4
Biŋebiaŋ i foŋne tâmiric
Wofuŋ e buafec-ticnere gie iŋucne munârewecte mi pârâweeŋgopeneŋ. Ehuc bahac,mimi fuazacte soŋsoŋko eene, i râpecke-fârembeŋ Me sioc faio juhuc Anuture dâŋ bâbâsifucke i wâc mi eeŋgopeneŋ, aricne Nâŋe Anuture maio miti mutaniŋkehuc ŋic jaŋere maŋ bâmiriŋkepene fuŋne-nâŋec manaeŋgopieŋ. Eme Biŋebiaŋ mueŋgopeneŋ izi foŋnehec moc eekacko ine sisipiricte biŋe jaŋerao sawa foŋnehec eekac. Miti qiqikiŋ jaŋe hâcne mâreŋ širec ŋicbomboŋzi maŋjeŋic bâzickeme wemocko Biŋebiaŋte tatamaczi hume Kristo e Anuture sâc jâmbâŋ jukac muhuc Wofuŋ qâreŋ-ticne šâŋitaniŋmu? Nâŋe miti muhuc nâŋe nâŋâcne dâŋ mi ŋazaeŋgopeneŋ, Jesu Kristo eki Wofuŋ â nâŋe ine Jesure erâ kiŋaŋ qaqafâc-ŋeŋic sawa juŋgopeneŋ, iŋuc ŋazaeŋgopeneŋ. Anutu e mârâc jaha fuŋnao dapâc fohame hae mâreŋ fureocte mume furewec, ekizia hâcne mume maŋnâŋecko mitire tatamaczi uŋ heme Kristore šâŋe maio Anuture huriri qâreŋ fua tâcneha šâŋitambeŋ.
Paulo e wiac hâhâwicnezi maŋ gogoroŋ mi ecnewec
Tâpiri šâkâŋ i nâŋerao mâcne, Anuturao fokac, irec fuŋne taniŋkeocte boreŋ šeŋaŋ-ticne kuši mâreŋzi bakicne nâŋerao duckekicne. Hume serereŋ faio juipiehuc sifu docke šaŋ mi eeŋgopeneŋ. Bebekâne juipiehuc sifu mi mana utuckeeŋgopeneŋ, fific guguriŋ faio juipiehuc sifu mamac babasa mi eeŋgopeneŋ, qa imac enâre-bipiehapie sifu hâmo sipiric mi eeŋgopeneŋ. 10 Iŋuc ehuc sahac-nâŋecko Jesu hâmoc-ticnere ma amecke jueŋgopeneŋ, i Jesu juju-ticnere ma iŋuc jaha sahac-nâŋecko fuaocte hâcne. 11 Ŋic jaŋe Jesure erâ dameŋ oombâŋko gâbâ sipiric-nâpohuc hâmocko râec-nâpoeŋgopieŋ, i Jesu juju-ticnere tâpirizi sahac hâhâmo-nâŋecko fua taniŋkeocte iŋuc fua-nâreekac. 12 Eme šiŋuc fokac: Nâŋerao hâmoczi gie baekac,â ŋoŋerao jujuzi gie baekac.
Paulo e Wofuŋ manasiŋkehuc miti giere mi takickewec
13 Dâŋqâreŋ moc šiŋuc fokac: “No Wofuŋ manasiŋkeekopacte miti muekopac.” Eme nâŋe dâŋqâreŋ irec sâcko Mârozi esoc-nâpoha Wofuŋ manasiŋkeeŋgopeneŋte miti mueŋgopeneŋ. 14 Ehuc šiŋuc manapaŋkeeŋgopeneŋ: Wofuŋ Jesu bâɋârewec eki nâŋe iŋuc jaha Jesuhec bâɋârec-nâporâ ŋoŋehec mâmâc erao râec-nâpoocmu. 15 Nâŋe wiac sasawa i ŋoŋere erâ kecšiŋuc muhuc eeŋgopeneŋ: Mitizi haŋ barahame ŋic bocjahazi manahuc Anutu šeri mumuteŋ sâko ecnepie Izi šuhuckeme šuhuc forahuc fozejec.
Mâreŋko šâic busâqoc i wawahane
16 Nâŋe šiŋuc manahuc mi pârâweeŋgopeneŋ: Sahac-nâŋec bâmuzuckehame maŋnâŋec šoaŋne šoaŋne soka biaŋ eekac. 17 Mâreŋko šâic busâqoc-nâŋec mâmâŋne â tatarane izi eri aŋac biaŋ ŋemâc bâmâcne â fofo sanaŋ bâfua-nârehame guru dindiŋ fonârezokac. 18 Erâ wiac tâtâc fokac irapec mâcne, wiac soŋsoŋ fokac irapec firâ râqârepene i fua-nârezokac. Wiac hohonene izi sisirowene,wiac mi hohonene izi fofo sanaŋ.