11
LASARUS MAUHOM
Aria danab laa onig Lasarus, Beṯani ted, nug am oḏe ele. Amu Maria Mata ele, a ele am ab amup̱anu. Maria, nug am Jesus baegp̱a goḏen gokaḏowa, iḵi uḏugp̱a op̱iom ele, ah amu aaḵuib, nug ap̱inag Lasarus nug oḏe meum. Lasarus nug oḏe meum amunu nug ap̱inkuḏ a nai meeh, Jesus top̱a uḵe apiḏ. “Naḏi, na nuhignu oot mauhṯe ele, danab amu aaḵu oḏe meum,” aoya apiḏ. Jesus Nug amu doya aum. “Oḏe amuam danab nug mauha iiṯa maknu iiṯa. Iiṯa, oḏe amup̱a Kayak Nug binag oḵai aweb, Kayak Beḵa da, da ele amup̱a binal oḵai aoḵul,” awa aum. Jesus Nug Maria, Mata amu a ap̱inlah Lasarus ele, Nug amu dilagnu am oo mauhṯom. Aria Nug Lasarus oḏe me doyowa, Nug deḏ aḏit laa ele ap̱a dayom. Dayaya dimp̱a Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Ig eḏut, Juda gotu!” awa aum. Nug anam a amu ag ap̱ig. “Naḏi, tumainab iiḵu Juda oḵai ag menp̱a oidḵulagnu hep̱ig am na eḏun goḵutnu aaḵu heṯemte?” aon ap̱ig. Aeg amu Jesus aum. “Aam laip̱u am aua 12 haen oh iite daaṯe? Am danab nug amunp̱a aam amahlakp̱a oiṯe, nug amahlak anidṯe amunu nug na ii qeṯe. 10 Amge danab nug tuqan oiṯe dayeb amu nug amahlak laa iiṯa amunu nug na qeṯe,” awa aum. 11 Jesus nai amu maṯia mala am Nug aum. “Ig lainig Lasarus nug niiom amge da uḵen maḏ edaḵul,” awa aum. 12 Anam a amu ip̱uniṯak awak danab ag ap̱ig. “Naḏi, nug niiṯe dayeb amu nug ena daaḵu,” aon ap̱ig. 13 Jesus Nug Lasarus mauhomnu aum amge ag oolagp̱a amu, “Nug genab niiṯe,” aon ap̱ig. 14 Ag anam dab meegeg amu Jesus Nug miag atia amelagp̱a aum. “Lasarus mauhom 15 amge da nug ele ap̱a ii daamuḏ amunu amu da ool gamag ahaṯe. Aḏinu? Da ahilagnu dab meṯem. Da dahil uḏat laa hep̱i, ag kobol amup̱a ag dahilnu oolagp̱a genab dooglag. Ahap̱eg, ig gota anidtu!” awa aum. 16 Amu Tomas, nuhignu ag Didimas ele aṯeb amu, nug ip̱uniṯak awak danab laa amelagp̱a aum. “Dop̱eg, ig gop̱ut, Juda hep̱eg, ig Nug ele mauhtu!” awa aum.
JESUS NUG HIBAIṮAK, BAU DAYAK ELE DIILAH
17 Aria ag ahan gona, Beṯani ap̱a teeg amu ap̱anu danab ag amelagp̱a Lasarus deḏ waḏele moḏp̱a niiomnu ap̱ig. 18 Jerusalemnu Beṯani ukak amu naḵok kilomita aḏit o laip̱u keeke anam, umanab iiṯa 19 amunu Juda kuḏum ag Mata Maria ele a lailah mauhom, a amunu a oolah ena daaḵunu ehanatḵulagnu gumatna gop̱ig. 20 Ag gona daaegeg, Jesus Nug uḏieye, Mata nug Jesus ibp̱a uḏiṯenu nai doya, nug Jesus ib manp̱a anidḵunu uḵom amge Maria nug laḵa dayom. 21 Mata nug uḵa, Jesus anṯa, amegp̱a aum. “Naḏi, na ip̱a daalom amu da ap̱inal nug ii mauhlo. 22 Amge da dooṯem, na geha iiḵu ele keeke laanu Kayak unuqidp̱e amu Nug amu medaḵu,” awa aum. 23 Nug anam a amu Jesus Nug amegp̱a aum. “Na ap̱inam amu eḏua hip̱aidḵu,” awa aum. 24 A amu Mata nug aum. “Ao da dooṯem, gogtak haenp̱a danab ah eḏun hip̱aidḵulag, haen amup̱a nug ele eḏua hip̱aidḵu,” awa aum. 25 Anam a amu Jesus Nug aum. “Eḏua hibaiṯaknu diig am da, bau dayak hanhannu diig amu ele daib. Laa nug dahilnu oop̱a genab dooṯe ele amu, nug mauhḵu amge nug bauklel aoḵu. 26 Amu danab oh ag dahilnu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu ag bauklelib daaglag. Na nai amu ootp̱a genab dooṯemte?” awa aum. 27 Jesus anam a amu Mata aum. “Ao Naḏi, na am Kristus. Na Kayak Beḵa wan imup̱a uḏime. Da amu oolp̱a genab dooṯem,” awa aum.
