2
ḎO TAPE NAK DANABNU NAI
Aria Jesus Kristus, ihinig Naḏi, Nug eḏua uḏiḵunu amu, ig oh Nug noobp̱a qag meta, Nug ele daagnignu, o lainḵad, ag keeke amunu dab meḵulagnu iiḵu aṯem. Ag, “Naḏi uḏiḵunu deḏ aaḵu malom,” nai amu doop̱ignu amu laa nug nai mehuqa, nai amu maṯie doop̱igtai, o iiṯa danab laa nug nuhig dab makp̱aib anam maṯie doop̱igtai, o iiṯa laa nug ig nai amunu ahilagp̱a uḏug yaat meut uḵomnu maṯie doop̱igtai amge nai amunu amu ag oolagp̱a genab aib doop̱ig, dab mak ele ootot aib dayom. Ag hep̱eg, laip̱u laa nug ib laalap̱a aib bup̱ualaṯom. Deḏ amu tatam iinab uḏima. Tatam Kayak di meṯak kobol oḵai beeb amu ḏo tap̱e nak danab nau, danab amu nug padal meḵu ele amu, nug ele miag atiḵu. Danab amu nug danab laa oh ag keeke oh dilagnu, “Imuam Kayak,” aṯeb, keeke amu noolagp̱a ag gatelag qaun oṯeb ele amu, nug amu oh tap̱eb neeb, nug onigib humeb, aṯan teḵu. Nugib Kayak laug, op̱ia awak ele, ap̱a nug nuḵa agup̱a daaḵunu ta dayaya, nuhignu, “Da iiḵuib am Kayak,” awa aḵu.
Da ag ele daamut haenp̱a da nai imu ag amelagp̱a maṯimi amu daulagp̱a daaṯete? Ag keeke laa gemu danab amu nug nuhig haen iiṯap̱a nemanu, nuhig ib oo neum daaṯe amu ag dooṯeb. Kayak Nug deḏ nuhig tituanomp̱a amu danab amu nug deḏ amup̱a miag atiḵu. Ḏo ii dim lamiṯak kobol amu gemu uḏia loḵumak haaha daaṯe amge ḏo ii dim lamiṯak kobol oḵai memanu, laa nug ib oo neṯe ele amu, nug anam heebeb uḵeb, laa nug heeb, ib oo nak amu iiṯa meeb amu ḏo tap̱e nak kobol am oḵai meḵu. Haen amup̱a ḏo ii dim lamiṯak danab nug miag atieb, dimp̱a Naḏi Jesus, Nug geha Nug oḏep̱a ouḏi iwaleb, qeeb mauhḵu. Yo, Naḏi Nug nuhig amahlak naḏi ele miag atia, amahlak amup̱aib ḏo tap̱e nak danab amu heeb nauhḵu. Amge ii nauhak haenp̱a ḏo ii dim lamiṯak danab amu nug Satannu g̱agaṯag ele uḏia, ham bup̱uak ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa diigdiig haaha, 10 nug danab ah, ag padal meḵulagnu oiṯeb ele amu, ib diigdiigp̱a ag ham bup̱ualadḵu. Danab amu ag nai genab doop̱ig amge ag uup̱ig. Ag ii uulob amu Kayak Nug eḏua diilo amge iiṯa amunu ag padal meḵulag. 11-12 Danab amu ag nai genab dooglagnu uup̱ig amunu Kayak Nug ag ham bup̱uak nai oolagp̱a genab dooglagnu, Nug danab amu, ag nai genab oolagp̱a genab ii doona, kobol tutuḵu iiṯa amunuib oolag heṯe ele amu, Nug ag oh epeḏiaṯa, geḏadḵunu amu Nug heeb, ham bup̱uak oḵai ahilagp̱a beḵu.
G̱AGATAG DAYAKNU NAI
13 Amge ig lainḵad, Kayak Nug ahilagnu oo huana mauhṯe ele amu, ig ahilagnu hanhan Kayak amegp̱a, “Ena heme,” aot aḵunignab. Aḏinu? Kayak Nug nuhig Ouḏi Nug heeb, ag op̱ia awak daaglag, ag nai genabnu oolagp̱a genab dooglag, diig aḏit amunu Kayak Nug dig makp̱anu ag eḏua diiḵunu tituanaṯom. 14 Kayak Nug Nai Enanu mehuqak ihinigp̱a, ag anam daaglagnu ag onilagp̱a eum 15 amunu o lainḵad, ig oḏenigp̱ate o iiṯa ig yakp̱ate nai ip̱uanadmut amu amup̱a ag g̱agaṯag daana, peheṯan aḏan dim lamiṯeg!
16 Aria ihinig Naḏi Jesus Kristus, Nugnab amu ig Mamenig Kayak, Nug ihinignu oo mauhṯe, Nug nuhig ehaniṯak oḵai hamu megṯe ele, amup̱a Nug he, ig g̱agaṯag hanhan daagnignu dab mak aot, ig Nug ameg meḵunignu, maḏoḏ ele aomut amu, aḏit amu a hepeḏ, 17 ag maḏoḏ daanna, ag oiyak ahilag ohp̱a enaib oiglagnu g̱agaṯag aoglag.