3
Jaŋe Paulole pasi embiŋ
Nâŋe ŋoŋe bâmiriŋ-ŋopanaŋte dâŋ iŋucne mocwâc fuŋkeŋgopeneŋ me? Me ŋic tucnezi eeŋgopieŋ iŋuc erâ ŋoŋerao fisirâ bâbâmiriŋ papia moc ŋowatueŋgopeneŋ? Me ŋoŋe moc qâreŋkerâ nâreeŋgopieeŋ? Iŋuc aricne, papia-nâŋec i ŋoŋe hâcne. Erâ papia I maŋŋeŋicko qâreŋkekicne, ŋic mâmâc sasawa hone wosec eene. Nâŋe ŋoŋerao gie bapene Kristore papia embiŋ, irec fuŋne tâtâc fokac. Erâ papia i tiŋtezi mi qâreŋkekicne, i Anutu jujune ere Mârozi qâreŋkewec, tafe omanao mâcne, ŋicmaŋ tafeo qâreŋkewec. Qacfiric dâŋ iŋucne ine Kristore erâ Anutu manasiŋkepene fonârekac. Gie fârine moc nâŋe nâŋâcnaonec fuaekac iŋuc mu manasuc enaŋte ropaŋ mi fonârekac,wiac epene bibiaŋkene i Anuturaonec sasawa.
Miti giezi eri tatamachec
Anutu eki hâcne bašawiec-nâpome šâšâfic ɋâricnere gie baeŋgopeneŋ. I dâŋqâreŋte giene mâcne, i Mârore gie. Dâŋqâreŋzi hâcne sisipiric bâfua-nâreekac, â Mârozi ine juju bâfua-nâreekac. Miti gie raŋɋane,sisipiricte biŋe mumu hâcne, i qorac tapao qâreŋkekicne, erâ gie i sifu tatamac tâmiric mi fowec. Irec hâcne Mosere šâŋe maio tatamac hâhâwicne fome Israe ŋic jaŋe wemocko ira firâ honenšapiŋ. Erâ tatamac i fofone mâcne. Miti gie raŋɋanere tatamac iŋuc hâcne fowec.Ehame wemocko miti gie ɋâricne, Mârore biŋe mumu, i tatamac tâmiric foocmu? Sisipiricte biŋe mumu irec giezi tatamac wawahanehec, â kiŋfâsâc eere biŋe mumu irec giezi tatamac fekicne sâkohec. 10 Gie raŋɋanere tatamac i gie ɋâricnere tatamac sâkozi sâockeme weaŋkeekac. 11 Wiac fotâmireweczi mârâc tatamacnehec fuawec, â wiac forašihuc jujune irec tatamaczi ine fekicne sâko.
Maŋfoŋ i Wofuŋzia bararuŋkeekac
12 Mamanac-nâŋec iŋuc fokacte gie maŋafec jaha baeŋgopeneŋ, 13 ehuc Mose mi sâckeeŋgopeneŋ. E Israe ŋic jaŋe tatamac rârâriene i fotâmirehame honenšipiŋte šâŋe maine foŋkewec. 14 Eme maŋjeŋic sanaŋkewecte miti raŋɋanezi wâc foŋnehec eweczi eekac. Irec wose manac ehuc mi mana taraeŋgopieŋ. Erâ foŋ i mâc mi raruŋkeocmu, Kristo e mocjahazi bararuŋkeocmu. 15 Jaŋe dameŋ šiŋuczia Mosere dâŋqâreŋ woseeŋgopieŋ sâc maŋjeŋic foŋnehec eekac. 16 Jaŋe maŋjeŋic bârisierâ Wofuŋ maickepie izia foŋ i firue-jareocmu. 17 Wofuŋ e Mâro rune, eme Wofuŋte Mârozi juekacko wiac omaraŋ foekac. 18 Nâŋâc ine šâŋe mai-nâŋec foŋ tâmiric fokacte Wofuŋte tatamaczi âke tamaec-nâpome bâtikiepene wefuekac,ehuc Wofuŋte hawari sâc erâ tatamacheczi tatamachec eeŋgopeneŋ. I Wofuŋ Mâro ere mâsi.