4
KAYAK OUḎI AMU OUḎI NAU ELE EPEḎIAKNU NAI
O gamalad, ag propet oh dilag nai pahanab oolagp̱a genab aib doop̱ig. Iiṯa. Propet ham bup̱uak kuḏum wan ohp̱a oiṯeb amunu ag peheṯan epeḏin, aun nug Kayak Ouḏip̱a nai madiṯe anidna, nuhig naiib ag oolagp̱a genab doyeg! Amunu aun nug Kayak Ouḏi awom daaṯe ag amunu tutuḵu dooglagnu ib am iiḵu. Danab nug Kristusnu, “Nug uḏia danab beḏu awom,” nai amu madiṯe ele amu, ag nuhignu, nug am Kayaknu danab dooglag. Amge danab oh ag Kristusnu anam ii aṯeb amu danab amu ag ouḏi laa ele, amu Kayak Ouḏi iiṯa. Ouḏi amu nug Kristusnu kekeḏ! Anuḵa ag nug uḏiḵunu doop̱ig ele amu, aaḵu wanp̱a uḏiom daaṯe.
O nid naunau dahilad, ag am Kayaknu amunu ag propet ham bup̱uak eḏidp̱ig. Aḏinu? Laa ag oolagp̱a daaṯe amu Nug wan imup̱an oḵai eḏiṯak. Amu propet ham bup̱uak ag am wanp̱anu amunu ag wanp̱anu naiib madiṯeb. Maṯiegeg, wanp̱anu danab ag dooṯeb. Ge ig am Kayaknu amunu, aun nug Kayak dooṯe amu nug ihinig nai dooṯe. Amge aun nug Kayaknu danab iiṯa amu nug ihinig nai ii dooṯe. Amup̱a ele ig aun nug Kayak Ouḏi oḏe awa, nai genab madiṯe amu aun nug wan imup̱an oḵai oḏe awa, nai genab iiṯa madiṯe ele dooṯem.
KAYAK NUG OO MAUHAKNU DIIG
O lailad, ig lainḵad dilagnu oonig mauhaḏ! Aḏinu? Oo mauhak kobol diig am Kayak. Laa nug am oo mauhak kobol dim lamidṯe amu nug Kayak beḵa dayaya, nug ele Kayak dooṯe. Am aun laa nug laiḵud dilag oo mauhak ii dooṯe amu nug Kayak ele ii dooṯe. Aḏinu? Kayak Nug oo mauhak diig. Kayak Nug Beḵa laip̱unab, ig nuhigp̱a bauklel aognignu, wanp̱a me uḏiom amunu amup̱a amu Kayak Nug ihinignu oo mauhaknab dooṯe amu ig ip̱uniḵom. 10 Amup̱a ele ig oo mauhak kobol tutuḵu anidṯem. Am ig Kayaknu oonig mauhom amunu Nug Beḵa me ii uḏiom. Iiṯa! Nug ihinignu oo mauhom amunu nug Beḵa laip̱unab me, nuhig mauhakp̱a ihinig hip̱unin uhuqa meḵeb, ig Kayak ele oo mak daagnignu wan imup̱a uḏiom. 11 O lailad, Kayak Nug ihinignu anam oo mauhom amunu ig ele nug oo mauhak kobol heḵunig. 12 Genab danab laip̱u laa nug Kayak ii anṯom amge ig nug oo mauhak kobol heṯem dayeb amu Kayak Nug ig oonigp̱a dayeye, nuhig oo mauhak kobol ihinigp̱a elelenab meṯe.
13 Nug nuḵa nuhig Ouḏi ig meḵom amunu amup̱a ig dooṯem, ig nuhigp̱a daautut, Nug ig oonigp̱a daaṯe. 14 Am Mame Nug Beḵa, wan imup̱an danab oh eḏua diiḵunu me uḏiom ele, ig Nug anidta, ig amunu iiḵu madiṯem. 15 Laa nug Jesus am Kayak Beḵa anana madiṯe ele amu, Kayak Nug danab amu nuhigp̱a dayeye, danab amu nug ele Kayak nuhigp̱a daaṯe. 16 Ig Kayaknu oo mauhak amu ihinignu niiṯe doota, oonigp̱a genab dooṯem. Kayak Nugib am oo mauhak kobolnu diig. Laa nug oo mauhakp̱a daaṯe, nug aaḵu Kayak nuhigp̱a daaṯe. Dayeye, Kayak ele nuhigp̱a daaṯe. 17 Ig Kayak nuhigp̱a daaṯem, Nug ihinigp̱a ele daaṯe, amup̱a Kayak Nug he, ig epeḏiak haenp̱a ii baḏamtanu, ig g̱agaṯag daagnignu, Nug oo mauhak kobol ig oonigp̱a elelenab meṯe. Ig epeḏiak haenp̱a ii baḏamtanu diig am Nug daaṯe amubia ig ele daaṯem. 18 Am laa, nug oo mauhak kobol nuhig elelenab meṯom ele amu, nug ii baḏaṯe. Iiṯa! Oo mauhak amu nug baḏak lamidṯe. Baḏak am nob awak ele, a diilah laip̱u amunu danab nug baḏaṯe ele amu, oo mauhak kobol nuhig am elelenab ii meṯom.
19 Kayak Nug tatam ihinignu oo mauhom amunu ig oo mauhak kobolp̱a oiṯem. 20 Am laa nug, “Da Kayaknu ool mauhṯe,” aṯe amge nug layagnu nau, ninig ele dooṯe amu, nug am ham bup̱uak danab. Am danab aḏit laa, a nug dooṯep ele amu, laa nug layagnu oo mauhḵu, laa ele layagnu anam dooḵu amge aun nug layag dooṯe amge nuhignu oo mauhak ii dooṯe ele amu, danab amu nug Kayak, nug Nug ii dooṯe ele amu, nuhignu oo mauhḵunu elele iiṯanab. 21 Amu Kayak Nug ḏo iiḵu ig meḵom. Laa nug Kayaknu oo mauhak dooṯe amu nug layagnu ele oo mauhak doyaḏ!