4
OIYAK KAYAK OO DAAṮE ELE
1-2 Ao ig lainḵad, ig baula ahilagnu nai g̱agaṯag Naḏi Jesus onigp̱a iiḵu aṯem. Ig kobol oh ag Kayak oo niiṯe bia oiglagnu ib ip̱uanadmut, ig nai amup̱a aḏi aḏi Jesus onigp̱a ip̱uanadmut amu ag ana dooṯeb amunu gemu ag amu dim lamidṯeb amge huana dim lamidḵulagnu unuqadta aṯem.
Aḏinu? Kayak Nug ag op̱ia awak daaglagnu, ag gap̱ai kobol ii hemananu, ag nug awak kobol tutuḵu op̱ia awak ele doon autna aona heḵulagnu, ag iiṯa aḏi, ag Kayak ii dooṯeb ele, ag ameg qak, oo ahak kobolp̱a heṯeb amubia ii hemananu, ag kristen ag gap̱ai kobol, mauhnoak oiyak, oo ahak kobol, keeke amu oh hena, lailḵad bup̱ualadnana, laanu ah ele ii aomnanu Nug oo daaṯe. Ig anuḵa kobol nau amunu ulum nai maṯat, amelagp̱a maṯimut amubia Naḏi Nug danab anam heṯeb ele amu nob nau madaḵu. Aḏinu? Kayak Nug ig dubuṯid ele oignignu ig oninigp̱a ii eum. Iiṯa, dubuṯid iiṯa, op̱ia awak oignignu eum. Amunu amu danab nug nai amu di medaṯe, nug danab di ii medaṯe, nug Kayak, Nug aaḵuib nuhig Ouḏi ag madaṯe ele amu, Nug di medaṯe.
Amge layagnu oo mauhak kobol, amunu amu da laa ii yaapa. Keeke amunu amu Kayak Nug ag ip̱uanaṯa malom. 10 Ao, ag Makedonia ap̱a lailḵad oh dilagnu oolag mauhṯe amge ig lainḵad, ig baula iiḵu g̱agaṯag aqadta aṯem, ag kobol amu baula mamanidp̱eg, oḵainab dayaḏ!
11 Amu anuḵa ig ag amelagp̱a amut amubia ag dab mak tutuḵu aona, ag to eṯan daanna, ag ahilag keeke tutuḵu hena, ag laa ii duṯunmana, ag aḵa ep̱elagp̱a uḏat heig! 12 Ag anam heḵulag amu ahilagp̱a geha aun laa, ag tamaniakp̱a ii daaṯeb ele amu, ag noolagp̱a hak ena amu ip̱uanadp̱eg, ag ahilagnu ena dooglag. Amu keeke laalanu ele, ag kristen daaṯeb amu, ag laa gumadna gona ii unuqadmana.
NAḎI EḎUA UḎIḴUNU NAI
13 O ig lainḵad, ag danab ah mauhp̱ig, amu dilagnu amu ootot daaglagnu, ag danab laa ag Kayaknu oolagp̱a genab ii dooṯeb ele, ag eḏua hibaiṯaknu deḏ ameg ii meṯeb ele, ag mauhaknu gaaṯeb amubia gaaglagnu ele amu, ig oonig ii daaṯe. 14 Ig Jesus Kristus mauhowa, eḏua hibaiṯom amunu oonigp̱a genab dooṯem amunu ig Kayak Nug laala ag nuhignu oolagp̱a genab doona, tatam mauhp̱ig amu Jesus ag ele omalaṯeb uḏiglagnu ele oonigp̱a genab dooṯem. 15 Ig nai imu Naḏi oḏe amu ag amelagp̱a iiḵu aṯem. Ig laa oh, ig geha Naḏi Nug eḏua uḏiḵu haenp̱a ig danab ah bau daaṯem ele amu, ig danab mauhp̱ig ele amu daap̱eg ig ii anuqmata. 16 Aḏinu? Amu haen amup̱a Kayaknu biugal gayeb, Naḏi Nug hab aṯannu na, danab oolagp̱a genab doop̱ig ele amu, ag qag meḵulagnu eeb, engel oḵai nug baag oḵaip̱a ele eeb, laala ag Kristusnu oolagp̱a genab doonna mauhp̱ig ele amu, ag tatam eḏun hip̱aidḵulag. 17 Kayak Nug heeb, ag eḏun hip̱aidp̱eg, ig laa oh bau daagnig amu ag ele lombigp̱a teta, ap̱a Naḏi Jesus ele nug uḏa teta tamanit, Nug ele hanhan daagnig. 18 Ag nai amup̱a lailḵad ele nug g̱agaṯag qeig!