5
DANAB OOP̱A GENAB DOYAK ELE AMU WANNU KOBOL II DIM LAMIDṮE
Am aun laa nug, Jesus am Kristus, oop̱a genab dooṯe amu nug Kayak beḵa. Amu aun laa nug Mamenu oo mauhak dooṯe amu nug Beḵanu ele oo mauhak dooṯe. Ig Kayaknu oonig mauhṯe, nuhig ḏo ele dim lamidṯem dayeb amu ig amup̱a ig Nug beḵod dilag ele oonig mauhṯe doognig. Ig Kayaknu oonig mauhṯe dayeb amu ig nuhig ḏo dim lamidḵunig. Amuam oo mauhaknu diig aaḵu. Amu nuhig ḏo amu ug iiṯa. Aḏinu? Danab aun aḏi ag Kayak beḵod daaṯeb ele amu, ag wan imup̱an kobol nau amu eḏidna, g̱agaṯag daaṯeb. Ig Kayaknu oonigp̱a genab dooṯem amu amup̱a ig wan imup̱an kobol nau amu eḏidṯem. Aun nug wanp̱anu kobol nau eḏidṯe? Danab nug Jesus Nug am Kayak Beḵa, amunu oop̱a genab dooṯe ele amu, nug aaḵuib wanp̱anu kobol nau eḏidṯe.
Jesus Nug uḏia, lep̱a layaṯak awa uḵa, ad emaitakp̱a mauha, Nug tiigp̱a ig uhuqiḵom am keeke aḏit amu, Nug am Kayak Beḵa, Kristus, ip̱unigṯe. Le nug nuḵa ii ip̱unigṯe. Iiṯa, le tiig ele oh amu ip̱unigṯe. Kayak Ouḏi Nug am nai genab diig amunu Nug amunu mehuqṯe. Ewam amu ag Jesus, Nug am Kristus, ip̱unigṯe. Ewam amuam Kayak Ouḏi, le amu Nug tiig ele. Ag oh laip̱uib ip̱unigṯe. Ig haen tutunu heṯoḏiakp̱a danab dilag nai amu genab dooṯem amge Kayaknu nai am danab dilag eḏiṯaknab. Aria Nug Jesusnu ip̱uniḵom amunu ig oonigp̱a genab doognignu elelenab. 10 Danab nug Kayak Beḵa, Jesusnu, oop̱a genab dooṯe amu nug aaḵu Kayaknu ip̱uniṯak amu awom daaṯe. Am laa nug amu oop̱a genab ii dooṯe am nug, “Kayak Nug am ham bup̱uak danab,” awa aṯe. Aḏinu? Kayak Nug Beḵanu ip̱uniṯom amu danab amu nug oop̱a genab ii doyom amunu anam aṯe. 11 Amu Kayak Nug aḏi ip̱uniḵom? Nug bauklel dayak ig meḵom amu bauklel amu ig Nug Beḵanu aoṯem. 12 Aun nug Kayak Beḵa ele daaṯep amu nug bauklel ele, am aun nug Kayak Beḵa ele ii daaṯep amu nug bauklel iiṯa.
BAU HANHANNU DAYAKNU NAI
13 Da ag Kayak Beḵa, nuhignu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu ag bauklel aop̱ig daaṯeb amu genab dooglagnu, ahilagnu nai imu yaaṯem. 14 Amu ig aḏi keekenu oonig daaṯe, keeke amu nug Kayak oo niiṯe bia daye, ig amunu unuqidṯem amu ig Nug ihinig unuqiṯak amu dooṯe dooṯem. 15 Amu ig keeke ohnu anam bia oḏ mak heṯem amu Nug ig dooigṯe dooṯem dayeb, ig oḏ mak oh heṯem amu ig nob amu aaḵu nuhigp̱a aognignu ele genab dooṯem.
16 Laa nug laa hip̱unin heṯe anidṯe amge hip̱unin am he, danab mauhṯe amu iiṯa ele anṯa amu nug layagnu Kayak unuqiṯeb, Kayak Nug heeb, nug layag bau daaḵu. Nai amuam hip̱unin nug he, danab ii mauhṯe amunuib amge hip̱unin laa nug he, danab mauhṯe ele amu, da ag amunu unuqidḵulagnu ain ii aṯem. 17 Kobol tutuḵu iiṯa amu oh am hip̱uninib amge hip̱unin laa amu he, danab ii mauhṯe.
18 Ig dooṯem, danab laa nug Kayak beḵa daaṯe amu nug hip̱uninp̱a ii oiṯe. Kayak Beḵa Jesus, Nug nug atog noṯe. Satan nug danab amu nakok laa ii aḏaṯe. 19 Ig dooṯem, ig Kayak beḵod daaṯem amge wanp̱anu danab ag Satan waap̱a daaṯeb. 20 Ig dooṯem, Kayak Beḵa Nug uḏia, ig Mame genab Nug doognignu dab mak meḵom. Amu laa, Nug am genab diig amu, ig nuhigp̱a daaṯem. Ao, Nug Beḵa am Jesus Kristus amu ig nuhigp̱a daaṯem amunu ig Nug Mameg, nuhigp̱a ele daaṯem. Nug Kayak genabnab, Nug bauklelnu diig ele.
21 O nid naunau ag kayak ham bup̱uak dim lamidmanade dab meig!