7
NUG AMAKUD AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
Keeke amu oh dimp̱a Jesus Nug laih Galelia ap̱a uḵa oiyom. Juda wanp̱anu Juda danab ag Nug qep̱eg mauhḵunu hep̱ig amunu Nug Juda wanp̱a oiḵunu uua, aha uḵa, Galelia ap̱a oiyom. Aria Juda ag memetalḵad ag Igipta wan uun oip̱ig amu ag amu peh hena, ap̱a meṯid laip̱u bia daanna dab meḵulagnu, ag Kayak ele binag meḵulagnu hobul laa hedap̱ig amu hobul amunu haen guguiṯe, Jesus amaḵud ag Nug amegp̱a ap̱ig. Na aben imu uuna, Juda wanp̱a uḵe! Gop̱e, nahipad ip̱uniṯak awak danab ag nahip uḏat, na heṯem ele amu, hep̱e anidḵulag. Danab laa nug danab laa oh nuhig uḏat anidḵulagnu oo daaṯe ele amu, nug loḵuma ii heṯe. Amunu na ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa heṯem amu na danab ah oh noolagp̱a hip̱aidna daana he!” aon ap̱ig. Aḏinu? Jesus amaḵud ag ele nuhignu oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu ag nuhignu anam madip̱ig.
Jesus amaḵud ag anam maṯieg am Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Gemu da goḵulnu haennab iiṯa, haen imu oh am ahilagib. Wanp̱anu danab ah ag oolagp̱a ahilagnu nau, ninig ele dooglagnu elele iiṯa amge dahilnu ag anam dooṯeb. Aḏinu? Da haen oh kobol nau, tutuḵu iiṯa, ag heṯeb ele amu, da amunu madiṯem. Amu ag am hobulp̱a uḵeg! Da geha imu ii gopa. Da dahil haenp̱a goḵul,” awa aum. Jesus Nug amaḵud amelagp̱a anam anana, Galelia ap̱a dayom.
JESUS JUDA DILAG PEHNU MEṮID HOBUL ANIDḴUNU UḴOM.
10 Aria Jesus amaḵud ag Juda dilag hobul amu anidḵulagnu uḵaeg, dimp̱a Jesus Nug ele uḵom amge Nug miag atiak ii uḵom. Loḵuma uḵom. 11 Amu Juda ag hobulp̱a tep̱ig amu ag Nug maṯinna, ii anidna ap̱ig. “Danab amuam adep̱a daaṯe?” aon ap̱ig. 12 Danab ah ag ele Jesusnu nai kuḏum madip̱ig. Laa am ap̱ig. “Nug am danab ena,” amge laa ap̱ig. “Nug am danab nau, nug danab ah kuḏum ham bup̱ualadṯe,” aon ap̱ig. 13 Anam madip̱ig amge ag Juda oḵai dilag baḏap̱ig amunu laip̱u laa nug ag noolagp̱a nai miag atiak laa ii maṯiom. 14 Ag anam maṯiegeg, Jesus Nug meṯid hobul gamagp̱anab mana meṯak laḵa noa, danab ah amelagp̱a nai ip̱uanaṯom. 15 Nug anam nai maṯieye amu ag dab mak kuḏum aonna, aḵa aḵa nug oḏ meṯan ap̱ig. “Danab imuam Nug sul laa ii heum amu Nug aṯem ha, doyak oḵainab awom?” aon ap̱ig. 16 Ag anam maṯiegeg amu Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Da nai ag amelagp̱a madiṯem ele imuam dahil iiṯa. Kayak, Nug da meiḏe uḏimi ele amu, da nuhig nai madiṯem. 17 Am danab laip̱u laa nug Kayak nai dim lamidḵu amu nug nai, da madiṯem imu, nai amuam Kayak top̱anu beum o iiṯa da dahil dab makp̱atai madiṯem amu nug dooḵu. 18 Am danab laa nug nuḵa nuhig dab makp̱a nai madiṯe amu nug am nuḵa onig oḵai aoḵun heṯe. Amge danab laa, nug laa me uḏiom ele amu, nug onig humaṯe amu danab amu nug tutuḵunab, nug nuhigp̱a eheḏ laa ii daaṯe. 19 Anuḵa Moses nug ag ḏo maṯom amge ag oolagp̱a laip̱u laa nug ḏo amu tutuḵunab dim ii lamidṯe amunu aḏinu da iup̱eg mauhḵulnu heṯeb?” awa aum.
