2
A nâmbutŋâ ziŋâ den siŋgi âlip birâne Yesu gâbap.
O bukurâpnâ, Kembuniŋâ Yesu Kristo gâi mindum kândiaŋgânatkât den dâzâŋgua nâŋgânek. A nâmbutŋâ, zen Kembugât narâk mârum gaap sâm Kaapumgâren sâm mândâbi. Zo a lâuziŋandik sâm târokwapi mo ekap neŋgâren gaap sâm mândâbi. Zo um gulip kwatziŋgânam yatâ sâbi. Yatâ sânetâ kwakmak sot keŋgât mân upi. Sarâ den yatâ mo yatâ sâm um gulip kwatziŋgâbegât galem oraŋgâm ândibi. Kembugât narâkŋâ mâte upâ sâi a doŋbep patâŋâ siŋgi âlip birâbi. Oi Anutugât den kukuŋ a imbaŋoot, zâkŋâ muyagibap. A zo simân tâmbetagobapkât siŋgi. Zâkŋâ zâizâiŋ op Anutu sot kut ŋâi ŋâi aŋâ mâpâsime, zo kâsa otziŋgâbap. Oi Anutugât tirik namin zâi tâtatŋan tap zikŋaŋgât sâbap, “Nâ Anutu.”
Nâ mârum zeŋgâren ga ândim zorat dâzâŋgowan, zo nâŋge. Narâk ziren pâke ziap, zo nâŋge. Pâke zo buŋ oi zâkkât narâkŋâ zo muyagibap. 7-8 Narâk ziren ko bâliŋandâ tik nep tuumap. Oi mâtâp pâke kwap zo siriksâi Anutugât den kukuŋ a, zo âsagibap.
Sarâ imbaŋâ muyagibap.
A zo Sataŋŋâ mam okŋaŋgâm imbaŋâ pindi kulem sot sen mârât sarâ topŋâ topŋâ tuubap. 10 Oi a nâmbutŋâ den bon nâŋgâm âlip orot zo birâm tâmbetagoagoŋaŋgât siŋgi upme, zen bâliŋandâ mem um gulip kwatziŋgâbap. 11 A zen yatâ upmegât Anutuŋâ sâi sarâ mamŋâ muyagei sarâ denân pâlâtâŋ op mem ândibi. 12 Zo yen buŋâ. Den bonŋâ zo birâmŋâ kut ŋâi ŋâi bâliŋâ zorat âkŋâlime. A zo zen hâuŋâ ziŋgâbapkât yatâ muyagibap. Anutugât den kukuŋ a zo âsagei Kembu Yesugât lâuŋan gâbâ Kaapumŋâ gamŋâ tâmbetkubap. Yesu takâbap, narâk zoren gam tâmbetkubap.
Kembugât den sot ninâu mân birâbi.
13 Bukurâpniŋ, zen Kembuŋâ mârum buku otziŋgâm gâsuziŋgip. Kaapumŋâ um salek kwatziŋgi den bonŋâ mem ândim zâkkât siŋgi upigât sâip. Zorat âsâbâŋ zeŋgât op Anutugâren sâiwap sâmen. 14 Zen yatâ upigât sâi den siŋgi âlip dâzâŋgoindâ nâŋgâm Kembuniŋâ Yesu Kristo, zâkkât neule âsakŋâ upigât diiziŋgip. 15 Zorat bukurâp, zen kâtigemŋâ den dâzâŋgowen sot ekabân kulemgum ziŋgâwen, zo mem kâtigem ândibi.
16 Kembuniŋâ Yesu Kristo zot Anutu Ibâniŋâ, zâkŋâ umŋâ gâsuniŋgâm umâlepŋaŋgât op umâlep zinziŋ kâtik muyagem niŋgip. Oi bonŋâ biken minat, zorat nâŋgâm um bâbâlaŋ op mambât ândinatkât sâip. 17 Oi zâkŋâ umziŋ diim gem tânzâŋgoi nep âlip sot den âlip mem kâtigem kinbi.