2
JESUS DANAB EP̱EG BAEG ELE OH MAUHOM BABAIṮOM
Anam dayaya, deḏ laa dimp̱a Jesus Nug aha, eḏua Kapenaum uḵe, ap̱an danab ag Jesus uḏiom daaṯe amu doona, ag ahan, lag Nug dayom ele amup̱a gona qag mep̱ig. Kuḏum gop̱ig amunu lag oop̱a dimiṯim ele ag aben oh itup̱ig. Itun daaegeg, Nug Kayak nai mehuqom. Nug nai mehuqeqe, danab waḏele laa ag lailag oḏe ele, nug baeg ep̱eg mauhak ele, qaḏaqaḏp̱a maon, Jesus top̱a uḏip̱ig. Uḏieg, ag lag Jesus dayom ele, amup̱a danab kuḏum ituak daap̱ig amu ag amup̱a tena, Jesus gumidna waḵulagnu ib iiṯa amunu ag lailag amu maon, lag aṯan tena, lag amu koḏoḵo uḏem meṯak ele amunu ag tena, lag koḏoḵo lop̱aḏna, oḏe danab qaḏaqaḏ ele muḏip̱a qaḵan, Jesus noobp̱a paḏaeg noum. Paḏaeg noum amu Jesus Nug oop̱a genab doyak ahilag am oḵai ele anṯa, Nug oḏe danab amegp̱a aum. “Nahip hip̱unin oh amu da uhuqe medaṯem,” awa aum.
Nug anam a amu ḏo mehuqak danab ap̱a daanna, ag aḵa aḵa dab makp̱a inam ap̱ig. “Danab imu Nug aḏinu anam aṯe? Nug Kayak dabiṯa, awa awa qeṯe. Kayak Nug nuḵa hip̱unin uhuqa megaḵunu elele,” aon ap̱ig. Ag dab mak amu aoegeg, Jesus Nug nuhig dab makp̱a amu doya, Nug ag amelagp̱a aum. “Ag aḏinu dab mak nau anam aoṯeb? 9-10 Aḏi nai am anaknu ug iiṯa? Hip̱unin uhuqa meṯaknu nai amute am ug iiṯa, o iiṯa aha tap̱a uḵaknu nai, amutai am ug iiṯa? Amu oh iiṯa. Aḏit oh am ug ele, danabib heḵunu elele iiṯa amunu ag Danab Beḵalag da, da wan imup̱a hip̱unin uhuqen madaḵulnu g̱agaṯag ele, ag amu dooglagnu amu da hep̱i, aha goḵu,” awa aum. 11 Jesus Nug anam anana amu Nug eḏua, oḏe danab amegp̱a aum. “Na ahan, qaḏaqaḏ nahip aon, laḵa uḵe!” awa aum. 12 Nug anam a amu oḏe danab nug aha, qaḏaqaḏ nuhig awa, ag noolagp̱a dimiṯim uḵom. Ugeḵe amu ag dab mak kuḏum aona, Kayak binag mena ap̱ig. “Ig deḏ laa keeke amubia ii anidmut,” aon ap̱ig.
JESUS LEWI ONIGP̱A EUM
13 Aria Jesus baula eḏua, le ameg Galelia ihip̱a oiyeye, danab ah laala ag gumidna uḵaeg, Jesus Nug Nai Ena ip̱uanaṯom. 14 Ip̱uanaṯowa amu Nug aha, wana oiyaya, Nug Alpias beḵa Lewi, nug takis awak laḵa dayeye anṯom. Anṯa, Jesus Nug amegp̱a aum. “Na dona, da dim lamiḏe!” awa aum. Anam a amu nug Jesus dim lamiṯom.
15 Dimp̱a Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele amu ag Lewi laugp̱a e laegeg, takis awak danab kuḏum, hip̱unin danab kuḏum amu danab laa ag Juda dilag ḏo oh ii dim lamidp̱ig, amu ele kuḏum uḏieg, Jesus amu nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele e lap̱ig. Aḏinu? Ag kuḏum ag Jesus dim lamidp̱ig. 16 Aria ag e lanan daaegeg, ḏo mehuqak danab amu ḏo gumak danab-Parasia ele ag anadna, Jesusnu ip̱uniṯak awak danab oḏ madap̱ig. “Aḏinu Jesus Nug takis awak danab, hip̱unin danab amu danab ag ihinig ḏo oh ii dim lamidṯeb ele amu, Nug ag ele oh daanna, e lanana, le ele laṯeb?” aon ap̱ig.
