3
Deḏ laa Meṯidp̱a Jesus Nug Juda dilag nai doyak laḵa noa, danab laa nug ep̱eg nau, mauha ebehiṯak ele, ap̱a dayeye anṯom. Ḏo gumak danab-Parasia ag ele ap̱a daanna, Jesus Nug aḏi heeb anidḵulagnu meidp̱ig. Nug Meṯidp̱a danab ep̱eg nau ele ehaniṯeb, elele dayeb amu ag Jesus heṯoḏiak abenp̱a meḵulagnu oolag dayom. Anam daaegeg, Nug danab ep̱eg nau ele amegp̱a aum. “Na ahan, gamagp̱a hip̱aidna daye!” awa aum. Nug anam a amu danab nug hibaiṯa dayeye, Jesus Nug ḏo gumak danab-Parasia oḏ maṯom. “Ḏo ihinig aḏi aṯe? Ig Meṯidp̱a ena heḵunig am enatai o iiṯa ig Meṯidp̱a eheḏ heḵunig am enatai? Ig hep̱ut danab mauhḵu amuam enatai o iiṯa ig hep̱ut, danab laa nug mauhḵunu heṯe ele amu nug elele daaḵu amuam enatai?” awa aum. Nug anam oḏ maṯe amu ḏo gumak danab-Parasia ag Jesusnu oḏ mak amunu nob meḵulagnu oolag ii dayom amunu ag to eṯan, hamu daap̱ig. Ag to eṯan daaegeg, Jesus Nug neeḵa anaṯowa, ag oo doyak iiṯa, ag danab ehanidḵulagnu oolag ii dayom amunu Nug op̱oḏi be, oop̱a guiṯak doyaya, Nug danab ep̱eg nau ele amegp̱a aum. “Na ep̱en tai eṯe!” awa aum. Jesus Nug anam a amu danab amu nug ep̱eg tai eṯe, ep̱eg eḏua, laih bia, ena dayom. Jesus anam heum amunu ḏo gumak danab-Parasia ag ahan uḵaeg, Herodes laiḵud ele qag mena, Jesus qeḵulagnu ib madip̱ig.
DANAB KUḎUMNAB JESUS DIM LAMIDP̱IG
Jesus Nug anam he amu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag ahan, ab amu uun, Galelia le amegp̱a uḵaegeg, Galelianu danab, Judanu danab, Idumianu danab, Jodan le laihp̱an danab, Jerusalemnu danab, Taianu danab amu Saidonnu danab ele, ag oh Jesus kobol heṯom doop̱ig amunu ag Nug anidḵulagnu dim lamidna gop̱ig. Ag kuḏumnab gop̱ig amunu Jesus Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab amelagp̱a aum. “Danab kuḏum qataeṯak daana, hautiḏmananu amu ag ub nakok aon dop̱eg, kobol anam beeb amu da ubp̱a teḵul,” awa aum. 10 Aḏinu danab ag Jesus hautḵulagnu hep̱ig? Jesus Nug oḏe danab kuḏum bap̱alaṯom amunu deḏ amup̱a ele oḏe danab kuḏum danab ah oolagp̱a daanna, Jesus gumidna wana, Nug beḏu aḏaglagnu wagai mep̱ig. 11 Amu danab laala ag ouḏi nau ele ag Nug aniṯeg, ouḏi nau ag heegeg, ag Jesus noobp̱a nena qena, wanp̱a niiegeg, ouḏi nau danab beḏulagp̱a daap̱ig ele amu, ag ep̱ig. “Na Kayak Beḵa,” aon ap̱ig. 12 Anam aeg amu Jesus Nug am Kayak Beḵa amu ag amunu miag atiak ii amananu, ḏo g̱agaṯag maṯom.
JESUS NUG IPUNIṮAK DANAB TUELP TITUANAṮOM
13 Deḏ laa Jesus Nug qaukop̱a ta, nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab diiḵunu oo dayom ele amu, Nug ag onilagp̱a e, ag Nug gumidna gop̱ig. 14 Nug danab tuelp Nug ele daaglagnu tituanaṯa, Nug aum. “Da ag maadp̱i, ag gona, nai ena dahil mehuqḵulagnu tituanadmi. 15 Laa ele, da ouḏi nau lamadḵulagnu g̱agaṯag ele madaḵul,” awa aum. 16 Nug danab tuelp tituanaṯom amu ag onilag am inam. Tatam am Simon amu Jesus nug onig laa Petrus ataḏom. 17 Aḏit laa amu Sebedi bekoḏ Jakobus Johanes ele. Jesus Nug a onilah laa Boanesis ataḏom. Onig amu nuhig meu amu, “Haḵaḏ bekoḏ.” 18 Laa oh onilag am Andreus, Pilipus, Batolomiu, Mateus, Tomas, Alpias beḵa Jakobus, Taidius, Simon, nug am Selot, 19 amu Judas Iskariot ele. Nug am Jesus kekeḏ ep̱elagp̱a meum.
