2
Jesus-ŋum Atlaŋŋuqtitchił̣ha Imiġmik Misruqqumun
Uvluk piñayuakun katchuutniaqtuak inniqsuk Cana-mi nunaaqqimi Galilee-mi ittuami. Jesus-ŋum aakaŋa itmiñiqsuq. Suli Jesus-lu maliġuaqtiniḷu aiyugaaqtaupmiñiqsut katchuutniaqtuaŋnun. Misruġuutaat nuŋupman, Jesus-ŋum aakaŋan nipliutiniġaa, “Ukua misruġuutaiqsut.” Jesus-ŋum kiuniġaa, “Tiliuqtaksraġinġitchikma sutquluŋa. Piviksraġasuli tikiumaitchuq.” Jesus-ŋum aakaŋan uqautiniġai savaktit, “Piyumigiksi qanupayaaq tilikpasri.” Taraniguuq itchaksrat qattaliat iyaġaich imiġnun inniqsut, atausriq immaqtutilaaqallaapluni iñuiññaqtun naagaqaa iñuiññaq qulit gallon-tun, Jew-ŋuruat maliġutaksrirrusriaġikkaġmikkun iġġuutiksraqtuġvikaaŋich. Jesus-ŋum uqautiniġai, “Immiqsigik qattat imiġmik.” Tarra immiġñiġaich qaqłukpiuraqługich. Tarakŋaasrii Jesus-ŋum nipliutigai, “Tarakŋa qalusriḷusri, niġiqpaktuat aŋalataat payuksiuŋ!” Taapkua payuŋniġaat. Aŋalataata niġiqpaktuat uukamiuŋ imiq misruġuġuqtitaq naluniġaa nakitñaqtautilaaŋa tamarruma misruqqum, aglaan taapkua savaktit qalusriruat imiġmik iḷisimaniġaat. Taavruma aŋalataata niġiqpaktuat tuqłuġniġaa uiksraun, 10 nipliutiplugu, “Atlat autaaqtitchiraqtut misruġuġiŋñiksramik sivulliuplugu, aasrii aiyugaaktat imianikmata, akiitḷuŋniqsramik piqaqtitkaqsipḷugich. Aglaan ilvich itinniġiñ misruġuġiŋñiqsraq isruanunaglaan.” 11 Sivulliqpiaŋuplugu taamna quviqnaqtuaq savaaq Jesus-ŋum iñiqtaġiniġaa Cana-mi Galilee-miittuami. Ilaan kamanautni qiñiqtinniġaa. Aasrii maliġuaqtaiñ ukpiġiliutipsaagniġaat. 12 Tamarruma aquagun Jesus aakaniḷu nukatchiaŋiḷu suli maliġuaqtiŋi Capernaum-muŋniqsut, taraniasriiñ itlutiŋ ikituurani uvluni.
Jesus-ŋum Suaqłuiyaił̣ha Agaayyuvikpauramik
13 Jew-ŋuruat niġiqpagvikaaŋat atilik Apqusaakkaułiġmik tikiyasriruq, aasriiñ Jesus Jerusalem-mun aullaġniqsuq. 14 Agaayyuvikpaŋmi pakinniġaa iñuich tunniuqqairuat aŋusalluŋnik ipnaiñiglu tiŋmiaġruuraniglu suli simmiqsuqtit maniŋñik aquppiruat manniqiviŋmikni. 15 Aasriiñ akłunaamik, ipiġaqtuusriqhuni uumaruapayaat aninniġai Jew-ŋuruat agaayyuvikpaŋatniñ, manniqiviŋich simmiqsuirit maniŋñik ulġutlugich, simmiqsuutiŋich siamitlugich. 16 Suli tilipḷugich tunisiullaqtuat tiŋmiaġruuranik itnaqhuni, “Tamatkua uvakŋa anitchigik! Aapaa tupqa tunisiuqqaiviguqnagu!” 17 Maliġuaqtaiñ itqaġniġaat uqałiq aglausimaruaq itna, “Agaayyuun! Siqñigillapiałiġma tupiġikkapnik iluqnauqsimaaqtitkaaŋa.” 18 Jew-ŋuruat nipliutitqiŋñiġaat apiqsruutmik, “Sumik quviqnaqtuamik iñiqtaqaġutin qiñiqtinnayaqpiuŋ uvaptiknun nalaułhiñ taatnasriġaqavich?” 19 Jesus-ŋum kiugai, “Unauvva agaayyuvikpak piiyaġupsiuŋ, piñasruni uvluni nappatqikkisigiga.” 20 Jew-ŋuruat apiqsruġniġaat, “Piñasruni uvluni nappatqikkisiviuŋ? Malġukipiaq itchaksrani ukiuni nappaġniakkauruq agaayyuvikpak una!” 21 Aglaan Jesus uqautigikkaŋa agaayyuvikpak atriŋuniqsuq ilaan timaanun. 22 Taamani tuqułiġmiñ aŋitqikman, maliġuaqtaiñ itqaġniġaat taatna uqałha, arguaqqutaitḷugich aglausimaruat uqałhich, suli Jesus uqautigikkaŋi.
Jesus Iḷisimagai Iluqaisa Iñuich
23 Jesus Jerusalem-mi ititlugu niġiqpagvikaami taggisiqaqtuami Apqusraaqtitaułiġmik iñugiaktuat ukpiġiniġaat qiñiqamisigik quviqnaqtuat savaaŋi. 24 Aglaan Jesus-ŋum iḷumutuuginġiññiġai, atakkii ilaan iñuich iḷisimmaaġikł̣ugich. 25 Iñuktigun kaŋiqsipkaġniaġnaqhuni inġiññiqsuq, ilaan kaŋiqsimmaaġikł̣ugich iñuich isrummatiŋich.