28 Mata anam anana amu nug uḵa, Maria onigp̱a e do, omala, naḵok giginp̱a uḵa, qinonob amegp̱a aum. “Ip̱uniṯak danab uḏiom, up̱a uma ibp̱a dayaya, na oninp̱a eṯe,” awa aum. 29 Maria nai amu doya, nug pahanab aha, Jesus gumiṯa uḵom.
30 Jesus Nug abp̱a paha ii teum, Nug ibp̱a, Mata uḵa anṯom ele, aben amup̱a ap̱a dayom. 31 Aria Juda ag Maria ele laḵa ap̱a nug oo ena daaḵunu daap̱ig ele amu, ag nug pahanab aha, dimiṯim uḵe anidna, ag, “Nug ap̱inag mahidḵunu matmatp̱atai goḵunu goṯe,” anana, ag ahan, Maria dim lamidna gop̱ig. 32 Maria nug uḵa, Jesus aben amup̱aib dayeye anṯom. Anṯa amu guguiṯa wana, Jesus baegp̱a dup noa aum. “Naḏi, na ip̱a daalom amu da ap̱inal ii mauhlo,” awa aum. 33 Maria anam a amu Jesus Nug Maria gayeye anṯa, Juda ag Maria ele uḏip̱ig amu, ag ele gaaegeg anaṯom. Anam anaṯa amu Nug ele oo hik bop̱ane, gaaḵunu heum. 34 Anam haaha amu Nug aum. “Ag adep̱a mep̱ig?” awa aum. A amu ag ap̱ig, “Naḏi na uḏin anṯe,” aon ap̱ig. 35 Anam aeg amu Jesus gayom. 36 Juda ag amu anidna ap̱ig. “Anṯeg, Nug danab amunu oo huanak mauhom,” aon ap̱ig. 37 Amge laa amu ap̱ig. “Nug am danab amelag gaḏuak ele amu he ena daaṯeb am nug haen imup̱a daalo amu danab imu ehaniṯeb ena daalotai?” aon ap̱ig.
JESUS LASARUS MAḎ EṮOM
38 Aria Jesus aaḵu anam baula oo hik bop̱anene, Nug moḏ guguiṯa waum. Moḏ amuam ag men oḏe laa bap̱aidp̱ig. Bap̱aidna men laap̱a moḏ oḏe amu tonap̱ig. 39 Amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Ag men oḏe amu matuleg!” awa aum. Nug anam aum amge Mata nug aum. “Naḏi, nug deḏ waḏele moḏp̱a niiom amunu uḏig oṯe,” awa aum. 40 A am Jesus Nug aum. “Da tatam na amenp̱a ami. ‘Na ootp̱a genab dooḵut amu na Kayak ebehi gemu anidḵut,’ ” awa aum. 41 Jesus anam a, ag men moḏ ameg matulp̱ig. Matuleg, Jesus hab aṯan neeḵaḵa aum. “Mame, na unuqiṯak dahil doome amu da amunu, ‘Ena heme,’ awe aṯem. 42 Da dooṯem, na dahil unuqiṯak haen oh dooṯem amge da danab ah daaṯeb imu dilag heina, nai imu na amenp̱a aṯem. Amup̱a ag na da meiḏe uḏimi amu ag oolagp̱a genab dooglag,” awa aum. 43 Nug anam unuqiṯowa amu Nug huanak ewa aum. “Lasarus, na ahan dimiṯim do!” awa aum. 44 Anam a amu danab mauhak amu aha, dimiṯim doum. Ag nug baeg, ep̱eg, iḏu amu oh lamen laa linen amup̱a itap̱ig amunu nug uḏie, Jesus Nug amelagp̱a aum. “Lamen uhuqp̱eg uḵaḏ!” awa aum.