20 Aaḵu Jesus Nug eḏua laḵa uḵa dayeye, danab ah kuḏumnab ele qag mep̱ig. Qag mena daaegeg amu Jesus Nug uḏat haaha, e nakok laa awa, laḵunu haen elele iiṯa. 21 Anam dayeye, Nug anig amaḵud ele ag amu doona, ag ahan, Nug omalna goḵulagnu uḏip̱ig. Aḏinu? “Nug kaaka qeum,” aon ap̱ig. 22 Ag anam aegeg amu Juda dilag mehuqak danab ag matu Jerusalemnu nep̱ig amu ag Nug heumnu inam ap̱ig. “Amu Belsebub, nug am ouḏi nau iḵilag, nug danab imu beḏup̱a daaṯe. Daaṯe amunu Nug g̱agaṯag amup̱a ouḏi nau lamadṯe,” aon ap̱ig. 23 Ag anam aeg amu Jesus Nug he, ag gumidna doeg, Nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele ou aqata, ip̱uanaṯa nai amup̱a amelagp̱a inam aum. “Satan nug aṯemun Satan lamidḵunu elele? 24 Wan laip̱up̱an danab ag ahan op̱atna, ameg aḏit bena, nug qeḵulag amu wan amu nug ena ii daama. 25 O ab iḵi laa ele anam. Ag op̱atna, ameg aḏit bena, nug qeḵulag amu ab iḵi amu nug na qeḵu. 26 Aria Satan ele anam. Nug laiḵud ele ag op̱atna, laih laih daanna, ban heṯeb dayeb amu ag daaglagnu elele iiṯa. Ag iiṯa meḵulagnu daaṯeb. 27 Danab nug danab g̱agaṯag ele, nug laugp̱a hamu noa keeke laa ii aoṯe. Nug tatam danab g̱agaṯag ele muḏip̱a hip̱alowa, nug danab amu laugp̱a noa, keeke yab aoḵu. Amubia da Satan eḏiṯak daaṯem amunu da nuhiḵud daup lamadḵulnu elele daaṯem,” awa aum. 28 Jesus Nug anam anana amu Nug nai baula tuḏiṯa aum. “Da genab ag amelagp̱a aṯem. Kayak Nug ahilag hip̱unin, amu nuhignu amu nuhig keekenu ele dabiṯa awa awa qeṯak nai ahilag oh ele amu Kayak Nug uhuqa madaḵu 29 amge laa nug Kayak Ouḏi dabiṯa, awa awa qeṯeb amu Kayak Nug hip̱unin amu uhuqa ii meṯama. Hip̱unin amu iiṯa ii mema, hanhan daaḵu,” awa aum. 30 Ag, “Jesus Nug ouḏi nau ele,” ap̱ig amunu ag Kayak Ouḏinu anam amananu, Jesus Nug anam amelagp̱a aum.
JESUS BAEḴUDP̱A NUG ANIDḴULAGNU UḎIP̱IG
31 Jesus Nug anam anan dayeye amu Nug anig amaḵud ele uḏina, dimiṯim daana, Jesus gumaṯa doḵunu danab laa amegp̱a aeg, nug danab daap̱ig ele amu, ag amelagp̱a aum. 32 Danab ah kuḏumnab ag Jesus talilidna daanna, nai amu doona, Jesus amegp̱a ap̱ig. “Na anin amapad ele na anidḵulagnu uḏin, dimiṯim daaṯeb,” aon ap̱ig. 33 Aon aeg amu Nug aum. “Da anil amalad ele am aun aḏi?” awa aum. 34 Nug anam anana amu Nug neeḵa oiyaya, ag talilidna daap̱ig amu anaṯa, Nug aum. “Anṯeg! Imu amu da anil amalad ele. 35 Danab laa nug Kayaknu dab mak dim lamidṯe amu nug am da anil, amal, ap̱inal ele,” awa aum.