2
Towaho yababana vehabana
Tahimaiyao, nuwanuwamai ebeha amhanapui Bada Yeisu Besinana yana mahalavawuyoma na yada miyatoyawa ainai vehabana, ta ebe havena am'ate'atehawawali, ebe tomowa hiwalo, ‘Besinana yana hauga bada imahalava'o’, havena amyemiyemidiyedi. Nuwana yadi walo hanapu aidiyena bo guguya hibebenaleine ainaena, bo nuwana yau yadi leta yalelelene aidiyai ainaena. Havena hinage teya oyama amyemiyemidiyei, na hesi amnuwatuwu avivini ebeha mugai howola abo tomowa bagibagilidi Yaubada hive'alehaei, mata towaho yababana imahalava na abo mulitai Yeisu iwuyoma. Moiha, towahone yababanane neta guguyou towahona, iya Yaubada ana aleha na hinage tauyemidiwo maudoidi adi aleha, howahowana iya i'abihiniuyoi ta Yaubada yana vada tapwalolo ainai imiya na ivetauloina dova Yaubada. Amnuwatuwu avivini neta mwalona omiu baidaguwao tamiyamiya na ginaulidine vehabadi bada yawalo'o alimiyai. Ebeha yana hauga moihana ainai imahalavama na hesi hava i'au'auhi bada amhanapuiya'o. Moiha teina ta'i towahone yababanane yana paihowao himahamahalava dawani bale'uwai, na hesi towaho vagana paihowane yababadine i'au'auhidi ana higa tau'auhine itowolowahi abo tauyababane imahalavama. Na hesi tuluhanaena yada Bada Yeisu ilalaoma na yana wahiyala awanaena yo manina pigapigabunaena towahone i'abiye yababa. Na towahone yababanane ilaolaomane, neta Tomodulele yana wahiyalaena ve'ive'ilala yo vedevedede mata ipaihowaidi tomowa habi oyamaedi. 10-11 Wuwuna hiya wasa moihana hita'wata'wataei ta yadi tupwa neta dalava ala'alahina, ainaena Yaubada italamwedi'o ta Tomodulele yana oyama maudoina hiyemidiyei, na abo lauvetala hilobai, wuwuna ve'ita moihana hita'wata'wataena'o, 12 Eeta mumuga yababa ana paihowa nuwadi ivaiya'o. Ebe mugai wasa namwanamwana hiyemidiyei, Yaubada mata ihaguidi na teina nigele.
Yaubada yana vesinuwao
13 Tahimaiyao, yada Bada ivelauwegomiu, wuwuna mwalona ivesinuwanegomiu ta ebeha Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena i'abiye maselegomiu, na wasa namwanamwana amyemidiyei ami hagu vehabana, eeta howahowana hauga maudoina vehabamiu a'awa yauwedo Yaubada ainai. 14 Mwalona Yaubada yana nuwatuwu dova na wasanane aguguyaei alimiyai ta amyemidiyei, neta ainaena yada Bada Yeisu Besinana yana wasawasa imohegomiu'o. 15 Tahimaiyao, amtowolo wahiyala, yama ve'itaone yo yama walowone aidiyai neta yama aubabada yo yama leta aidiyena.
16 Tamada Yaubada ivelau moiha alidai, eeta hauga maudoina i'abi'abiye yaliyayagita, ta hinage tanuwatuwu avivini mata ginaulidine howola yana ve'i'ilaena abo vehabada ipaihowaidi. 17 Yaubada yo yada Bada Yeisu Besinana hi'abiye yaliyayagomiu, yo hi'abiye wahiyalagomiu, yami paihowao aidiyai, ta hauga maudoina yami walowo hinamwanamwa.