7
Sivulliaŋisa Iḷisauttutigikkaŋat
Tavra iḷaŋisa Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit aggiqsuat Jerusalem-miñ utlaŋniġaat Jesus. Tautuŋniġaich Jesus-ŋum maliġuaqtit iḷaŋisa niġiruat iġġuġaluaqnagich argatiŋ Pharisee-ŋuruat piraksriutaatitun iñuŋnun. Pharisee-ŋuruat suli atlat Jew-ŋuruat niġiḷḷaiññiqsut iġġuġaluaqnagich argatiŋ, kamagiplugu iḷisauttutaat sivulliaġikkaġmiŋ iŋiḷġaanimakŋa. Aikamiŋ tauqsiġñiaġviŋmiñ sunik niġiḷḷaiññisut iġġuġaluaqatiŋ. Suli iñugiaktuat piraksriutiŋich aapamiŋ maliġutmigaich itnatun ittuat, iġġuġlugich qallutit suli utkusiich suli puggutat. Tavra Pharisee-ŋuruat suli aglaliqirit apiqsruġniġaat Jesus, “Suvaata maliġuaqtitin maliġutiŋitpat iḷisauttutigikkaŋitñik sivulliapta, niġipḷutiŋ qaqqianik iġġuġniġiḷaanik argaŋmiknik?”
Jesus nipliutigai, “Ukpiŋŋuaqtauruasii, Isaiah sivuniksriqiri nalauttuq uqaqami ilipsigun, itnaqhuni,
Iñuich kamaksrulgugaluaġaatŋa uqałhiñaġmiktigun
aglaan uummatiŋich uŋasiksut uvamniñ [piqpagillapianġitḷuŋa].
Kamaksruutaat uvamnun taŋiġiḷaaŋuruq
atakkii iḷisautrirut iñuich iḷisauttutaitñik iḷipḷugich maliġutaksraġiruatun Agaayyutim. Isaiah 29:13
Kamagiŋitkaluaġisi tillisai Agaayyutim, aglaan kamaksripḷusi ilitqutchiñik iñuknitŋaqtauruanik.”
Jesus-ŋum nipliutipsaaġniġai, “Yaiy, nalunġitkaluaġniġiksi qanuq ayaksimaałiksraŋat tillisai Agaayyutim. Iḷisimagaluaqługu atuumaniaqtaksrauruaq Agaayyutim pisułhagun kamagiraġiŋitkisi aglaan iḷisauttutisi malikkisi. 10 Moses tilisiñiqsuq, ‘Kamagiyumagiñ aapan suli aakan’ suli ‘Kiñaimña uqapiḷuutriruaq aapamiñik suli aakamiñik tuqqutaksraupiaqtuq’. 11 Aglaan itna iḷisautrirusi iñuum nipliutiłhiñauplugik aŋayuqaaŋni ‘Corban’ (mumiutiqaqtuaq ‘Ikayuġukkaluaġiptik aglaan qaiñŋaniktuŋa Agaayyutmun’). 12 Taatnaqamigguuq patchisaiyaġniraqtuq ikayuił̣iksraġaluaġmiñik aŋayuqaaŋmiñik. 13 Taatnaqapsi ayakkisi uqałhi Agaayyutim taavrumuuna iḷisauttutipsigun. Suli iñugiaktuat atlat iḷisauttutipsi atuumanġiġaġigisi.”
Sut Qaayuġnaqsiruat Iñuŋnun
14 Uumaguuq tuqłuġniġai iluqaisa iñuich iŋmiñun nipliutiplugich, “Naalaġniḷḷaksitŋa, kaŋiqsiyumausi! 15 Isaaġaqtuaq iñuŋmun siḷataaniñ qaayuġnaqsiraġutauŋitchuq aglaan samna anniuġaqtuaq uummatmiñiñ. 16 [Kiña iñuk siutiqaqtuaq tusaali.]”
