Pilemoŋgât ekap Pauloŋâ kulemgum pindip.
1
Sâm muyage den sot mâsop den.
Nâ Paulo Yesu Kristogât opŋâ tâk namin ândian. Nâ sot bukuniŋâ Timoteo, net Pilemoŋ nep betnikŋan memat, gâgât ekap zi kulemgum giget. Oi ambân bukunikŋâ Apia sot kâwali anikŋâ Arikipo sot Yesugât kâmut Pilemoŋ gâgât mirin mindume, zeŋgât ârândâŋ pet.
Ibâniŋ Anutu sot Kembu Yesu Kristo, zekâren gâbâ tânzâŋgozâŋgoŋ sot um lumbe zo zeŋgâren zimbap.
Paulo zâk Pilemoŋgât op Anutu mâpâseip.
Nâ ninâu sâbam gâgât nâŋgâm Anutugâren sâiwap sâman. Gâ Kembu Yesu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm Kembugât siŋgi a zeŋgâren umgâ kinmap. Oi zeŋgât nâŋgâm ândimat. Nâ zorat siŋgi nâŋgâm Anutugâren sâiwap sâman. Oi nâŋgâm pâlâtâŋgâ nen sot kânok uap. Kut ŋâi ŋâi âlipŋâ Kristogâren gâbâ muyagem gâip, zo nâŋgâbangât ninâu sâman.
Bukunâ, gâ Kembugât siŋgi a buku otziŋgâm umâlep kwatziŋgâmat, zorat umnâ âlip oi sâtâre patâ orâwan.
Kore a Onesimo, zâkkât den.
Gâ a buku otziŋgâmatkât itâ dâgobâ. Gâ kut ŋâi upangât Kristogât opŋâ sâbâ sâm âlip sa nâŋgâm upan. Ka buku orotŋaŋgât itâ dâgobâ. Nâ Paulo, a sombâ, Yesu Kristogât op tâk namin ândian. 10 Nâ katepnâ ŋâi Onesimo tâk namin ta ga muyagenigip, zâkkât dâgobâ. 11 Mârum zâk gâ sot ândim mân bekan mem ândeip. Narâk zoren ândiândiŋâ mân dâp oip. Narâk ziren ko zâk Kembugât a opŋâ gâgât sot nâgât ârândâŋ ândei dâp uap.
12 A zo sâŋgongua gâgâren gaap. Zo nâgât kâmbiamnâ, zo sâŋgongua gâgâren gaap. 13 Nâ siŋgi âlipkât op tâk namin ta zâkŋâ gâ gebâkkan betnan mem ândibapkât sâwan. 14 Oi gâ mân nâŋgâna nâ yatâ upatkât nâŋga mân dâp oi mâburem gigan. Gâ gikak nâŋgâm nibâ sâm niban.
15 Zâk birâgigi gikik mâik ŋâi ândein, zo topŋâ itâgât motŋâi. Âburem ga gâ sot ândim zâibap. 16 Zâk kore ayâk buŋâ. Yesu sot pâlâtâŋ op buku otgibam gaap. Nâgâren yatâ op ândeip. Gâgâren ko walâmŋâ otgibap. Zo itâgât sâkŋandik gâgâren ândeip. Zi ko Kembugât a opŋâ gâgât a bonŋâ uap. 17 Gâ nâgât nâŋgâne bugugâ oi ko zâk diina gâi nâŋgâna Paulo upap. 18 Zâkŋâ kut ŋâigâ gulipkoip? Gâgât tosa ŋâi zâkkâren ziap, zo nâgât siŋgi sâban. 19 Paulo ninak den zi kulemgum gigan. Perâkŋak, Nâ hâuŋâ melâŋ gibat. Ninâ tosa gâgâren patik ziap, zorat waŋgât sâbat? Gâ nâgâren a uŋakŋâ âsagein, zorat san. 20 Bukunâ, gâ Kembugât opŋâ kut ŋâi zo bâbâlaŋâk nibangât otnigap. Kristogât opŋâ umâlep kwatniban.
Den murukŋâ.
21 Sât lulu a ândiat, zorat nâŋgâm den zi kulemgum gigan. Oi itâ nâŋgan. Den dâgogan, zo sot walâm târokwap tuuban.
22 Zen nâgât op ninâu sâne Kembuŋâ nâŋgâmŋâ sâi zeŋgâren gâbatkât nâŋgan. Zorat nâgât siŋgi kiaŋ kubikpan.
23 A bukunâ Epapara, zâk Yesu Kristogât opŋâ nâ sot tâk namin ândiap. Zâk zeŋgât nâŋgap. 24 Oi nep betnan mimiŋ a, Mareko sot Aristako sot Dema sot Luka, zen yatik gâgât nâŋge.
25 Kembu Yesu Kristo, zâkkât tânzâŋgozâŋgoŋ, zorâŋ umziŋan zimbap.
Zo yatik.