3
Bada yana ahubena mwala'ina vehabana
Augeluwo, teina yagu leta bwauna alimiyai, na letaowone bwaune aidiyai yatowotowoi ta yavenuwatuwu avivinigomiu na amnuwanuwatuwu ili'ilimani. Yaubada yana tauwalo mahalava ve'ave'ahihidi yadi walo mugamugaidi amnuwatuwu avivinidi, yo hinage yada Bada, Taulivahigita, yana tauyewasa hiwawalo auligomiuwa amnuwatuwu avivinidi.
Na teina ginauli mwala'ina amhanapui mugaiyei ebeha hauga yana aba'ovi ainai tau'abi talawahi himahalava, na hiya taudi nuwalelena himulitaedi, na hiwalo, ‘Aiteya hauga ainai yami Bada iwuwuyoma dova yana waloyemidi. Mwalona bale'u yana abavetuwuni ainaena ta wau nigele teya hinage ginauli iyamwaugwaipile. Mugai tubudao mwalomwalowoidi yadi haugaena na ilalaomane, ginauli maudoina adi oleyaone ehebodine.’
Hiya nigele nuwanuwadi hinuwatuwu avivini ebeha mugai Yaubada yana walowena galewa imamahalavane, na ni'u ainaena Yaubada bale'u iyeyemaselene, na mulitai ni'u ainaena bale'u maudoina i'abiye yababane Nowa yana hauga ainai. Na Yaubada yana walo ehebonane ainaena galewa yo bale'u imwau ili'ilimanidi ta hiha'waha'wa na hauga lauvetala ana ahubena ainai mata igabu vehuludi, yo tauyababao imutudi.
Augeluwo, ehebo ginauli amnuwatuwu avivini, ebeha Bada ainai ahubena ehebo dova bolimai 1000 alidai, na bolimai 1000 ainai dova ahubena ehebo. Hesi tupwadi tomowa yadi nuwatuwu pwano hiwalo, ‘Bada yana waloyemidi inuwapwanopwanowena'o ta mata nigele iyapaihowaidi’. Nigele iyabwedabweda na hesi i'alama i'ita na iha'waha'waigita ebeha maudoida tanuwabui, ta havena teya igabagabaei. 10 Eeta Bada yana lauvetala ana ahubena mata yana laoma dova tau'aivavali na ive'aluwagavaigita. Ta galewa isawali mayana alapwahi mwala'ina yo ginauli maudoidi galewai aiwa ala'alahina ainaena i'ala yesawalidi, yo hinage bale'u ta ginauli maudoidi holanai himiyamiya i'alaye hisawalidi. 11 Ginauli teina maudoina mata hisawali, ainaena ilowoinanei yo mayami mumuga maselena yo mayami ve'ahihi Yaubada ainai ammiyamiya. 12 Na amha'waha'wa mayami nuwatuwu avivini Yaubada yana ahubena yana lau mwayamwayau vehabana, yo haugana ainai Yaubada galewa yo ginauli maudoidi i'oiye sawalidi aiwa ala'alahina ainaena. 13 Ta ita taha'waha'wa na galewa yo bale'u vauvaudi ta'itadi, dova Yaubada mugai iwalo yemidi, na dalavanane ainai mumuga dumwadumwaluna imiyamiya.
14 Augeluwo, yami ha'wa ana hauga ainai amtowoi wahiyala, ta ebe imahalavama ilobaigomiu mayami mumuga dumwalu maudoina na nuwadaumwaliyena ammiyamiya. 15 Na amnuwatuwu avivini yada Bada yana alama'i'ita ebeha nuwanuwana yo livahi talobai. Ginauli teina vehabana ada gelu moiha Paulo bada alimiyai ilaulelewa'o. Na yana hanapu Yaubada ainaena ilaoma. 16 Ta ginauli teina maudoidi Paulo iwalowalo yana letao aidiyai. Na tupwadi ginauli yana letao holadiyai adi hanapu vitaina, ainaena yauyauledi yo tautapiyao ginauliwone himwaubuidi, ta Yaubada yana Buki ana lelewo hinage himwaubuidi ta aidiyena hibom hi'abiye yababauyowedi.
17 Augeluwo, ginauli teina bada amhanapuidi'o, ainaena am'ita avivinigomiu ta havena tau'awa sewao himugai pwanoligomiu mata dova ta yami towolo momohi ainaena ambe'u. 18 Na hesi yada Bada, iya ada Taulivahi Yeisu Besinana, ana ve'i'ila yo yana hanapu alimiyai imwala'i, na iya tawalo vetuvehaeyei wau ta nigele yana aba'ovi. Moiha.