17 Jesus-ŋum unitñamigich iñugayaat isiġniqsuq tupiġmun. Maliġuaqtaiñ kaŋiqsimasrukhutiŋ apiqsrulgiññiġaat taavrumuuna atrikusautikun. 18 Suakataġniġai, “Kaŋiqsiḷḷaiññiaqpat! Tusaaŋitchuatun! Uvvaami qanutchim siḷataaniñ isaaġaqtuam qaayuġnaqsiraġaŋitchaa iñuk. 19 Atakkii isaaġaqtaŋitchuq uummataanun aglaan aqiaġuanun anipḷuniasiiñ timimiñ.” (Jesus-ŋum nipliutigikmauŋ taamna niġiñaqsigai niqipayaurat.) 20 Niplipsaaqtuq, “Sagviqsiqataqtuam iñuŋmiñ taavruma qaayuġnaqsiraġigaa iñuk. 21 Samakŋa anniuġaġaqtut uummataaniñ iñuum, pigiitchuat isummatit: sayuŋałiq iḷaqataunnani, tigliyułiq, iñuaqtułiq, 22 atlatułiq, kaviuġutiqałiq, pigiiḷiqiłiq, kinnitñiłiq, iŋmiñun aŋalalguił̣iq, saŋiaktułiq, uqaġniqłuktałiq, kamanaġasrugiłiq, kinnaŋaałiq. 23 Iluqatiŋ taapkua pigiitchuat sagviġaqtut iñuŋmiñ, qaayuġnaqsipḷuguasiiñ taamna iñuk.”
Ukpiqsrił̣ha Aġnam Jew-ŋunġitchuam
24 Tavrakŋa Jesus aullaġniqsuq tuŋaanun Tyre-m suli Sidon-ŋumlu. Isiġniqsuq tupiġmun nalutqugaluaqhuni iñuŋnun. Aglaan naluŋiḷgiññiġaat. 25 Uvvauna aġnaq paniuraqaġniqsuaq irrusiqł̣uliŋmik. Tusaaniġaa imma Jesus tikiumanipḷugu. Utlakamiuŋ purviginiġaa isigaiñun. 26 Aġnaq Jew-ŋuŋitchuq, animapluni Phoenicia-mi Syria-mi ittuami. Taavruma iŋiqsruġniġaa irrusiqł̣uk anillaŋniaquplugu paniuraġikkaġmiñiñ. 27 Aglaan Jesus-ŋum nipliutigaa atrikusautmik, “Iḷiḷgaat sivulliulugu niġisuiqsuksraurut. Nalaunŋaŋitchuq iḷiḷgaat qaqquksraŋat aatchuutigiłiksraŋat makunuŋa qipmiñun.” 28 Aġnam kiuniġaa, “Aa tarraami, Ataniiq, naagaunniiñ qipmich niġġiviich ataatni niġisuupmiut kanġaniŋitñik iḷiḷgaat.” 29 Ilaan nipliutiniġaa, “Aarigaa, kiusriḷḷautaqtutintarra, ikayuġisigikpiñ. Aggiiñ, taamma irrusiqł̣uk aniruq paniuraġikkaqniñ.” 30 Taavruma aikami paqinniġaa paniuraġikkani nalauraaqtuaq siñigviŋñi, irrusiqł̣uqaġniaŋitchalukut.
Jesus Mamititchiruq Iñuŋmik Uqatlaitchuamiglu Tusaatlaitchuamiglu
31 Tarra Jesus aullalgiññiqsuq avataaniñ Tyre-m Sidon-kuaqhuni utlautipluni narvaŋanun Galilee-m, apqusraaqługu nunakun atilikun Decapolis-mik. 32 Iñuich Jesus-muutilgiññiġaat iñuk tusaallaitchuaq suli uqallaitmisigalugu. Tarra iŋiqsruġnigaat patiglugu argaiñik iłuaqsitquplugu. 33 Tavra uŋavaqtaaġutillaŋniġaa iñugaaġruŋniñ. Iḷipḷugu tikiġikkani siutaŋnun suli tivvuaqtuqługich aksiŋñiġaa uqaġikkaŋa iłuaqsisukługu. 34 Aaġluqhuni qiḷaŋmun aniqsaaqpaŋniqsuq nipliqhuni, “Ephphatha” (mumiutiqaqtuaq “Aŋmaġiñ”). 35 Tavrakŋatchiaq siuttak aŋmaġniqsuk suli uqaŋa iłuaqsipḷuni, uqaaqsipḷuniasiiñ kaŋiqsiñaqsipḷuni. 36 Jesus-ŋum tiliñiġai uqaquŋitḷugich, aglaan iñiqtiġaluaqtitlutiŋ uqapsaaġniqsut tamarrumuuna uuma savaaġikkaŋagun. 37 Quviġutchallapiaġniqsut nipliqhutiŋ, “Ilaa savaaqaqtuq supayaamik piḷḷautaqługu: tusaallaiḷaat tusaatlasipḷugich suli uqallaitchuat uqatlasipḷugich.”