20
Iḷuviq Iñuitchuaq
Uvlaatchaurami aullaġniisautaani akunniqsaam tanuġagugaaqtitlugu, Mary Magdalene iḷuviġmuŋniqsuq aasrii qiñiqługu iyaġak. Piiqsimaniqsuq paaŋaniñ iḷuvġum. Aqpaqsruqhuni utlautiniqsuq Simon Peter-mun suli atlamun maliġuaqtimun, Jesus-ŋum piqpagikkaŋanun, aasrii uqautiplugik, “Iñuich aullautiniġaat Ataniq iḷuviġmiñ. Iḷitchuġinġitchikput napmun inillaktilaaŋa.” Peter-lu atlalu taamna maliġuaqti utlautiniqsuk iḷuviġmun. Iluqatik aqpaqsruqhutik, aglaan iḷaqataan maliġuaqtim uniññiġaa Peter tikiḷġaaqhuniasrii iḷuviġmun. Auġrukami qiñiġniġaa ukił̣haaġiksaaq nimiqsruutaa aglaan isinġiññiqsuq. Kiñuagun tikitñami Simon Peter uiyuiñaqhuni isiġniqsuq tatqamuŋa qiñiqługich aasriiñ ukił̣haat nallaviani, suli ukił̣haaq nimġutauruaq Jesus niaquanun inillaksimanġiññiqsuq taapkunuŋa ukił̣haanun aglaan imullaksimaniqsuq ilaagun. Taimñali atla maliġuaqti tikiḷġaaġaluaqtuaq iḷuviġmun isiqmiñiqsuq, qiñiqługu aasrii ukpiqsripḷuni. Iliŋik kaŋiqsianilguiññiġaaksuli aglausimaruaq uqałiq itnaqsimaruaq ilaa aŋitqikkisiñipḷugu tuqułiġmiñ. 10 Tarakŋa taapkuak maliġuaqtik utiġniqsuk aŋiḷaaqhutik.
Jesus-ŋum Sagvił̣ha Mary Magdalene-mun
11 Mary-li siḷataani itluni iḷuvġum qianiqsuq. Qiallaġmi auġruaġniqsuq qiñiġukhuni iḷuviġmun. 12 Aasrii qiñiqtuq malġuŋnik israġullaŋnik atnuġaallaŋnik qatiqtaanik aquppiruak Jesus-ŋum timaan irviani, iḷaqataa niaquan tuŋaani aasriiñ iḷaqataa isigaiñ tuŋaatni. 13 Taapkuak nipliutiniġaak, “Marii, suvaata qiavich?” Kiuniġik, “Iñuich aullautiniġaat Ataniġa, aasriiñ nalugiga iliŋitñun napmun inillaktilaaŋa.” 14 Taatnaqqaaqhuni kiŋiaqhuniasrii qiñiġniġaa Jesus qichaqtuaqtuaq, aglaan iḷitchuġinġiññiġaa Jesus-ŋutilaaŋa. 15 Jesus-ŋum apiqsruġniġaa Mary, “Suvaata qiavich? Kiña pakikpiuŋ?” Aġnam nautchialiqinasugiplugu nipliutiniġaa, “Iñuuk, aullautigupku uvakŋa, uqautillaŋŋa napmun inillaktilaaŋa; uvaŋali aiyumigiga.” 16 Tarra Jesus tuqłuġaa atqanik, “Marii!” Aġnaq kiŋiaqhuni uqaġniqsuq ilaanun, “Rabboni!” (itnautauruaq Hebrew-t uqausriŋisigun, Iḷisautrii!) 17 Jesus-ŋum nipliutitqiŋñiġaa, “Aksiŋñiaqnaŋa takku aullanġitchuŋasuli pakmuŋa Aapamun. Aglaan aullaġutin aniaqatiumnun kiligiakkich pakmuŋaġniaġniḷuŋa ilaanun Aapamnun Aapagikkapsitñunlu, uvaŋa Agaayyutimnun suli ilipsi Agaayyutipsitñun.” 18 Mary Magdalene uqautityaġniġai maliġuaqtit qiñiġnipḷugu Ataniq suli tamatkuniŋa uqautinipḷuni.
Jesus-ŋum Sagvił̣ha Maliġuaqtimiñun
19 Tamarrumani uvlumi unnukman aullaġniisautaani akunniqsaam, maliġuaqtit katimmiñiqsut atautchimi kiluusautipḷutiŋ nuyuaqhutiŋ Jew-ŋuruaniñ. Taimmaiñaq Jesus-ŋum tikitḷugich akunaŋiġñiġai nipliutiplugich, “Qiñuiññaq ilipsitñun!” 20 Taatnaqqaaqhuni qiñiqtinniġai ikiñiġmiñik argaŋmiñi suli saniqqamiñi. Tarra maliġuaqtit quviatchaŋniqsut qiñiqamitruŋ Ataniq. 21 Jesus-ŋum nipliutitqiŋñiġai, “Qiñuiññaq illi ilipsitñun! Atripḷugu Aapam tuyuqałha uvamnik, taatnatuntuuq tuyuġigipsi.” 22 Taatnaqamigich aniqsaaġviginiġai taapkua maliġuaqtini nipliutiplugich, “Akuqtuqsiuŋ Ipqitchuaq Irrusriq. 23 Ilipsi natqiusrimaaġupsigik iñuich killuqsautiŋich natqikkaurut, aglaan natqiusrimaanġitchupsigik killuqsautiŋich natqikkaunġitchut.”
Jesus Sagvił̣ha Thomas-mun
24 Iḷaŋarguuq maliġuaqtit, Thomas-mik taiyuutilik Malġimik, tarani inġiññiqsuq Jesus tikitman. 25 Atlat maliġuaqtit uqautiniġaat, “Qiñiġikput Ataniq!” Thomas nipliutiniġai, “Qiñinġisuaġupkich ikiñiŋi kikiagich argaiñi suli iḷiḷugich argatka ikiñiŋanun saniġaani ukpiqsriyumiñaitchuŋa.”
26 Akunniqsaaŋanikhutiŋ kiñuvatigun maliġuaqtit katimalgiññiqsut, Thomas piqataupluni taavrumani. Talut umiktuutiqaġniqsut, aglaan Jesus akunaŋianilgiññiġai nipliqhuni, “Qiñuiññaq ilipsitñun!” 27 Ilaan nipliutiniġaa Thomas, “Israutilugich argaktin uvuŋa, qiñikkich argatka, israaġutilugich argaktin saniqqamnun. Arguaqtunġiġutin ukpiqsriiñ!” 28 Thomas kiuniġaa, “Ilvich ataniġigikpiñ suli Agaayyutigigikpiñ!” 29 Jesus-ŋum nipliutigaa, “Ukpiliqpich qiñianikapŋa kisianik? Qanutun quvianaqtigivat tamatkua ukpiqsriruat qiñiġaluaqnaŋa.”
Qanuq Pitqurił̣hat Ukua Makpiġaat
30 Jesus-guuq iñiqtaqaġniqsuq iñugiaktuanik atlanik quviqnaqtuanik savaanik maliġuaqtimi sivuġaatni, aglaksimalutiŋ inġitchuanik ukunani makpiġaani. 31 Aglaan tamatkua aglausimarut ukpiqsritquplusri Jesus Christ-ŋutilaaŋanik Iġñiŋa Agaayyutim, suli iñuutlasritquplusri ukpiqsrił̣ipsigun ilaanik.