5
Olaŋniŋgipkât dumunân mân zâinat.
Nen dumun buŋ ândinatkât Kristoŋâ olaŋniŋgip. Zorat a nâmbutŋandâ saaniŋgânam sâne mân nâŋgânat.
Nâ Paulo itâ dâzâŋgua nâŋgânek. A nâmbutŋandâ itâ sâme, “Anutugât mâteŋan tosaziŋ buŋ upigât Mosegât den lum ândibi.” Yatâ sâne nâŋgâziŋgâne kwabâ kwatziŋgâne ko Kristogât nep zo zeŋgâren bon buŋ upap. Wangât, zen siŋgi âlipkât mâtâp birâwe upap, zorat. Dum dâzâŋgua nâŋgânek. Ŋâi zâk kwabâ kwâkŋaŋgâbi, zâk gurumin den pisuk lum kwâtâtem ândibapkât sâsâŋ. Ka zâk dap yatâ lum kwâtâtibap? Den kâtik lum ândim tosaniŋ buŋ utnat sâme, zen Kristo sot târotâro urâwe, zo mânâŋgâtse. Oi Anutugâren gâbâ tânzâŋgozâŋgoŋandâ, zo zeŋgâren bon buŋ uap. Nen ko Kaapumŋâ diiniŋgi Yesu Kristo nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm um bâbâlaŋ op Anutu mâteŋan tosaniŋ buŋ kinatkât mambât ândimen. Nen Yesu Kristo sot pâlâtâŋ opŋâ itâ nâŋgâmen, “Kwabâ zâŋgozâŋgoŋ sot daaŋoot ândiândiŋ, zo bon buŋâ uap. Kembugâren nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm ândiândiŋ sot buku orotŋâ, zorâŋ bonŋâ uabot.”
Sâm gulip a, zeŋgât den.
Zen siŋgi âlipkât mâtâp topkwap âlip lâŋâwe. Zoren âinetâ ko ŋâiŋâ pâke pâi den bonŋaŋgât mâtâp walâwe? Wanŋâ um gulip kwatziŋgi mâtâp zo bire? Anutuŋâ diiziŋgipŋâ zen yatâ upigât mân sâip. Bâu usiŋandâ âbâŋgum sirogân giari aksik kâlak op naŋgâbap. 10 Nâ itâ nâŋgan. Kembuŋâ diiziŋgi nâŋgânâŋgâziŋâ nâgât yatâ upap. Oi aŋâ um gulip kwatziŋgâmap, zâk Kembugâren gâbâ hâuŋâ mimbap.
11 Bukurâpnâ, nâ zen kwabâ kwatziŋgâbigât dâzâŋgoman sâi dap op kâsa otnibe. Nâ yâtâ dâzâŋgoman sâi ko poru nakkât siŋgi zo nâŋgâne mân bâliŋ opap. 12 A um gulip kwatziŋgânam kwabâ kwatziŋgâbigât sâme, zeŋgât itâ nâŋgâman. Zen ziiŋ sâkziŋ kâriaŋgânetâ sâi dâp opap.
Dumunniŋ buŋ ândim laŋ gulip mân utnat.
13 Bukurâpnâ, zen dumun buŋ ândibigât Anutuŋâ diiziŋgip. Oi nen dumun buŋ ândien sâm um sâkkât âkŋâle bâliŋâ zo mân lum ândibi. Umziŋandâ gâsâyagom kore oraŋgâm ândibi. 14 Den kâtikŋaŋgât kombâŋâ, zo itâ, “Gâ gikaŋgât otgimap, zo yatik a torenŋâ zeŋgât otgigi betziŋan mem ândiban.” 15 Zen ko sâtziŋandâ ziyaŋgâm agom buŋ upegât girem dâzâŋguan.
Laŋ gulip ândiândiŋ, zorat bonŋâ sot Kaapum wâratkum ândiândiŋ, zorat bonŋâ.
16 Sa nâŋgânek. Zen Kaapum wâratkum zâkkât imbaŋan kâtigem ândibi. Oi um sâkkât âkŋâle, zo mân upi. 17 Um sâkkât âkŋâleŋâ Kaapum komap. Oi zet zo kâsa kâsa oitâ zen kut ŋâi utnam upme, zo mân bâbâlaŋ opmap. 18 Zen Kaapum wâratkune diiziŋgi Mosegât den kâtikŋandâ mân saaziŋgâbap.
19 Um sâkkât âkŋâle nep tik mân ziap. Zo itâ muyagemap. Laŋ ândiândiŋ, bukuŋaŋgât ambân laŋ mimiŋ, aŋunziŋ buŋ laŋ orot. 20 Lopio hurat kwâkwat, kware suŋâ, kâsa kâsa, sârek den, um kâlak den, kuk suŋguruk, a zikŋaŋgât nâŋgi zâizâiŋ, um kâsâp op kâsâpagoagoŋ. 21 A ŋâigât kut ŋâi ŋâi âkŋâle op laŋ mimiŋ, too kâtik nem um gulip orotŋâ, sii nalem nemŋik ândiândiŋ sot kut ŋâi ŋâi nâmbutŋâ. Zorat mârum dâzâŋgowan, oi zi dum dâzâŋguan. Aŋâ bâliŋâ zo upiŋâ Anutugât um topŋan mân ândibi.
22 Ka Kaapumŋâ umziŋan ândei wâratkum ândime, zo zeŋgâren bonŋâ itâ muyagemap. Umŋâ gâsâzâŋgomap, sâtâre, um lumbe, um sânduk, buku op ândiândiŋ, den luluŋ, 23 Um diigi gei ândiândiŋ, umŋâ kendon ândiândiŋâ. Kaapum den wâratkum ândine bonŋâ zo zeŋgâren muyagem zimbap. Gurumin denân kut ŋâi ŋâi âlipŋâ zo mân utnatkât den ŋâi mân ziap. 24 Oi a ambân Yesu Kristogât siŋgi ândime, zen ândiândi sâŋgiŋâ sot um sâkkât âkŋâle bâliŋâ zo buŋ upapkât poru nagân kune kinzap.
25 Kaapumŋâ ândiândi niŋgi ândimengât Kaapumgât holi wâratkum zâkkât imbaŋan kâtigem ândinat. 26 Sâkŋâ zâizâiŋ mân utnat. A torenŋâ mân mem gei kwatziŋgânat. A ŋâigât kut ŋâi ŋâi laŋ âkŋâle mân utnat.