3
PAULUS TESALONIKA AG NUHIGNU UNUQIDḴULAGNU AUM
O lainḵad, ig nai laip̱u imuib ele iiḵu ag amelagp̱a aṯem. Ag ihinignu dab menana, ag Naḏi Nug ig ehaniḵeb, nuhig nai atu oh tuala uḵeb, danab ah ag wan atu amup̱a daaṯeb amu, ag Tesalonika danab ag nai amunu ena doop̱ig bia ag nai amunu ena dooglagnu, ag ig uḏat elele heḵunignu, ihinignu unuqiṯeg! Danab kuḏum ag Jesusnu oolagp̱a genab ii doonna, ag uḏat ihinig hep̱eg nauhḵunu heṯeb amunu ag Kayak, Nug ig danab nau amu ag ep̱elagp̱anu uhuqigḵunu ele unuqiṯeg! Amge Kayak, Nug aḏi heḵunu aṯe amu Nug aaḵu heṯe ele, Nug g̱agaṯag aqeb, Satan nug ag keeke eheḏp̱a ii eeḏadma. Am Naḏi Nug ihinig dab mak maḏ eṯe, ig ahilagnu inam dab meṯem. Kobol oh ig ag heḵulagnu amelagp̱a maṯimut amu ag henana daaṯeb amu dimp̱a ele ag anam heḵulag. Naḏi Nug ag oolagnu ulum aḏebeb, ag Kayaknu oo mauhak amu Jesusnu ug mawa oiyaknu kobol ele doon autna aoglagnu oonig daaṯe.
DANAB OH AG UḎAT HEḴULAG
Da Naḏi Jesus Kristus onigp̱a nai g̱agaṯag ag amelagp̱a inam aṯem. Ag lailḵad laa bahilag iiṯa, ag kobol ena, ig tatam ip̱uanadmut, ag amu ii dim lamidṯeb amu, ag danab amu ele aib ou qep̱ig. Ag aḵa, haen ig ag ele daatta, ig uḏat heutut aniḵegeg, hamu ii daamut ana dooṯeb amu ag kobol amu dim lamidḵulag am ena. Ag ihinignu oolag ug qemanu amu ig amun tuqan ele e aognignu uḏat g̱agaṯag hetata, ig danab laanu e hamu ii laṯamut. Iiṯa. Ig daden meta lamut. Ig anam hemutnu diig amu, ag ihinigp̱a anidna oolag maiṯeb, ag ele bau daaglagnu uḏat heḵulag. Ig totol danab amunu ig ag oolagp̱a daatta, ag ep̱elagp̱a e aolom am eheḏ iiṯa amge ig anam ii hemut. 10 Haen ig ag ele daatta, ig ḏo imu ag maṯamut. “Laa nug uḏat ii heḵu amu nug e ii lama,” aot amut.
11 Ig nai imu yaaṯemnu diig amu ig gemu laala ag uḏat hak kobol uuna, hamu oina, ag aḵa kobol ena ii henana, ag laa dilagnu dab mak kaboliḵulagnu heṯebnu nai daunigp̱a dooṯem amunu ig nai imu yaaṯem. 12 Amu Jesus Kristus onigp̱a ig nai g̱agaṯag, danab kobol ena ii heṯeb ele, ahilagnu aṯem. “Ag toḏoḏugna daanna, ag aḵa e awaknu uḏat henana, amup̱a ag e aon laig!” 13 Amge o lailad, ahilagnu amu ag uḏat ena hak kobolnu aib oolag bahi yeeb uup̱ig.
14 Am laip̱u laa nug nai ig uḏug imup̱a yaamut imu dim ii lamiṯeb amu ag nug anidna, nug uuidna, piḏe dayeg! Ag anam hep̱eg, geha nug nuhig kobol eheḏ amunu uḏa neḵu. 15 Amge nuhignu kekeḏ bia aib anidp̱ig. Iiṯa, ag nuhignu ag lailag doonna, dab mak enaib ele nug meṯeg!
BAG QAK NAI
16 Naḏi Nug maḏoḏ kobolnu diig, Nug nuḵa ag hanhan, keeke ohp̱a, maḏoḏ madaḵunu, Naḏi Nug ag oh ele daaglagnu oonig daaṯe. 17 Da Paulus, da humiṯak nai imu, da haen oh anamib yaaṯem ele amu, da ep̱elp̱a iiḵu eḏue yaaṯem. Amuam da uḏug yaaladṯem amu ohp̱a, dahil ep̱onak keeke, da anamib aaḵu yaaṯem. 18 Naḏi Jesus Kristusnu ehaniṯak oḵai Nug hamu megṯe amu, ag oh ahilagp̱a dayaḏ!