8
Jesus Niġipkaiñiqsuq 4,000 Aŋutinik
Taipkunani uvluni iñugiaktuat iñuich katiniqsut. Niqiksraitmata, Jesus-ŋum tuqłuġniġai maliġuaqtini iŋmiñun, aasii nipliutiplugich, “Uvaŋa iḷunŋugigitka iñugiaktuat iñuich, atakkii nayuutirut uvaptikni piŋasuni uvluni niqiksraigutiplutiŋaasiiñ; uvaŋa aullaqtitkupkich niġipkaġaluaġnagich iliŋich taaqtukkaġisirut apqutmi. Iḷaŋich aggiġñiqsut uŋasiksuamiñ.” Jesus-ŋum maliġuaqtaiñ kiuniġaat, “Nakikŋami maani iñuiḷaami qaqquqtuġisivat taatnatun iñugiaktigiruat iñuich niġisuiġutiŋ?” Tarra apiqsruġniġai, “Qapsiñik qaqqiaŋuranik piqaqpisi?” Kiuniġaat, “Tallimat malġuŋnik.” Tarra tiliñiġai iñuich aquvitquplugich nunamun; aasiiñ tigukamigich tallimat malġuk qaqqiaŋurat quyyavigiqqaaqługu Agaayyun, avguqługich qaqqiat qaiññiġai maliġuaqtimiñun autaaġutigitquplugich iñuŋnun. Aasiiñ piñiġaat taamna. Taapkua piqaqmiñiqsuttuuq mikiruuranik iqalugauranik. Jesus-ŋum quyyatiplugich tiliñiġai maliġuaqtini tamatkuaptuuq autaaġutigitquplugich. Iluqatiŋ iñuich niġiñiqsut niġisuiġataqhutiŋ. Maliġuaqtit iḷakut pukukmatigich immiġñiġaich tallimat malġuk aguupmaich. Taapkua niġiruat iñugiaktilaaqaġniqsut 4,000 iñuich. Jesus-ŋum aipkaqqaaqługich 10 ikiniqsuq umiamun maliġuaqtiniḷu tiksiqhutiŋ nunaŋanun Dalmanutha-m.
Iñuich Qasiḷiñiqsut Quviqnaqtuamik Savaamik
11 Pharisee-ŋuruat aggiqhutiŋ uqavaaġutiaqsiḷgiññiġaat Jesus uuktuaqsaġukługu, “Savaaqaġiñ quviqnaqtuamik. Taavrumuuna iḷitchuġipkaġumigaatigut Agaayyutim tuyuġipiałhanik ilipnik.” 12 Aniqsaaqpagataqhuni Jesus-ŋum qatmigiliutiniġai nipliqhuni, “Uvvali ukua tautugukamiŋaglaan quviqnaqtuamik! Nipliutigipsi, Makua iñuich tautukkumiñaitchut quviqnaqtuanik savaanik nalupqinaiġutaulugu kisuutilaamnik.” 13 Taatnaqqaaqhuni uniŋñiġai. Ikipluniasiiñ umiayamun aullaġniqsuq taavruma narvam siñaan igḷuanun.
Kaŋiqsitlaitchuat Maliġuaqtit
14 Maliġuaqtai aullaqamiŋ piiguqtiġniqsut qaqqumikunniiñ aglaan atausił̣hiñaq qaqqiaŋuraq taquaġiliġniġaat. 15 Jesus-ŋum tiliñiġai, “Qaunagiyumausi puvlaksautaatniñ Pharisee-ŋuruat suli puvlaksautaaniñ taavruma Herod atanġum.” 16 Taapkua uqaqtuyaagaqsiñiqsut avatmun, “Una uqaqtuq taavrumiŋa taquaŋitñapta qaqqiamik.” 17 Jesus-ŋum iḷisimalgiññiġai kaŋiqsitḷaił̣hatigun. Uqaqtuaq iḷisautrił̣hatnik Pharisee-ŋuruat suli suraġałhanik Herod-ŋum, taapkuali uqaqhutiŋ taquaŋił̣iġmiknik qaqqumik. Taatnaqhuni apiqsruġniġai, “Suvaata uqaqtuyaagaqsiḷgitpisi akunnapsitñi qaqqumik taquaŋiññipḷusi? Kaŋiqsiŋitpisisuli? Puqiisigivisi taatnatun? 18-19 Iriqaġaluaqhusi qiñilguitchusi suli siutiqaġaluaqhusi tusaalguitchusi. Itqaġiŋiññiqpisiuŋ tallimat qaqqiat niġipkautikapkich 5,000 iñugiaktilaaliŋnun? Qapsiñik aguupmaŋnik immiuvisi iḷakunik katitchikapsi?” Tamatkua kiuniġaat, “Qulit malġuŋnik.” 20 “Suli niġipkautikapkich tallimat malġuŋnik qaqqiat 4,000 iñugiaktilaaliŋnun aasiiñ iḷakugikkaŋich pukukapsigich qapsiñik immiuvisi aquupmaŋnik?” Tamatkua kiugaat, “Tallimat malġuŋnik.” 21 Ilaan nipliutigai, “Suvaatami kaŋiqsiḷguitkaqsiḷgitpisi?”