20 Nug anam a amu danab ah ag ap̱ig. “Ouḏi nau laa na beḏunp̱a daaṯe. Aun nug na niṯebeb mauhḵutnu heṯe?” aon ap̱ig. 21 Aeg am Jesus Nug aum. “Da Meṯidp̱a danab babaiṯak uḏat hemi amunu ag oṯaina dab mak kuḏum aoṯeb. 22 Ag alalḵad ag dig mena Kayak oḏe dim lamidna, gaḏa otaḏak heegeg uḏie, Moses nug ḏo naip̱a meum daaṯe. Amunu ag ele Meṯidp̱a uḏat henana, nid naunau gaḏalḵad otaḏṯeb. 23 Ag Mosesnu ḏo amu tip̱almananu, ag Meṯidp̱a uḏat hemananu ḏo, ag ḏo amu tip̱alna, Meṯidp̱a uḏat henan, nid naunau gaḏalag otaḏṯeb. Aria, ag anam heṯeb amunu da danab laa Meṯidp̱a beḏu babaiṯi, amu ag amunu aḏinu dahilnu op̱oḏilag beum? 24 Ag amelagp̱aib keeke aib epeḏip̱ig. Dab mak tutuḵu aona, kobol tutuḵup̱a, dahil uḏat imu epeḏin anṯeg!” awa aum.
LAA AG, “DANAB IMU AM KRISTUSTAI,” AP̱IG
25 Jesus Nug anam a amu Jerusalem danab laala, ag Juda oḵai ag Jesus qep̱eg mauhḵunu dab mep̱ig amu ag amu doona, ag ap̱ig. “Danab imuam ag qep̱eg mauhḵunu ap̱ig 26 amge Nug geha iiḵu nai oh miag atiakib madiṯe amu ag nuhignu nai laa ii madiṯeb. Iḵi danab ag ele Nug am Kristus oolagp̱a genab doop̱igtai? 27 Amge ig Nug ap̱ag diig am doot malamut. Kristus uḏiḵu am danab laip̱u laa nug Kristus ap̱ag diig dooḵunu iiṯa,” aon ap̱ig.
28 Danab ah ag anam maṯiegeg, Jesus Nug mana meṯak laḵa danab ah noolagp̱a hibaiṯa dayaya, baag oḵaip̱a nai maṯiaya aum. “Ag da dooiḏṯeb, da ap̱al diig ele dooṯeb amge da daḵa dahil dab makp̱a ii uḏimi. Mame Nug da meiḏe uḏimi. Nuhig dig am genabib amge ag Nug ii dooṯeb. 29 Da Nug dooṯem. Da Nug ele daaḏa, Nug da meiḏe uḏimi,” awa aum.
30 Jesus Nug anam a, ag Nug aḏaglagnu hep̱ig amge nuhig haen ii malom amunu laip̱u laa nug Jesus ii aḏom. 31 Laala ag aḏaglagnu hep̱ig amge danab ah kuḏum nuhignu oolagp̱a genab doona, ag ap̱ig. “Danab imu Nug ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa kuḏum heṯe amu haen Kristus Nug uḏiḵu amu Nug ep̱onak keeke, danab heḵunu elele iiṯa kuḏumnab, danab imu eḏiṯak heḵute? Iiṯa,” aon ap̱ig.
32 Danab ah ag maṯiegeg, mana meṯak danab oḵai amu ḏo gumak danab-Parasia ele ag danab ah nai kuḏum maṯiegeg doona, ag ahilag daup laa Jesus aḏaglagnu maaṯeg uḏip̱ig. 33 Uḏieg am Jesus Nug aum. “Da haen tutuib ag ele dayota, da eḏuen, laa Nug da meiḏe uḏimi ele amu, nuhigp̱a goḵul. 34 Gop̱i, ag da aniḏḵulagnu heḵulag amge da ii aniḏmana. Amu ele aben da goṯem ele, amup̱a ag goḵulagnu elele iiṯa,” awa aum. 35 Anam a amu Juda ag aḵa aḵa nai maṯinna ap̱ig. “Nug adep̱a uḵeb, ig Nug ii anidmata? Nug Juda laala Grik wanp̱a daaṯeb, ahilagp̱a uḵa Grik danab ip̱uanadḵutai. 36 Nug, ‘Ag da maṯiḏḵulag amge da ii aniḏmana,’ amu ele, ‘Da uḵe daaḵulp̱a amu ele ag goḵulagnu elele iiṯa’ awa aum, am Nug adep̱anab goḵunu aum? Nai amuam diig adeḵunab?” aon ap̱ig.
