15
Ipnaiq Tammaqtuaq
Iḷaŋatni uvlut iñugiaktuat tax-siliqirit suli killuliqirit utlautiniqsut tusaasukługu Jesus. Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit uqapiḷuaqsiñiqsut, “Uuma iñuum paġlagai killuliqirit niġiqatigiplugiḷḷu!”
Tavrakŋa Jesus-ŋum uqautiniġai atrikusautmik, itna, “Iḷarisamma tallimakipiamik ipnaiqaġumi tammaiḷugu iḷaŋat, suniaqpa? Uniññiaġai tallimakipiaġuutaiḷat ipnaich iñuiḷaami aasii pakkiaġlugu atausiq tammaqtuaq paqinniałhanunaglaan. Paqitnamiuŋ quviatchallapiaġniqsuq natmiutiplugu aggisiniġaa. Tuqłuqługich iḷauraani siḷalliuniḷu nipliutiniġai, ‘Quviatchaktuŋa paqitnapku tammaqtuaq ipnaiġa. Quviasuqasiqsikŋa!’ Uqautigipsi, taatnatuntuuq quvianatlukkisiruq pakmani atausiq killuliqiri isummitqikpan taapkunakŋa tallimakipiaġuutaiḷaniñ nalaunŋaruaniñ iñuŋniñ isummitqiŋñiaŋiññasugiruaniñ.
Maniuraq Tammaqtuaq
“Aġnaq qulinik qatiqtaanik maniuraqaġumi tammaiḷugu iḷaŋat, suniaqpa? Ikillugu naniq salikuġniaġaa natiq, pakiglugu maniuraq nanipayaaq paqinniałhanunaglaan. Paqitnamiuŋ tuqłuġai iḷauraani siḷalliuniḷu nipliutiplugich, ‘Quviatchaktuŋa paqitnapku maniuraġa tammaitchaġa. Quviasuqasiqsikŋa!’ 10 Uqautigipsi, taatnatuntuuq isaġulgi Agaayyutim quviasugaqtut atausiq killuliqiri isummitqikman.”
Iġñiq Tammaqtuaq
11 Jesus uqaaqtupsaaġniqsuq, “Iñugguuġuvva malġuŋnik iġñiqaqtuaq. 12 Nukaqłium nipliutiniġaa, ‘Aapaaŋ, aatchuŋŋa pakma paisannaktaaksrautimnik.’ Uvvaasiiñ aŋutim aviŋniġai suurani taapkuŋnuŋa iġñaŋmiñun. 13 Uvlut aquuraŋatigun nukaqłium tuniñiġai supayaat pigikkani, aullaqhuni nunamun uŋasiksuamun. Tavraniasiiñ maniiġutiniqsuq iñuuniamaqłukhuni. 14 Maniiġutipman kakkaaqsiułiq iḷiñiqsuq iñupayaanun taapkunani nunaaqqiñi. Suiḷḷapiaqmiuġlu. 15 Kiisaimmalu savaaqsiñiqpuq iḷaŋatnun nunalgich tamarrumani nunami. Taavruma munaqsriḷiutiniġaa qaunagitquplugich kuniani. 16 Niġisukpaitḷuni niġisukkaluaġniqsuq kuniat niqiksraŋitñik aglaan iñuich niġipkaġuŋiññiġaat. 17 Tavrakŋa qauġriaqpalaŋniqsuq nipliqhuniasiiñ, ‘Iluqatiŋ aapaa savaktai sippakuuqtuaqhutiŋ niqiksraqaġaqtut. Aglaan kakkaaġataqtuŋa. 18 Makilluŋa aullaġisiruŋa aapaanun nipliutiluguasiiñ, Aapaaŋ, killuqsaqtuŋa akitñaqługu Agaayyun ilviḷḷu. 19 Taiguutiqaqtuksraunġiqsuŋa iġñipnik. Iḷaliutiŋŋa akiññaŋniaqtaunun savaktipnun.’ 20 Tavra makitluni aapamiñuŋniqsuq.
“Uŋasiksitlugusuli aapaŋan tautuŋniġaa aasiiñ iḷunŋutchakhuni. Aqpaqsruġniqsuq iġñiġmiñun iqitluguasiiñ kunikł̣ugulu. 21 Iġñiŋan nipliutiniġaa, ‘Aapaaŋ, killuqsaqtuŋa akitñaqługu Agaayyun ilviḷḷu. Taiguutiqaqtuksraunġiqsuŋa iġñipnik.’ 22 Aglaan aapaŋan tuqłuġniġai savaktini, ‘Qilamik, aggiutrisitchi nakuġniqsramik atnuġaatqiutikraŋiñik qitiqłiġutilugulu suli sakpakkiġḷugu. 23 Taatnaanikkupsi aikł̣iġitchi uqsraqsaamik nuġġamik tuqulluguasiiñ, uvagulli quviasuguta niġiqpakkumaugut. 24 Iġñiġa tuqugaluaqtuaq pakma iñuuruq, tammaġaluaqtuaq pakma paqitauruq.’ Tavraasiiñ niġiqpaaqsiñiqsut.
25 “Taatnaqtitlugich aŋayukłiq nautchiiviŋmiñ aiñiqsuq. Qallikami tupiġmun tusaagaqsiñiqsuq atuqtuuramik aġġiruaniglu. 26 Tuqłuqługu iḷaŋat savaktit apiqsruġniġaa, ‘Suvat ipkua?’ 27 Savaktim kiuniġaa, ‘Nukatchian aiñiqsuq suli aapavich tuqqutchisipḷugu uqsraqsaamik nuġġamik. Niġġisigaa utitqigḷuqman nakuupluni.’ 28 Aapiyaŋa qinnakpaitḷuni isiġuŋiññiqsuq tupiġmun niġiqpaktuanun. Aapaŋan anipḷuni iŋiqsruaġniġaa isiquplugu. 29 Aglaan uqautiniġaa aapani, ‘Ataŋii, iluqaitñi ukiuni savautigikpiñ kamagiplugulu tilliñ. Aglaan nagruligauramikunniiñ aatchunġaŋitchikma niġiqpautiksramnik iḷauraatkalu. 30 Aglaan taamna iġñiġiñ maniiġutiniqsuq akiisutigunlu. Aasiiñ aipman tuqqutchirutin uqsraqsaamik nuġġamik pisigiplugu.’ 31 Aapaŋan kiuniġaa, ‘Iġñiiŋ, ittutin ataramik uvaŋni. Suuratka iluqaisa pigigitin. 32 Aglaan niġiqpaktuksraurugut quviasullapiaġuta, atakkii nukatchian tuquruaq pakma iñuuruq, tammaqtuaq pakma paqitauruq.’ ”