16
Jesus Aŋitqiksuq Tuqułiġmiñ
Jew-ŋuruat minġuiqsiaġviat qaaŋianikman, Mary Magdalene suli Mary aakaŋa James-ŋum suli Salome tauqsiġñiqsut tipraġiksaanik uqsruqtiġukługu Jesus. Uvlaatchaurami sivulliġmi uvluani akunniqsaam tikitchut iḷuviġmun nuiyasriuraqmiuġlu siqiñiq. Uqaksraqtuniqsut iŋmiknun, “Kiami aksrakkisivauŋ uyaġak paaŋaniñ iḷuvġum?” (Atakkii uyaġak aŋigaluaqtuaq). Tavrakŋa tautuŋniġaat uyaġak aksraksimaanikługu.
Tavra aġnat isiġniqsut iḷuviġmun. Tautukkaat nukatpiaq aquppiuraaqtuaq taliqpian tuŋaani atnuġaaqaqhuni takiruamik qatiqtaamik. Quviġutchaŋniqsut. Aasiiñ nukatpiam nipliutigai, “Quviġusuŋaqasi! Pakakkiksi Jesus Nazareth-miu kikiaktuutrauruaq. Agaayyutim aŋitqiksitkaa. Uvani inġitchuq. Qiñiqsiuŋ nallavia. Aglaan uqautityaqsigik maliġuaqtit Peter-lu, ‘Immaimña Galilee-muŋniaqtuq sivupsitñi, taamani tautukkisigiksi tuvraġlugu uqauttutaa ilipsitñun.’ ” Tarra uniññiġaat iḷuviq qilamik. Tatamitpaitḷutiŋ uuliksiñiqsut. Nipliŋiññiqsut iñuŋmun apqutmikni iqsitchakpaitḷutiŋ.
Jesus Sagviqsuq Mary Magdalene-mun
Jesus aŋitqikhuni uvlaatchaurami sivulliġmi uvluani akunniqsaam, sagviġñiqsuq sivulliuplugu taivrumuŋa Mary Magdalene-mun irrusiqł̣uiyakkamiñ tallimat malġuŋnik. 10 Taavruma utlaŋniġai piqatigisuukkaŋi Jesus-ŋum kiñuvġuruat qaipḷutiŋlu. 11 Uqautiniġai Jesus iñuunipḷugu suli tautuŋnipḷugu. Tamatkua naagatai kiñuvġuruat tusaakamiŋ ukpiġinġiññiġaat.
Jesus Sagviġñiqsuq Malġuŋnun Maliġuaqtiŋnun
12 Kiŋuagun Jesus sagviqmiñiqsuq iglaatun iḷipḷuni malġuŋnun iḷaŋiknun aullaqtuaŋnun nunaaqqimiñ. 13 Tavrakŋatchiaq utiġniqsuk. Uqauraaqsiñiaġaluaġniqsuk atlanun maliġuaqtinun, aglaan tamatkua ukpiġiŋitmiñiġaich.
Jesus Sagviġñiqsuq Qulit Atautchiñun Maliġuaqtinun
14 Kiŋuagun Jesus sagviqmiñiqsuq taapkunuŋa qulit atautchiñun niġiñiaqtitlugich. Suakataġniġai ukpiqsriḷguił̣hatigun pitchiġiił̣hatigunlu atakkii ukpiġiŋitḷugich qiñiqtuat ilaanik kiŋuagun aŋitqił̣han. 15 Nipliutigai, “Aullaġusi iluqaanun nunamun, quliaqtuaġiyumagiksi tusaayugaaġiksuaq anniqsuġiakun iluqaitñun iñuŋnun. 16 Kisupayaaq ukpiqsriruaq suli paptaakkauruaq anniqsuġisiruq. Aglaan kisupayaaq ukpiqsriŋitchuaq suksraunġiqsaugisiruq. 17 Tamatkua ukpiqtuat piqaġniaqtut iḷitchuqqutaiñik saŋŋim taavrumuuna: Atuġlugu atiġa anittaigisirut irrusiqł̣uŋnik suli uqatlagisirut atlakaaġiiñik uqqanik. 18 Tigugaluaġumiŋ nimiġianik unniiñ imiġaluaġumiŋ tuqunamik nuyuaġnamiuyumiñaitchut. Iḷigisigaich argagikkatiŋ atniġñaqtuanun aasiiñ tamatkua iłuaqsiḷutiŋ.”
Jesus Aullautrauruq Qiḷaŋmun
19 Kiŋuagun Jesus-ŋum Atanġum uqaqatigianikamigich, Agaayyutim aullautiuraagaqsiñiġaa pakmuŋa aquvititluguasiiñ taliqpiŋmi tuŋaanun. 20 Maliġuaqtai aullaqhutiŋ quliaqtuaġniqsut tusaayugaaġiksuamik nanipayaaq. Atanġuruam savaqatiginiġai nalupqinaiġutiplugu uqauttutaat iḷumun itilaaŋanik quviqnaqtuatigun savaaŋisigun.