LE BAUKLEL ELE
37 Meṯid hobul amu malaknu deḏ beum, deḏ amuam hobul amunu naḏinab amu, haen amup̱a Jesus Nug hibaiṯa, baag oḵaip̱a ewa aum. “Danab laa nug le baag diieb amu nug da gumiḏa uḏia, le lanaḏ! 38 Laa nug dahilnu oop̱a genab dooṯe amu, Kayak naip̱a yak laa daaṯe amubia. ‘Nug oop̱anu bau hanhan dayaknu le, nug ba ugaḵa daaḵu. Iiṯa ii mema.’ 39 Jesus Nug nai amuam Kayak Ouḏinu aum. Danab ag oolagp̱a genab doona amu ag aoglag. Amge haen amup̱a Jesus Nug Mame top̱a ii uḵom amunu Kayak Ouḏi, Nug danab oolagp̱a ii dayom.
DANAB AH OP̱ATNA AḎIT DAAP̱IG
40 Danab ah laala ag nai amu doona, “Genabnab danab imu am propet,” aon ap̱ig. 41 Laala ag ap̱ig. “Nug am Kristus,” amge laala ag ap̱ig. “Kristus Nug Galelia ap̱ate beḵu? 42 Kayak naip̱a yak laa daaṯe. Nai amuam inam. ‘Kristus nug Dawit buḏubp̱a Betlehem, anuḵa amuam Dawit ap̱ag diig amu, ap̱a beḵu,’ ” aon ap̱ig. 43 Danab ah ag anam maṯinna, ag otin, ameg aḏit daap̱ig. 44 Daana, laala ag Jesus aḏaglagnu hep̱ig amge laip̱u laa nug ep̱eg bahia, Jesus ii aḏom.
IḴI DANAB AG JESUSNU OOLAGP̱A GENAB II DOOP̱IG
45 Anam heeg am daup ag eḏun, mana meṯak danab oḵai am ḏo gumak danab-Parasia ele gumadna uḵaeg amu ag ap̱ig. “Aṯem hena, ag Nug aḏan ii aon uḏip̱ig?” aon ap̱ig. 46 Anam aeg am daup amu ag ap̱ig. “Danab laa nug danab imu nai madiṯe bia laa maṯie ii anidmut,” aon ap̱ig. 47 Daup ag anam aeg amu ḏo gumak danab-Parasia ag ap̱ig. “Jesus Nug ag elete ham bup̱ualaṯom? 48 Ig iḵi danab, ig oonigp̱anu o iiṯa ḏo gumak danab-Parasia ag oolagp̱anu laip̱u laa Jesusnu oop̱a genab dooṯete? Iiṯanab. 49 Amge danab ah amu ag ḏo ii dooṯeb, ag nob nau aoglagnu daaṯeb, ag nuhignu oolagp̱a genab dooṯeb,” aon ap̱ig. 50 Anam maṯiegeg amu ag oolagp̱anu laip̱u laa, nug onig Nikodemus, nug anuḵa Jesus gumiṯa uḵom ele amu, nug oḏ maṯom. 51 “Ig ihinig ḏop̱a danab laa heṯoḏiakp̱a ii dayom haenp̱a, nug eheḏ heumnu aḵunignu am elelete? Iiṯanab. Nug keeke heum amu ig tatam doota amu ig nug epeḏignig,” awa aum. 52 Nug anam a amu ag nuhig nai inam nob mep̱ig. “Na ele am Galelia ted amunu na doyak iiṯatai? Na nai atog nona eb qena am tutuḵu anidna dooḵut. Propet laip̱u laa nug Galelia ap̱anu iinab bema,” aon ap̱ig. 53 [Anam daye amu danab oh aben aben uḵadp̱ig.