3
TITUANAK BAUNU UḎAT DANAB
Nai imup̱a ig baula ag ig dooigḵulagnu heṯem bia dooṯebte? O iiṯa ag Korint danab ag ig dooigḵulagnu, danab laala heṯeb amubia, danab laa ag ihinignu ad uḏug laa yaap̱eg maṯagnigte? O iiṯa ag Korint ag ihinignu ad uḏug amubia laa yaaglagte? Amu oh iiṯa. Am danab laala ag ig dooigḵulagnu uḏug yak amuam ag Korintib aaḵu. Uḏug yak amuam ad uḏugp̱a ii yaamut. Iiṯa. Kristus Nug ig oonigp̱a ye, danab oh eb qeḵulagnu daaṯe. Danab oh ag Kristus Nug nuḵa ad uḏug amu yom anidṯeb. Nug ya meḵe, ig aot oiṯem. Nug gaup̱a, men mahap̱a, ii yom. Iiṯa. Nug Kayak Ouḏip̱a danab oolagp̱a yom.
Ig anam genab dooṯemnu diig am Kayak. Nug he, Kristus anam ip̱uniḵe, ig nai amu yaamut. Genabnab ig iḵaib uḏat imu heḵunignu amu elele iiṯa. Keeke anam daaṯe amunu ig iḵa keeke laa hemut amunu ii amata. Iiṯa. Kayak Nug nuḵa he, ig uḏat imu heḵunignu elele daaṯem. Kayak Nug he, ig elele daata amu ig tituanak baunu uḏat danab daaṯem. Tituanak bau imu amu nuhig ḏo nai yak laa iiṯa. Iiṯa. Nug am Kayak Ouḏinu keeke. Ḏo nai yak amuam danab qe mauhṯe amge Kayak Ouḏi Nug am danab bau ena daaḵunu keeke medaṯe.
TITUANAK BAU AM ENANAG
Kayak Nug ḏo nai amu men mahap̱a ya, Moses ep̱egp̱a me awom, ḏo nai amu ig oh dim lamidḵunignu am elele iiṯa. Amunu ḏo nai nuhig uḏat amu ig ihinig hip̱uninnu oonig ii eḏuebeb am ig mauhta padal meḵunignu daaṯe. Amge Kayak Nug ḏo nai amu he, amahlak nuhig naḏinab amu ba, Moses iḏup̱a amahlele, Israel ag nug iḏup̱a neegḵulagnu elele iiṯa daap̱ig. Moses nug ḏo nai maṯia male, dimp̱a amu Kayaknu amahlak nug iḏup̱a amu aaḵu iiṯa meum. Ḏonu amahlak am oḵainab amge Kayak Nug danab ah nuhig Ouḏi madaḵunu heum, tituanak amuam tituanak alag amu eḏidṯe, amahlak nuhig am amahlaknab. Aḏinu? Am ḏo nai, nuhig uḏat amu nug ig epeḏiḵa amenigp̱a padal meḵunignu aṯe amge nug am Kayaknu amahlak ele. Anam daaṯe amunu tituanak bau, nug danab ehanaṯe, bauklel daaṯeb, amuam amahlak naḏinab iiṯate? 10 Amahlak nug anuḵa amahlom ele amu amahlak dimnu bia iiṯa. Dimnu amahlak amu nug eḏiṯaknab. Nuhig amahlak am oḵai, amahlaknab, aben ohp̱a amahalḵunu elele. 11 Keeke haen tutuib daaḵunu beum amu nug am Kayaknu amahlak ele beum. Amunu keeke hanhan daaḵunu beum ele, amuam amahlaknab. Nug Kayaknu amahlaknab ele.
12 Ig tituaniak baup̱a ehaniṯak aognignu oonigp̱a genabnab dooṯem, ig amahlaknab amu ameg meṯem amunu ig ii baḏaṯem. 13 Moses heum bia amu ig ii heṯem. Nug lamen qaṯi tep̱u iiṯap̱a iḏu hautom amunu Israel ag iḏup̱a amahlak amu ii anidp̱ep̱eg, uḵa iiṯa meḵunu anam heum. 14 Amge Israel danab ag dab mak ahilagp̱a ag tituanak alagnu, ag amu tutuḵu oolag ii maidṯe. Anuḵanu uḏie gemu ele anam. Ag haen oh tituanak alagnu yak amu ag eb qeṯeb amge ag amu ii dooṯeb. Iḏulagp̱a lamen qaṯi hautak amubia ina daaṯe. Ag ii aoṯeb. Iiṯa. Danab nug Kristusnu oop̱a genab dooṯe dayeb amu Kayak Nug lamen amu uhuqṯe. 15 Ao, Israel ag gemu ele hanhan Mosesnu ḏo nai eb qenana, ag oolag ii maidṯe, lamen qaṯi ag oolag hautak bia aaḵu daaṯe. 16 Amge danab nug oo eḏue, Naḏi oo medaṯe amu aria Kayak Nug lamen amu uhuqe, nug oo aaḵu maidṯe. 17 Naḏi Nug am Ouḏi daaṯe amunu aria Naḏinu Ouḏi Nug danab laa top̱a daaṯe amu keeke laa danab amu aḏa ii mani guidma. Iiṯa, hamu elele enaib daaḵu. 18 Amu keeke laa ig iḏunig ii haut-te, Naḏinu amahlak ena ihinigp̱a uḏiaya, aam ameg leṯodp̱a ya danab iḏup̱a yaate amubia ihinigp̱anu ugeḵe, hanhan ig amahlak huanak aoṯem amunu amup̱a Nug ig baoliḵeḵe amu ig Naḏi Nug bia eḏut daaṯem. Naḏi nug am Ouḏi amu Nug anam aaḵu heṯe.