16
Yaubada yana modi'ini vedinao 7
Hinage vada ve'ahihi holanaena ehebo alina mwala'ina yabenalei, iwalowalo tausagenawasaone 7 aidiyai, iwalo, ‘Ammahalava na Yaubada yana modi'ini vedinao 7 am'atuhiwaidi bale'uwai’.
Eeta tausagenawasa mugamugaina ilau na yana vedi bale'uwai i'atuhiwai, ta bonu yababadi yo muyamuyadi himahalava hiya lagulagune yana aiwa tagitagi ana tautapwalolo aidiyai, hiya neta lagulagune ana ve'ive'ilala aidiyai imiyamiya.
Na tausagenawasa bwauna hinage yana vedi ivai na ni'uwai i'atuhiwai, ta ni'une maudoina iyemala 'wahina, ana ita dova ehebo taumwalowoi 'wahinana. Na ainaena ginauli maudoina mayawahidi ni'uwai himwalowoi.
Na tausagenawasa tonugana hinage yana vedi ivai ta we'aha sagesagenadi yo we'aha eli yo bidala aidiyai i'atuhiwaidi, na hinage hiyemala 'wahina.
Na tausagenawasane iya we'aha ana tauloina alinana yabenalei, iwalo,
‘Ve'ave'ahihim Yaubada ee, owa hauga teina aidiyai umiyamiya na hinage hauga hi'ovi'o umiyamiya, owa dumwadumwalum na masemaselem. Yam lauvetala teina idumwalu alili, wuwuna tomowaone yababadi, na yam tomowao yo hinage yam tauwalo mahalavao hi'oiye mwalowoidi ta 'wahinadi hivesagenadi. Ainaena adi maiha bada umohedi'o ebeha 'wahina hinuma, na neta adi maihane ilowoinanedi moiha.’
Na alina ehebo hinage yabenalei abapwaoli ainaena iwalo, ‘Taubada ee, owa Yaubada Tauwahiyala moiha yam loina teina namwanamwadi na dumwaludi’.
Na hinage tausagenawasa vehopalina yana vedi ivai ta mahana ainai i'atuhiwai, ta mahana yana wahiyala ilauhepoiyei ta howahowana tomowa i'alahidi.
Eeta ala'alawowoli mwala'ina tomowa i'alahidi, ainaena Yaubada yehana hi'awa yabayababaei, wuwuna iya yana loinaena muyamuyaone himahamahalava. Na hesi nigele hiyanuwabui ta ebe Yaubada hiwalo vetuvehaeyei.
10 Eena tausagenawasa paibina hinage yana vedi i'atuhiwai lagulaguwa yana abamiya wasawasa ainai, na yana abaloina maudoina iguguyou. Na tomowa muya ainaena memenadi hi'alahidi. 11 Na Yaubada galewai hi'awa yabayababaei bonudine yadi muya vehabadi, na hesi nigele hiyanuwabui yadi paihowa yababadi aidiyena.
12 Na tausagenawasa sikisina yana vedi ivai ta bwahi mwala'ina yehana Yupilitisi ainai i'atuhiwai, na we'ahanane maudoina iguma ta ainaena tupwadi tauwasawasa aluwabu ainaena mata higeyo'awama.
13 Na alu'aluwa tonuga yababadi adi ita dova 'we'we, ya'itadi himahalava wesone hawahawawalinane awanaena, na lagulagune ni'uwenane awanaena na hinage yana tauwalo mahalava oya'oyamane awanaena. 14 Alu'aluwa tonugaone neta Tomodulele yana hedahedao, hiya abanuwapwanopwano hipaihowaidi, na hiya teina hilau ta tauwasawasaone bale'u maudoina ainai ebeha yadi bodao hiyemiya ahaidi habi alehaidi, neta Yaubada Tauwahiyala moiha yana ahubena yana aba'ovi ainai.
15 ‘Ambenali ili'ilimani, wuwuna mata yagu laoma dova tau'aivavali yadi laoma, na ebe yaiya owa uhilahilawa na am ale'o u'ita avivini ili'ilimani, owa mata uyaliyaya, nigele mata uyahinimaya tomowa ahi'ahipudiyai wuwuna nigele uyabugewa’.
16 Na alu'aluwaone tauwasawasaone mayadi bodao hiyemiya ahaidima ehebo tupwa ainai, neta alina Hibuluwena hiwalo ‘Amagedoni’.
17 Tausagenawasa sebenina hinage yana vedi ivai na hawahawaga awawa ewanai i'atuhiwai, na abamiya wasawasa vada ve'ahihi holanaena ehebo alina mwala'ina iwalo, ‘Teina i'ovi'o’. 18 Tenem ainai pigabu yo dagugu yo tutu yo hinage mwani'ini'i mwala'ina himahalava. Mwalona ta ana higa wau tomowa yadi hauga ainai nigele teya mwani'ini'i ana mwala'i dova iyamahalava. Na teina moiha iyababa alili. 19 Eeta dalava mwala'inawa itom iwahei, ta tupwa tonuga himamahalavane. Na dalavao mwala'idi yadi tupwao maudoidi aidiyai mwani'ini'ine i'abiye yababadi. Na dalava mwala'ina yehana Babiloni yana yababa Yaubada inuwatuwu avivini, na yana vedi ainaena waini ivenuma, na waininane neta yana modi'ini mwala'ina wainina. 20 Na hinage bwanabwanao yo oya maudoidi hisawali, na nigele howahowana na talobauyoidi. 21 Na hinage 'wesu mwala'idi na po'upo'uwadi, dova gaima mwala'idi galewaena hibe'uma tomowa aidiyai. Na tomowaone Yaubada hi'awa yabayababaei 'wesu yababanane vehabana.