IḴI DANAB AG JESUS QEḴULAGNU NAI QAGAP̱IG
45 Jesus danab mauhak maḏ eṯe amu Juda kuḏum Maria anidḵulagnu uḏip̱ig ele amu, ag Jesus uḏat amu he anidna, ag nuhignu oolagp̱a genab doop̱ig. 46 Amge laa ag gona, ḏo gumak danab-Parasia amelagp̱a Jesus aḏi heum amunu madip̱ig.
47 Maṯieg amu mana meṯak danab oḵai amu ḏo gumak danab-Parasia ele ag Juda dilag heṯoḏiak oḵai onig Sanhidren, amunu danab oh qag maadna ap̱ig. “Ig aṯem heḵunig? Danab imu Nug ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa kuḏum heṯe. 48 Ig dootta daap̱p̱ut, Nug inamib heeb amu danab ah oh nuhignu oolagp̱a genab dooglag. Genab doop̱eg amu geha Rom ag, ‘Umuam king laa ahom daaṯe,’ anana, ag uḏin, ihinig mana meṯak lag lop̱aḏna, hep̱eg nauheb, ig ele lamigp̱eg, laih goḵunig,” aon ap̱ig. 49 Amge danab laip̱u laa, ag oolagp̱a dayom ele amu, nug onig Kaiapas, nug maḏ amup̱a mana meṯak danab dilag iḵi dayom ele amu, nug laiḵud amelagp̱a aum. “Ag keeke laip̱u iinab dooṯeb. 50 Ag imunu dab mak iitai aop̱ig? Ig oh Rom ep̱egp̱a mauhḵunig am ena iiṯa. Yo, danab ah oh mauhḵulag am ena iiṯa amge danab laip̱u nug danab ah oh abenlag awa mauhḵu, amuam ena amunu danab umu Nug mauhaḏ!” awa aum. 51 Nug nuḵa nuhig dab makp̱a Jesus mauhḵunu nai amu ii aum. Iiṯa. Maḏ amup̱a nug mana meṯak danab dilag iḵi dayom amunu Jesus mauha, Juda ehanadḵunu aum. 52 Amu ele nug Jesus Juda dilagib mauhḵunu ii aum. Iiṯa. Nug Jesus mauhḵu amup̱a danab ah atu ohp̱a daaṯeb amu Nug ag oh diia, qag maaṯeb, ag Nug beḵod daaglagnu aum.
53 Aria Juda oḵai ag deḏ agup̱aib dig mena, Jesus qep̱eg mauhḵunu nai madip̱ig 54 amunu Jesus Nug baula Juda oolagp̱a miag atiak ii oiyom. Nug ab amu uua, aha ab laa onig Epraim, atu taḏak guguiṯak, ap̱a uḵom. Uḵe, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag ab amup̱a daap̱ig. 55 Ag ap̱a daaegeg, Juda dilag Pasowa meṯid hobul miag doum amunu ab laih laihnu danab ah oh Jerusalem ap̱a, ag aḵa tatam oolag bap̱aidna op̱ia awak daap̱eg, hobul dig meḵunu hena gona amu, 56 ag Jesus madip̱ig. Ag mana meṯak lag oop̱a daanna amu ag aḵa aḵa nug oḏ meṯan ap̱ig, “Ag aṯem dooṯeb? Nug Pasowanu meṯid hobul anidḵunu iitai uḏima,” aon ap̱ig. 57 Am mana meṯak iḵi danab amu ḏo gumak danab-Parasia ele ag tatam danab amelagp̱a, danab laa nug Jesus adep̱a daaṯe amu doya amu nug ag amelagp̱a ab, Jesus aon mani guiṯakp̱a meḵulagnu ap̱ig.