3
Pol Krais manö aij u Juda nɨbi bɨ wasö gau kalɨp hag ñɨmɨdöp
Yad Pol, Krais nɨp wög gɨ ñöl gɨ, kalöp Juda nɨbi bɨ wasö gau hag ñɨ ajnö, nɨbi bɨ rɨmnap yɨp nɨŋlö mulu lugö nagɨ lɨlö mɨdpin. * Pen kale hadö nɨŋbim, God yɨp mög nɨŋöm manö aij nɨpe yɨp hag ñö, yad manö aij anɨbu kalöp hag ñɨ ajpin. * God yɨp mög nɨŋöm, manö nɨpe nöd pi göl mɨdmɨdöp rɨmnap yɨp yamö nɨŋnö u, kalöp nöd köp kalɨ kƚiñ rɨkpin. * Kale manö kalɨ kƚiñ rɨkabin i nɨŋ aij gɨmim me, God hadame dagol gau Krais hainö gɨnab hag la manö u nɨŋmim, yad manö nöd pi göl mɨdmɨdöp anɨbu nɨŋ aij gɨpin u, nɨŋnabim. God Ana nɨpe hanɨp bɨ Jisas manö aij ud arep bɨ nɨpe ke gau abe, bɨ God manö hagep bɨ nɨpe ke gau abe waiö hagöm gasɨ ñö, manö nɨbi bɨ nöd nɨŋagmɨdal u nɨŋbun. Manö pi göl mɨdmɨdöp anɨbu anɨg göl mɨdöp: Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, God nan aij nɨbi bɨ ñɨnabin a ga u udnaböl. Kale mɨhöŋgöl hañ romaŋ añɨ nöp mɨdö, God nɨpe Krais Jisas hag yuöm nɨbi bɨ kalɨp gɨ aij gɨnabin a ga manö aij anɨbu manö kale magöŋhalö. Krais Jisas manö aij u me u. *
God Bɨ kƚö yabɨƚ u yɨp mög nɨŋöm ud aij göm, nan aij ke ñöm, yɨp Krais manö aij u wög gɨ ñeb bɨ ap hag lö mɨdpin. * God nɨbi bɨ nɨpe rɨmnap nɨbi bɨ kub, rɨmnap nɨbi bɨ pro. Yad bɨ pro yabɨƚ u pen God yɨp mög nɨŋöm gɨ aij gö, Juda nɨbi bɨ wasö gau kalɨp Krais hanɨp gɨ aij yabɨƚ göm ud aij yabɨƚ göp manö aij u hag ñɨbin. Pen manö anɨbu adɨŋ juagöp. * Pen God nɨpe ram mɨnöŋ iƚ i mɨdöp nan gau, nan kumi kabö adö laŋ mɨdöp nan gau magöŋhalö gɨ la u, nɨpe ke nöp gö manö anɨbu pi göl mɨdmɨdöp. Pen uri God yɨp hag lö, yad manö pi göl mɨdmɨdöp anɨbu nɨbi bɨ magöŋhalö gau kalɨp waiö hag ñabin. 10 God ga anɨbu, uri Krais nɨbi bɨ nɨpe ram mɨnöŋ iƚ i mɨdpal gau gɨlö nɨŋöl gɨ, ejol kumi kabö adö laŋ abad mɨdpal gau, God bɨ gasɨ nɨŋ kɨd hiɨköm nɨŋöb u nɨŋöl, a göm ga. 11 God ga anɨbu, nɨpe hadame dagol gau gasɨ nɨŋa rö nöp, Bɨ Kub hon Krais Jisas nɨp hag yuöm, nan anɨbu ga. 12 Krais Jisas nɨp nɨŋ udun cɨg gɨpun u me, God nɨp pɨñɨŋ gagun, gasɨ halö nöp nɨpe mɨdöp söl au arun. * 13 Anɨb u, kalöp hag ñɨ ajnö, yɨp gɨ naij gɨlö, uɫham mɨdpin u, gasɨ iru nɨŋagmim; yad uɫham mɨdpin pen God kalöp nan aij ñɨnab.
Krais nɨbi bɨ mɨdmagö yabɨƚ löp
14 Adö anɨbu nöp yad Bapi nɨp kugom yɨmem sabe gɨpin. 15 Bapi nɨpe ke gɨ lö, yam mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal gau abe, yam kumi kabö adö laŋ au mɨdpal gau abe, hon magöŋhalö yam nɨpe mɨdpun. 16 Bapi God nɨp sabe gabin, nɨpe Bɨ mailö aij ke halö, ñɨmagö nɨpe nan aij yabɨƚ mɨdöp nɨŋöm nɨpe Ana nɨpe kalöp ñö, hibur gasɨ mɨdmagö aŋ kale daŋ pɨdöŋ mɨdeinabim. 17 Bapi God nɨp sabe gabin, kale Krais nɨp nɨŋ udpe, Krais mɨdmagö aŋ kale daŋ mɨdeinab. Yad sabe gabin, kale nan nɨhön gɨnɨg gabim u, God abe nɨbi bɨ gau abe mɨdmagö lɨmim gɨnabim. * 18 Yad sabe gabin, kale abe Krais nɨbi bɨ magöŋhalö gau abe, Krais nɨpe pör nöp nɨbi bɨ mɨdmagö yabɨƚ löp u nɨŋnabim. 19 Krais nɨbi bɨ gau mɨdmagö yabɨƚ löp u nɨŋnabim. Pen anɨbu nöp wasö. Yad God nɨp sabe gabin u, nɨpe kalöp mɨdmagö yabɨƚ löp u, hibur gasɨ mɨdmagö aŋ kale ke daŋ nɨŋnabim. Anɨb u, God nɨpe ke aŋ kale daŋ ajmaŋ raunab.
20 Hon God nɨp hag nɨŋabun, pen nɨpe hag nɨŋabun rö nöp gagnab; hon gasɨ nɨŋbun rö nöp gagnab. Kƚö nɨpe ke u hanɨp aŋ daŋ wög göm, nɨpe gɨ mapɨƚ gɨnab. 21 Anɨb u, hon Krais Jisas nɨbi bɨ nɨpe mɨdun nɨp cɨg mɨdpun gau, hib nɨpe pör nöp pör nöp ud arno adö araŋ! Anɨb unbö rö aij.
* 3:1 Plp 1:7,13 * 3:2 Kol 1:25 * 3:3 Ep 1:9-10; Kol 1:26 * 3:6 Ep 2:13,16-19 * 3:7 Kol 1:25 * 3:8 1Ko 15:9-10 * 3:12 Jon 14:6; Ro 5:2 * 3:17 Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7