Jesus Iłuaqsipkaiñiqsuq Qiñitlaiḷamik Bethsaida-mi
22 Tikitmata Bethsaida-mun, tavruŋautiniġaat qiñitlaitchuaq iñuk iŋiqsruqługuasiiñ iłuaqsitquplugu. 23 Jesus-ŋum tiguplugu qiñitlaitchuaq iñuk argaigun, tasiuqługu annisiniġaa nunaaqqimiñ. Aasiiñ tivvuaqtuqqaaqługik irrak patiŋniġik argaŋmiñik nipliutipluguasii, “Sumik qiñitlasiñiqpich?” 24 Iñuk tautuŋniagaqsiñiqsuq nipliqhuni, “Uvaŋa tautukkitka iñuich atriqaqługich napaaqtunik pisuktuatun.” 25 Jesus-ŋum iḷitqiŋñiġai argagikkani irraknun, taututqiksaqamiasiiñ taamna iłuaqsiñiqsuq. Takpiksiḷiġñiqsuq. 26 Qiñitlasipkaanikamiuŋ Jesus-ŋum uqautiniġaa, “Aiḷḷaaġiñ, aglaan nunaaqqimun utiqtiġniaġnak.”
Peter-m Uqautiginiġaa Kisuutilaaŋa Jesus-ŋum
27 Jesus aullaġniqsuq piqatigiplugich maliġuaqtini nunaaqqiñun qaniŋanun Caesarea Philippi-m. Igliqtuałiġmikni apiqsruġniġai, “Kisuunivatŋa makua iñuich?” 28 Tamatkua kiuniġaat, “Iḷaŋisa iñuich John Paptaaqtitchiraunipḷutin, iḷaŋisa Elijah-ŋunipḷutin, atlatlu sivuniksriqiraunipḷutin iŋiḷġaanimma, itna uqaġaqtut.” 29 Ilaan nipliutigai, “Ilipsimi kisuunivisitŋa?” Peter-m kiuniġaa, “Christ-ŋurutin Agaayyutim akiqsruutigikkaŋa.” 30 Jesus-ŋum tiliñiġai uqautitquŋitḷugu kimun-unniiñ.
Jesus-ŋum Uqautiginiġaa Tuqułiksraniḷu Aŋipkakkaułiksraniḷu
31 Tavra Jesus-ŋum iḷisautiuraagaqsiñiġai maliġuaqtini, “Iġñiŋa Iñuum nagliksaaqtuksrauruq, suli sivulliuqtiġruat suli qaukłiŋisa agaayuliqsit suli aglaliqirit ayakkisigaat. Tuqutkisigaat, aglaan piñayuakun uvlut aŋipkakkaugisiruq.” 32 Nalupqinaiyautigai tamatkuniŋa. Peter-m saniqpaktaaġutillakługu uqautiniġaa Jesus taatnatchiñik uqaquŋitḷugu. 33 Jesus-ŋum takullakkaluaqamigich maliġuaqtini iñiqtiġniġaa Peter, “Tuunġaaq, aullaġiñ uvamniñ atakkii isumaŋitchutin Agaayyutim isummasianik aglaan iñuich isumaŋatnik.”
34 Jesus-ŋum tuqłuqmiñiġai iñugayaat iŋmiñun maliġuaqtimiñunlu nipliutiplugich, “Kisupayaam maligukkumiña suksraaqtaksraġigaa pisułłi, iqsriutilugu sanniġutani aasiiñ maligluŋa. 35 Atakkii kisupayaam anniġiniaġumiuŋ iñuułłi tammaigisigaa aglaan kisupayaam tammaiyumiuŋ iñuułłi pigiluŋa suli pigilugu tusaayugaallautaq anniqsuġiakun, taamna iñuugisipiaqtuq. 36 Iñuum piññaktaaġiłhiñaugaluaġaa suurapayaaŋa marruma nunam, aglaan tammautigisigaa iñuutchii. Sakuuŋuraġniałha atuġumiñaitchuq sumun. 37 Tarra simmiutiksraitchaa iñuum iñuutchii. 38 Iḷapsi kanŋugivalukkaatŋa iḷisauttutitkalu sivuġaatni iñuich killuuruat sayuŋaruatlu. Taatnatun Iġñiŋan Aŋutim kanŋugigisipmigaaptuuq utiġumi kamanautiqaġuni aapamisun piqasiġuni ipqitchuanik isaġuliŋnik.”