Hebiraio a zeŋgât ekap.
1
Yesu zâk Anutugât topŋâ sâm muyagem niŋgip.
Anutu zâk mârumŋan Propete zikŋâ topŋâ dâzâŋgoi ziŋâ sâkurâpniŋ den holiŋâ top topŋâ dâzâŋgom gawe. Bet narâk murukŋan ândien zi sâi nanŋandâ diŋâ dâtnâŋgoip. Mârumŋan Anutuŋâ sâi nanŋâ hân sot kut ŋâi ŋâi aksik muyageip. Zorat nanŋâ zâk a sot kut ŋâi ŋâi zorat mariŋâ upapkât sâm pindip. Anutuŋâ sâi nanŋaŋgâren zik holi tobat âsakŋâ muyagem ziapkât ândiândiŋaŋgât dâp ândimap. Oi imbaŋâ diŋandâ kut ŋâi ŋâi hânân sot sumbemân zo tângoi zemap. Zâkŋâ bâliŋâniŋâ saŋgon kubikŋâ sumbemân zâimŋâ Anutu kâwali boriboriŋoot taap, zâkkât âsan bongen zâi ândiap. Zâk sumbem a walâziŋgâm ândiap. Zâk kot patâ memŋâ kutŋâ sumbem a zeŋgât walâziŋgip, ândiap.
Sumbem a zen gigiŋâ. Nanŋâ zâk zâizâiŋ.
Nanŋâ zâk zâizâiŋ ândiap. Sumbem a zen ombeŋan ândie. Sumbem a zeŋgât mâsikâziŋgâm sâbâ. Anutuŋâ sumbem a ŋâi zitâ dukuip?
“Gâ nannâ. Nâ itârâŋ gâsum sâlâpgoga nannâ ândiat.”
Mo sumbem a ŋâigât itâ sâip?
“Nâŋâ zâkkât ibâ op ândibat. Zâkŋâ nannâ op ândibap.”
Buŋâ. Anutuŋâ sumbem a ŋâigât den yatâ zo mân sâip. Ka Anutuŋâ nanŋâ kânok sâŋgongui hânân gâi Anutuŋâ zâkkât den itâ sâip,
“Sumbem a zen nannâ mâpâsibi.”
Anutuŋâ sumbem arâpŋâ zeŋgât itâ sâip,
“Nâŋâ sa sumbem arâpnâ pibâ upme. Oi sa ko kore arâpnâ kârâp bâlam upme.”
Ka nanŋaŋgât itâ sâip,
“Anutu, gâ a kutâ op ândim zâimâmban. Nepkâ sot imbaŋâgâ zo zinziŋ kâtik zimbap. A kutâ tângâ zo mem târârak ândim a ambân kembu otziŋgâm ândiban. Târârakŋaŋgât otgimap. Bâliŋâ âkon opmat, zorat Anutu, gâgât Anutu sâtâregât kelâk saŋgongigip. Zo bukurâpkâ saŋgonziŋgip, zeŋgât dâp buŋ, walâziŋgip.”
10 Anutuŋâ nanŋaŋgât den ŋâi itâ sâip,
“Kembu, gâ topkwâkwatŋan hân muyagein. Oi sumbemŋâ sumbemŋâ muyagein. 11 Hân sumbem, zet buŋ upabot. Gâ ko ândim zâimâmban. Hân sumbem, zet hâmbâ yatâ sâŋgiŋâ upabot. 12 Hâmbâ yatâ sâŋgiŋâ oitâ mem kâpizikâban. Kâpizikâmŋâ uŋakŋâ muyagezikâban. Gâ ko ândimat yatik ândim zâiban. Gâgât narâk zo mân âkâbap.”
13 Anutuŋâ sumbem a ŋâi zitâ dukoip?
“Gâ âsannâ bongen tâtna kâsarâpkâ minduziŋga kiŋgaŋgât kombâŋ upi.”
14 Sumbem a ŋâi den yatâ mân dukoip. Sumbem a zen Kembugât kore a ândie. Zen Tirik Kaapum yatâ betniŋan mimbigât sâsâŋ. Anutuŋâ sumbem a sâŋgonzâŋgoi a sumbemgât siŋgi ândien, neŋgâren gam betniŋan mime.