17 Aon aeg amu Jesus Nug doya, amelagp̱a aum. “Danab oḏe iiṯa, nug dokta top̱a ii goṯe. Iiṯa, danab nug oḏe ele nug goṯe. Amubia amu da hep̱i, danab kobol tutuḵu enaib heṯeb ele, ag oolag eḏuḵunu ii uḏimi. Iiṯa da hep̱i, danab kobol tutuḵu ena ii heṯeb ag oolag eḏuḵunu uḏimi,” awa aum.
DANAB AG JESUS E OH KUD MENA DAAGLAGNU OḎ MEDAP̱IG
18 Aria Layaṯak Johanesnu ip̱uniṯak awak danab amu ḏo gumak danab-Parasia, ahilag ip̱uniṯak awak danab ele ag deḏ kuḏum e oh lanaknu kud mena daadṯap̱ig. Ag anam daaegeg amu deḏ laa danab laala ag Jesus top̱a gona, Nug oḏ medap̱ig. “Aḏinu Johanesnu ip̱uniṯak awak danab amu ḏo gumak danab-Parasia, ahilag ip̱uniṯak awak danab ele ag hanhan e oh lanaknu amu kud men daaṯeb amge nahip ip̱uniṯak awak danab ag anam ii heṯeb?” aon ap̱ig. 19 Ag Jesus oḏ anam medap̱ig amu Jesus Nug aum. “Da am danab nug ah aoṯe bia. Aria dahil ip̱uniṯak awak danab amu ag am da lailad. Amu ig dooṯem, nug awak haen amu oo gamag ahak ele amunu danab nug ah aoṯe amu, nug laiḵud ele ag ug doonna, e oh lanaknu kud mena daaglagnu amu iiṯa. Ag oolag gamag ahak ele amunu ag e ii uumna, ag laḵulag. 20 Anam aaḵu daaṯe amge deḏ laa dimp̱a ag lailag ah awom ele amu, nug laih uḵeb amu haen amup̱a ag oolag ug ele amunu ag e oh lanaknu kud mena daaglag. Amu da ami. Da am danab ah aoṯe bia. Dahil ip̱uniṯak awak danab ag am da lailad bia. Da gemu ag ele daaṯem amunu ag e oh lanaknu kud mena daaglagnu elele iiṯa. Dimp̱a da gop̱i, ag anam heḵulag,” awa aum.
21 Nug anam anana amu Nug nai tuḏiṯa aum. “Danab nug lamen qaṯi bau awa, lamen alagnu giḏo amup̱a tona ii koit-ṯe. Iiṯa! Nug anam helo amu dimp̱a nug lamen iheb, lamen bau nug eḏua, nakok ep̱a, lamen alag eeḏeb, paṯiḏeb, giḏo oḵai ele daaḵu,” awa aum. 22 Anam anana amu Nug nai keeke amunu baula inam aum. “Laa ele amu danab nug grep lep̱u bau le itaknu doḏ gaḏa alagp̱a ii inaṯe. Nug anam helo amu grep lep̱u nug eḏua, wain baaba, titiḏa heebeb, doḏ gaḏa alag nug g̱agaṯag ep̱om, oḵai meḵunu elele iiṯa amunu nug aoḏeb, wain amu doḏ gaḏa ele oh iiṯa meḵulah. Ag anam ii heṯeb. Grep lep̱u bau amu le itaknu doḏ gaḏa baup̱a inaglagnuib daaṯe,” awa aum.
JESUS NUG MEṮIDNU OḴAI DAAṮE
23 Aria deḏ laa Meṯidp̱a Jesus nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag ibp̱a wit dad laa oop̱a gonana, danab tuelp ag wit aeg laala aon lap̱ig. 24 Anam heegeg amu ḏo gumak danab-Parasia ag Jesus oḏ medap̱ig. “Ḏo nug danab laa Meṯidp̱a e daṯanu ii aoma ip̱unigṯe amunu aḏinu nahipad ip̱uniṯak awak danab ag Juda dilag Meṯidnu ḏo amu tip̱alna, e aon laṯeb?” aon ap̱ig. 25-26 Ag anam oḏ meṯaeg amu Jesus Nug amelagp̱a aum. “Ag Dawitnu nai nakok laa iite eb qep̱ig? Haen amup̱a Abiata nug mana meṯak danab dilag iḵi dayeye, Dawit nug laiḵud ele ibp̱a oiyegeg, enug aqeqe, ag gona, Abiata dayomp̱a tena, Dawit nug Kayak laug oop̱a noa, bret hag ele, mana meṯaknu danab agib laḵulagnu elele, amu awa lanana, nug laiḵud ele maṯe, oh lap̱ig.
27 Amunu ag dooglag. Meṯid deḏ nug anuqak ii daaṯe. Iiṯa, danab nug Meṯid deḏ eḏiṯa anuqak daaṯe. Da danab eḏaṯen gumadṯem 28 amunu da Meṯid deḏ ele gumaṯem,” awa aum.