamɨgali hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ husavɨci niŋɨ apalɨ hɨniavɨlalɨ hameŋ hɨniavi agɨlaŋ hɨjɨŋalavɨm aba abi uami. Nɨbɨlaŋ ala ibi daŋ hɨniavɨla huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ kɨlɨ agadɨ amɨŋ agɨladɨ navɨbali aba abi uami. La haiabɨla agadɨ hɨbɨ ivu ivu heŋ ivouavɨbali aba abi uami. 15 Hulaŋ + akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbaŋ agɨladɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ ifɨhɨmuhɨmu hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle iamɨgali mu mu agɨlaŋ hula lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ hɨhɨle sihɨ sahu mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ kɨlɨ akuaba akuaba lɨhulɨhu lamalama aludɨ asɨ aba abavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Hulaŋ sɨkasɨkan analɨ ciaŋ saŋ mavɨn hɨnihɨni analɨ ciaŋ lubiahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ aba abi uami. Nɨbɨlaŋ sɨkasɨkan Asɨ dɨ haiabɨla ma ivouavɨbali aba abi uami. 16 Viaŋ + Jisasɨ aba abi uami. Viaŋ nukeŋ iadɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agadɨ abɨlɨŋ hulaŋ iamɨgali avɨli hɨvɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahavalɨ naludɨ pɨŋ ui aba abi uami. Uavɨla iadɨ ciaŋ agadɨ naludɨ abi aba abi uami. Viaŋ manɨgali Devitɨ dɨ iamɨlɨnu aba abi uami. Viaŋ lidɨ hekɨlɨ uvia me aba abi uami.
17 Lɨci + Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ hula iamɨgali sabaŋ sipsipɨ ninaŋ sabibali agaŋ hula Jisasɨ dɨ nameŋ abavi uami. Nama veha aba abavi uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ nagadɨ igahɨlavɨlalɨ agɨladɨ avi abavi uami. Namɨlaŋ avi abɨhalaŋ aba abavi uami. Nama veha aba abɨhalaŋ aba abavi uami. Lavɨla abavi uami. Hulaŋ avɨli nana saŋ lavɨla nudɨ pɨŋ vehavɨm aba abavi uami. Hulaŋ avɨli nana saŋ mavɨn hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ avi huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ avɨli agadɨ vihavɨm aba abavi uami. Akuaba akuaba agɨladɨ anɨm hɨlɨcɨ hɨvɨ ma lavavɨbali aba abavi uami.
Hulaŋ iamɨgali Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨniavɨdaci igahɨlavi agɨlasaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igumi.
18 Hulaŋ ++ iamɨgali Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ ciaŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ hɨniavɨdaci igahɨlavi agɨlasaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ iguin uami. Hulaŋ mu ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ hɨniavi nagɨladɨ abavɨla cɨhu ciaŋ hɨhɨle nudɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ abɨci uami. Ha Asɨ akuaba akuaba sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ iahaiaha saŋ manasɨŋ nagadɨ hɨvɨ abi agɨladɨ Asɨ nukeŋ lɨci hulaŋ agadɨ hɨvɨ amɨŋ sɨbaŋ iahavɨbali uami. 19 Hulaŋ + mu Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ hɨniavi agɨladɨ ciaŋ hɨhɨle ifɨlahavɨla lahuci uami. Ha Asɨ agaŋ abamɨgɨlɨci hulaŋ agaŋ akuaba akuaba huaci huaci agɨladɨ ma vibali uami. Kɨlɨ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ agadɨ amɨŋ agɨladɨ ma nɨbali uami. Asɨ dɨ haiabɨla manasɨŋ nagaŋ abi heŋ avi ma hɨnibali uami.
20 Hulaŋ + agaŋ akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨlasaŋ abavɨla cɨhu nameŋ abi uami. Amɨŋ ala aba abi uami. Amɨŋ ci veben aba abi uami. Lɨci viaŋ nameŋ abin uami. Ha amɨŋ sɨbaŋ aba abin uami. Iadɨ Hekɨlɨ Jisasɨ nama veha aba abin uami.
21 La + cɨhu abami. Aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlasaŋ mavɨn hɨnibali uami.
+ 22:1-2 22.1-2 HM 2.9, Ese 47.1, 47.12, Jol 3.18, Sek 14.8, CHL 2.7, 21.24, 22.14, 22.19 + 22:3 22.3 HM 3.17, Ese 48.35, Sek 14.11, CHL 7.15 + 22:4 22.4 Sng 42.2, Mt 5.8, 1 Ko 13.12, 1 Jo 3.2, CHL 3.12, 14.1 + 22:5 22.5 Ais 60.19, Dan 7.18, 7.27, 2 Ti 2.12, CHL 5.10, 20.6, 21.23-25 + 22:6 22.6 CHL 1.1, 19.9, 21.5 + 22:7 22.7 CHL 1.3, 3.11, 22.10-12, 22.20 + 22:8 22.8 CHL 19.10 + 22:10 22.10 Dan 8.26, 12.4, 12.9, CHL 1.3, 10.4 + 22:11 22.11 Ese 3.27, Dan 12.10, 2 Ti 3.13 + 22:12 22.12 Sng 28.4, Ais 40.10, 62.11, Jer 17.10, Lom 2.6, 14.12, 2 Ko 11.15, CHL 2.16, 2.23, 20.12 + 22:13 22.13 Ais 44.6, 48.12, CHL 1.8, 1.17, 2.8, 21.6 + 22:14 22.14 HM 2.9, 3.22, CHL 7.14, 21.27, 22.1-2 + 22:15 22.15 Ga 5.19-21, Fl 3.2, Kl 3.6, CHL 21.8 + 22:16 22.16 Nam 24.17, Ais 11.1, 11.10, Sek 6.12, Lom 1.3, 2 Pi 1.19, CHL 2.28, 5.5 + 22:17 22.17 Ais 55.1, Jo 7.37, CHL 21.2, 21.6, 21.9 + 22:18 22.18 CHL 15.1, 15.6 + 22:18 22.18-19 Lo 4.2, 12.32 + 22:19 22.19 Sng 69.28, CHL 13.8, 22.1-2 + 22:20 22.20 Mt 16.27, 1 Ko 16.22, CHL 22.7, 22.12 + 22:21 22.21 Lom 16.20, 2 Te 3.18