5
Tahimaiyao, nigele howahowana na yami letane teina ainaena awalo alimiyai aiteya hauga ainai Yeisu mata iwuyoma, wuwuna bada amhanapuiya'o ebeha nigele tayahanapui, na hesi yana laomane dova tau'aivavali yana laoma boniyaiyena, na ebe tomowa hiwalo, ‘Yadi miya maudoina namwanamwana’, na mulitai hisilahe hiya mata ive'aluwagavaidi dova waihiu yana abivelolo yana hauga labalaba ainai. Ainaena teina dova silahene nigele howahowana hidena gabaei. Eeta tahimaiyao, omiu nigele tupwa guguyouna ainai amyamiyamiya, ainaena silahe haugana mata nigele ive'aluwagavaigomiu dova tau'aivavali. Wuwuna omiu masele ainai ammiyamiyane, eeta maseleyena talaulau na havena guguyou yana amwahaena. Ainaena havena ta'eno'eno, dova tomowa maudoidi hi'eno'enone, na hesi Yeisu taha'waha'wai mayada nuwadumwalu. Havena ita dova hiya taumehe'eno'eno, yo bwahi wahiwahiyalana aadina taunumao, hiya guguyou yadi abapaihowa.
Na hesi ita masemaseleda, eeta ita tabom ta'ita avivinigita, yo alu'aluwada tawutu'au'auhi Yaubada ana yemidi yo ana velau aidiyena, na hinage mayada nuwatuwu avivini ada livahi howola abo talobai ainaena. Wuwuna Yaubada nigele ebeha iloinaegita na yana modi'ini ana tupwa ainai tamahalava, na hesi nuwanuwana yada Bada Yeisu Besinana yana paihowa ainaena lavihi tavai. 10 Eeta Besinana vehabada imwalowoi ta ebe mayawahida bo mwalomwalowoida na iwuyoma, ilauvaigita ta baidada tamiya vateyai. 11 Ainaena howahowana ambom am'abiye wahiyalagomiu yo amvehaguhaguyoigomiu, neta paihowane dova teina hauga ampaipaihowaidine.
Aba'ovi
12-13 Tahimaiyao, a'awanoi alimiyai ebeha ami taumugaiwone aidiyai amve'ahihi, yo amvelau ili'ilimanidi, wuwuna Bada yana paihowa hipaipaihowai, neta hi'ita'ita avivinigomiu yo higuguguguya alimiyai. Na ehebo ginauli hinage havena awapa'ipa'i'i, na hesi nuwadaumwaliyena ammiyamiya.
14 Tahimaiyao, howahowana hinage tautuluhayaiyai amguguyeidi, yo tau'atehawawali am'abiye atepatudi yo tautapiya amhaguidi, teina ginauliwone alama'i'itaena ampaipaihowaidi.
15 Am'ita avivinigomiu, havena teya alimiyena yababana iyemayemaiha yababana ainaena, na hesi hauga maudoina amvelauyoigomiu, na amvehaguhagu, yo vali tomowa hinage amhaguidi.
16 Hauga maudoina amyaliyaliyaya. 17 Hinage hauga maudoina Yaubada ainai am'awa'awanoi. 18 Yo hauga maudoina am'awa'awa yauwedo Yaubada ainai yami miya namwanamwadi yo yababadi vehabadi. Neta Yaubada yana nuwatuwu, ita Yeisu Besinana yana bodao vehabada.
19 Havena Alu'aluwa Ve'ahihi yana paihowa am'au'auhi, 20 Eeta ebe tauguguya teya iwalo mahalava, havena yana walomahalavane amta'wata'wataei, 21 na hesi walonane amtowoi na ebe namwanamwana am'abi avivini, 22 na ebe yababana neta maudoina amta'wata'wataei.
23 Yaubada iya miya daumwali wuwuna, eeta alu'aluwamiu yo nuwamiu yo taumiu i'abiye masele moiha ta himasele ta ebe ammumuga namwanamwa na ammiyamiya ana higa Yeisu Besinana iwuyoma. 24 Yaubada ivesinuwaigomiu, iya Taudumwalu eeta hava bada iwalowedi'o mata ipaihowaidi.
25 Tahimaiyao, am'awanoi vehabamai Yaubada ainai.
26 Na hinage Yaubada yana bodao maudoimiu velauwena am'atuhapwaliuyoigomiu. 27 Na yaloinaegomiu Yaubada yehanaena na leta teina tahidao mehediyai amvahili.
28 Yada Bada Yeisu Besinana yana ve'i'ila alimiyai.