3
A ziŋ Paulo bekŋan mem ninâuŋâ tângubigât sâip.
O bukurâp, den ŋâi itâ ziap, zo nâŋgânek. Neŋgât op ninâu sâne Kembugât den laŋ kârâm âibap. Oi zeŋgâren kâtigem bon oip, zo yatik a zeŋgâren op âibap. Anutuŋâ galem otniŋgi bâliŋ mâme a ziŋ mân nâŋgobigât ninâu sâbi. A doŋbep zen Kembu mân nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâme, zorat.
Ka Kembu zâk sâi kâtigemap, zâkŋâ galem otziŋgâm tânzâŋgoi bâliŋ mariŋandâ mân tâmbetzâŋgobap. Zen den dâzâŋgoindâ nâŋgâm lum ândimeŋâ ândibi. Nen Kembugât op zeŋgât um zâgât mân upmen. Kembuŋâ umziŋâ diigi Anutu umŋandâ gâsâzâŋgomap, zo nâŋgâm Kristoŋâ kâtigem ândeip, zo yatik kâtigem ândibi. Zen yatâ upigât ninâu sâmen.
Konam a, zeŋgât den.
Bukurâp, Kembuniŋâ Yesu Kristo, zâkkât sâtkât dâzâŋgoindâ nâŋgânek. Osetziŋan gâbâ buku nâmbutŋâ nepziŋ tuum ândibigât dâzâŋgowen. Den zo mân lum ândime. Zen konam a zo yatâ, zen sot mân ândibi. Nen mâtâp topkwap lâŋâwen, zo yatik moliniŋgâbigât mân kwakse. Nen zen sot tapŋâ konam a mân urâwen. Nen zeŋgâren gâbâ nalem sâŋgân buŋ mân nem ândiwen. Buŋâ. Kanpitâ mân kwatziŋgânam yatâ urâwen. Nalem sot sikumgât betŋâ muyaginatkât sirâm ŋâtik nep tuum ândiwen. Oi yatâ utnatkât Kembuŋâ mân sâm niŋgip. Nep a nepŋâ tuumŋâ sâŋgâm mimbap, zorâŋâ bâbâlaŋ. Ka nen zeŋgâren yatâ mân urâwen. Zen niŋgitŋâ yatâ upigât yatâ urâwen. 10 Nen zen sot tap itâ dâzâŋgowen, “Ŋâi zâk konam ândibap zo ko nalem mân pindâne nimbap.”
11 Oi zi zeŋgâren gâbâ den siŋgi itâ gâi nâŋgâwen, “A nâmbutŋandâ nep birâm konam ândime. Zen nep mân tuum yen âim ga takâtakâ op den laŋ sâlâpkume.” 12 A yatâ zo, zen Kembu Yesu Kristogât sâtkât girem den itâ dâzâŋgoindâ nâŋgâbi. Zen uruŋsâm nepziŋ tuune bon oi ziiŋan gâbâ mem nem ândibi.
13 Bukurâp, zen ko âlipŋaŋgât nep tuum ândim âkon mân upi. 14 Ekabân den zi kulemgum ziŋgen, zo a ŋâiŋâ biri topŋâ sâm muyagem birâne zikŋik ândim aŋun upap. 15 Kâsa upigât mân san. Bukuniŋâ sâm buku okŋaŋgâm den girem dukubi.
16 Kembu zâk lumbegât mariŋandâ lumbe muyageziŋgi narâk dâp, dâp op zimbap. Oi Kembuŋâ zen sot ândibap.
17 Den nâmbutŋâ zo yen sa bukunâ ŋâiŋâ kulemguap. Ka âkââkâŋan zi ko Paulo ninak bitnandâ simbup mem kelikmelik den zi kulemgum ziŋgan. Ekap kulemguman dâp yatâ opman.
18 Kembuniŋâ Yesu Kristo, zâkŋâ tânzâŋgoi um lumbe zeŋgâren zem zimbap.
Zo yatik.