3
PAULUS TIMOTIUS ME, TESALONIKA TAMANIAK G̱AGAṮAG AQAḴUNU UḴOM
Ig ahilagnu nai doognignu oonig huana dayom amunu amu ig nai maṯita, i iya Atens ip̱a daagnihnu atata, 2-3 Timotius, nug am ig oh ig lainig, nug am Kayaknu begbeg danab, nug am Jesus Kristusnu Nai Ena mehuqḵunu danab ele amu, ig nug ag g̱agaṯag aqaḵunu, ahilag oop̱a genab doyak ele ehanidḵunu am laala ag ug naḏi mawak haen imup̱a ag oolag mep̱eg ta, mep̱eg nemanu ele nug meuḏ uḵom. Ag tutuḵu dooṯeb, Kayak Nug ig kristen ig oh ug amubia maognignu tituaniḵom. Ao, haen ig ag ele daatta, haen amup̱a ig kristen, ig guiṯak doognignu amelagp̱a maṯimut. Amu meu aaḵu beum, ag aaḵu dooṯeb. Amunu da baula hamu daaḵulnu elele iiṯa oolp̱a doyena, da ahilag oop̱a genab doyak anidḵulnu Timotius mei uḵom. Da oolp̱a ug doomi. Aḏinu? Eheḏ heḵunignu eeḏak danab nug, “Ag eheḏ heḵulagnu eeḏaṯe, ag oolag eḏuomtai,” ami. Anam dayeb amu uḏat ig hemut ele amu hamu daalo.
Amge Timotius ag uuaṯa aha, eḏua uḏia, gumita ba, Nug ahilag oop̱a genab doyaknu, layagnu oo mauhak kobol heṯeb amunu ele maṯie doomuḏ. Laa ele, ag haen oh ihinignu dab menana, oolagp̱a ihinignu ena doonna daaṯebnu, ig ag anadḵunignu oonig daaṯe amubia ag ig anigḵulagnu oolag daaṯe, amunu ele maṯie doomuḏ amunu o lailad, ig ug diigdiigp̱a oitta, ag oolagp̱a genab doon g̱agaṯag daaṯeb doout, nai amu ahilagnu ig oonig g̱agaṯag qe, ig baula g̱agaṯag aota, ena daaṯem. Aḏinu? Ag haen oh Naḏinu g̱agaṯagp̱aib oiṯeb, ig amu doota, ig eleleib daaṯem. Ig ahilagnu Kayak noobp̱a oo gamag ahak huanak dooṯem. Ag heeg, ig gamag ahak amu dooṯem amunu ig heta, gamag ahak amunu Kayak amegp̱a, “Ena heme,” elele aḵunignu elele iiṯa. 10 Amun tuqan ele Kayak Nug heeb, ig baula ag iḏulag anidta, ahilag oop̱a genab doyaknu nai laala ii doop̱ig ele amu, ip̱uanadta ap̱ut dooglagnu haen oh unuqidṯem.
11 Ge, ig Mamenig Kayak, Naḏi Jesus Kristus ele a omaigpeḏ, ahilagp̱a goḵunignu oonig daaṯe. 12 Laa ele, Naḏi Nug oo doyak kobol ahilagp̱a am baknab maṯeb, ag lailḵad dilagnu, danab oh dilagp̱a ele, ig ahilagnu oo mauhak dooṯem amubia ag oolag mauhḵunu oonig daaṯe. 13 Ib amup̱a Kayak Nug heeb, ag oolag g̱agaṯag ele daanna, deḏ Jesus Nug nuhiḵud op̱ia awak danab oh ele eḏun neḵulag amu deḏ amup̱a ag ihinig Kayak, Nug am ig Mamenig, Nug noobp̱a hip̱unin iiṯa op̱ia awak ele, elele daaglag.