4
PAULUS DANAB AH AMAHLAK MAṮOM
Kayak Nug ihinignu oo gai iiṯa doya, uḏat imu ig meḵom amunu ig oonigp̱a bahi yak ii dooṯem. Iiṯa. Ig kobol uḏa nak ele, laa loḵumakp̱a heṯeb amu, ig kobol amu di meṯota, ham bup̱auak kobolp̱a ele ig ii oiṯem. Am ig Kayak nainu ele amu ig baoliṯa ii heṯem. Iiṯa. Ig Nai Ena amu tutuḵu miag mehuqutut, danab oh ag doon, oolagp̱a heṯoḏiḵegeg, Kayak noobp̱a uḏat imu heṯem. Amge Nai Ena ig mehuqṯem ele imu, nug loḵumak daaṯe dayeb amu danab ag padal meḵulagnu oiṯeb ele, ag amelagp̱aib amu loḵumak daaṯe. Danab amu ag Jesusnu oolagp̱a genab ii dooṯeb. Aḏinu? Satan, nug wan imunu kayak ham bup̱uak daaṯe, nug ag dab mak aomnanu ib oo neum. Nug anam heum amunu ag Kristus, Nug am genab Kayak, nuhignu Nai Ena amunu amahlak ii anidṯeb. 5-6 Anuḵa Kayak Nug aum. “Gatatu oop̱a amahlak amu amahlaḏ!” awa aum. Kayak anam aum amu Nug ele he, ig Jesus iḏup̱a Kayak binag oḵainab, amahlak oḵai bia, anidta dooṯem amunu ig iḵa ihinignu nai ii mehuqṯem. Iiṯa. Ig Kristus Jesus, Nug am Naḏi daaṯe, anam mehuqtata, Jesusnu nai dim lamidṯem amup̱a amu ig ahilag uḏat hak nid daaṯemnu ele mehuqṯem.
Ig Kayak binag oḵainab elenu doyak aomut amge ig am danabib, ig wa wanp̱a hak amubia, keeke ena amu aot, laa oh ag g̱agaṯag oḵainu diig am Kayak, ig iiṯa, amu dooglagnu daaṯem. Aben ohp̱a ug amu ihinigp̱a beṯe amge ig amup̱a neta qeta autanab ii aoṯem. Aḏinu keeke laala ihinigp̱a beṯe amu ig oonig ii maidṯe amge ig amunu bag qeṯak ii dooṯem. Am danab nau ag, ig iiṯa meḵunignu hena, dim lamigṯeb amge Kayak Nug ig ii uuigṯe. Ag ig oiḵeg, neta qeṯem amge ig nauha auta awaknab ii daaṯem. 10 Ig danab laa oh ag Jesusnu bauklel ihinigp̱a anidḵulagnu amu ig Jesus Nug haen oh mauhak ib oḏep̱a dayom bia ig mauhak ib oḏep̱a daaṯem. 11 Yo, ig am Jesusnu uḏat heṯem amunu haen oh ig bau daautut, danab ag Jesus, bau dayak nuhig, ig mauhaknu beḏunig imup̱a miag atiak beḵunu ig iqap̱eg mauhḵunignu heṯeb. 12 Anam amunu ig Jesusnu nai mehuqtata, mauhak ibp̱a daautut, ag nai amu oolagp̱a genab doona, bauklel aoṯeb.
13 Kayak naip̱a, nai laa daaṯe am inam. “Da Kayaknu oolp̱a genab doomi amunu da nuhignu maṯimi.” Amubia ig ele Jesusnu oonigp̱a genab dooṯem amunu ig madiṯem. 14 Aḏinu? Ig dooṯem, Kayak Nug he, Naḏi Jesus Nug eḏua hibaiṯom, anamib geha Nug ig ele, Jesusnu g̱agaṯagp̱a ig ele maḏ eḵeb, ig eḏut hip̱aidp̱ut amu Nug ig ag ele oh omaiḵeb gota, Nug ele oh laip̱u ou qak daagnig. 15 Am keeke imu oh beum amu ag ehanadḵunu beum. Laa amu, Kayaknu ehaniṯak oḵai hamu megṯe amu gemu danab kuḏum laala oh ahilagp̱a am beebeb amu ag Kayaknu, “Ena heme,” amu oḵainab anana, ag Nug binag aṯan humaglag.
OOP̱A GENAB DOYAKP̱A G̱AGAṮAG AWAKNU NAI
16 Ig am dab mak amu aoṯem amunu Kayak uḏat heḵunignu amu ig ii bodo edṯem. Ao genab, ig beḏunig amuam nauhḵun heṯe amge deḏ oh Kayak Nug ig oonig bau g̱agaṯag medṯe. 17 Amu inam. Ihinigp̱a ug beṯe amuam nakokib, am haen tutu aaḵuib daaṯe. Geha dimp̱a hab aṯan amu ig bau hanhan, ena dayak amu aognig. Hab aṯan bau ena dayak amuam ig beḏunignu ug nakok imu huana eḏidṯe. 18 Anam daaṯe amunu keeke ig amenigp̱a anadṯem ele, ig amunu keeke amuam anuqak, dab ii meṯem. Iiṯa. Ihinig dab mak oḵai g̱agaṯag amu keeke ig amenigp̱a ii anidṯem ele amunu dab mak aoṯem. Aḏinu? Keeke ig amenigp̱a anidṯem ele amu haen tutuib daaḵu, aria keeke ig amenigp̱a ii anidṯem ele amu geha hanhan daaḵu.