6
Bukurâpnâ, a ŋâiŋâ tosa muyagei zen Kaapum wâratkum ândime, zen um sânduk okŋaŋgâm sâm kubikŋaŋgâbi. Oi gikâ mâsimâsikâyân loribatkât gasâgâ kârâm ândiban. Kut ŋâi ŋâi yâmbâtŋâ zo berân miaŋgâbi. Zo yatâ op Kristogât den kâtik zo lum ândibi. Ŋâi zâk kut ŋâi bonŋâ zo mân opŋâ zikŋaŋgât nâŋgi zâizâiŋ opmap, a yatâ zo umŋâ kâitkuap sâsâŋ. Zorat zâk zikŋaŋgât ândi mâmanŋâ ek nâŋgâm kubikpap. Yatâ opŋâ a torenŋâ mân mem ge kwatziŋgâbap. Nepkât yâmbât kâsâpkukuŋ zo a mariŋâ dâp lum kinbi.
Den siŋgi âlip kwâkâm ziŋgâme, a zo ziŋ betziŋan mem kut ŋâi ŋâi kâsâpkum ziŋgâbi.
Ŋâran orot mâmeniŋaŋgât bonŋâ minat.
Gâ um gulip mân upan. Dap yatâ op Anutu kâitkuban? Aŋâ Anutu kâit kunatkât dâp buŋâ. Aŋâ kut ŋâi ŋâi kârâm kâmitnat, zorat bonŋâ yatik minat. Ŋâi zâk um sâkkât âkŋâle bâliŋâ, zorat nepŋâ tuubap, zâk yatik um sâkkât âkŋâle bâliŋâ, zorat bonŋâ tâmbetagoagoŋ muyagibap. Ka ŋâi zâk Kaapumgât nep tuubap, zâk yatik Kaapumgât bonŋâ ândiândi kâtikŋâ muyagibap. Kut ŋâi ŋâi âlipŋâ tuum ma ko âkon mân utnat. Nen mân lorem nep yatâ tuunarân bet sumbemân nep zorat bonŋâ muyaginat. 10 Zorat itâ sa nâŋgânek. Mâtâp muyagei a eluŋ patâ kut ŋâi ŋâi âlipŋâ otziŋgânat. Den siŋgi âlip zo lum Yesugât kâmut zo kut ŋâi ŋâi mem zâi pam otziŋgânat.
Girem sot mâsop den.
11 Zen kulem zi iknek. Den nâmbutŋâ zo yen sa bukunâ ŋâi kulemguap. Ka âkââkâŋ zi Paulo ninak bitnandâ simbup mem kelikmelik den zi kulemgum ziŋgan. 12 A nâmbutŋandâ zen kwabâyagobigât sâme. A zo, zen sâkŋandik den siŋgi âlip ziap. Zen Kristo poru nagân sâknam nâŋgâm moip, zorat den siŋgi sâne a ziŋ sâknam ziŋgâbegât yatâ upme. 13 A zo, zen zâizâiŋ op zeŋgât a patâ utnatkât mâtâp urâwe. A kwabâ agowe, zen den kâtik mân lum kwâtâtime.
14 Nâ ko kut ŋâi ŋâi yenŋaŋgât buŋâ, Kembuniŋâ Yesu Kristo, zâk neŋgât op poru nagân sâknam nâŋgâm moip, zorarâk nâŋgâm sâtâre op ândiman. Yesu zâk neŋgât op poru nagân moip, zorat opŋâ hângât kut ŋâi ŋâi eksa yenŋâ opmap. Oi hân a um kâtik ândime, zen kândâtnom mân nâŋgânâŋgâ upme.
15 Kwabâ agom ândiândiŋ mo yen ândiândiŋ, zorâŋ bon buŋâ. Yesu sot pâlâtâŋ op ândiândi uŋakŋâ, zorâŋ bonŋâ. 16 A den zi lum ândime, zen Anutugâren gâbâ um lumbeŋâ sot tânzâŋgozâŋgoŋâ zimbap. Anutugât kâmut zeŋgâren zimbap.
17 Bet aŋâ sâknam mân nibigât otnigap. Wangât, nâ Yesu Kristogât op sâknam nep tuum gâwan. Oi a ziŋ nonetâ gut dârâbut sâknan doŋbep ziap, zorat.
18 Bukurâpnâ, Kembuniŋâ Yesu Kristogâren gâbâ um lumbeŋâ umziŋan zem zimbap. Zo perâkŋak.
Zo yatik.