19
Mulitai ta'eta'e mwala'ina galewaena yabenalei dova boda mwala'ina alinadi hiwalowalo,
‘Yaubada tano'owei, iya livahi yo wasawasa yo ala'alawowoli wuwuna. Na yana loina maudoina dumwaluna na namwanamwana, wuwuna taumehe'ayowa yana meheganawaliyena bale'u maudoina i'abiye yababane, ta ana maiha ilobaiya'o. Na hinage dalavanane Yaubada yana tomowao hi'oiye mwalowoidine, ainaena ilaumehesabuwena'o.’
Na hinage hiyoga hiwalo,
‘Yaubada tano'owei wuwuna dalavane mwala'ina i'ala'alahi, na asuna hauga maudoina ihaehae’.
Eena babadaone hitau 24 na hinage meimeituwaone hitau vehopali hitalupwagogo Yaubada yana abamiya wasawasa ainai imiyamiya mehenai, na ainai hiwalo, ‘Moiha. Ano'owego!’
Lami yana tawahola guyauna
Abamiya wasawasa ainaena ehebo alina ilaoma iwalo,
‘Omiu Yaubada yana taupaihowao yo ana tauve'ahihiwo habulumiu yo mwala'imiu amwalo vetuvehae ainai’.
Na hinage yabenalei dova boda mwala'ina alinadi, na hinage dova we'aha sagesagenana daguguna, yo hinage dova tutu daguguna iwalowalo,
‘Yaubada amno'owei wuwuna iya yada Bada, Yaubada Tauwahiyala alili, na bada ivetauloina'o.
Tayaliyaya mwala'ina, na hinage tano'owei, Lami yana tawahola vehabana, na waihiu bada i'aupasa'o yadi tawahola vehabana,
na wahiune bada ana ale'o hewahewana na masemaselena Yaubada imohena'o.’
Na ale'one ana nuwamasele neta Yaubada yana tomowao yadi mumuga dumwaluna.
Eeta tausagenawasane aliguwai iwalo, ‘Walo teina uleledi “Yaiyadiwo omiu Yaubada iyogaegomiu Lamine yana tawahola guyauna ainai, amyaliyaya” ’. Na hinage tausagenawasane iwalouyo, na iwalo, ‘Teina Yaubada yana walo moiha’.
10 Na aenai yabe'utalu ta ebeha yapwagogo ainai, eena iwalo, ‘Havena dova. Yau Yeisu yana taupaihowa, owa dova, na hinage dova tahimwao hiya Yeisu ana tauwalo mahalavao, Yaubada hesi ainai upwagogo.’ Wuwuna Yeisu ana tau'awa moihao Yaubada Alu'aluwana ipaihowaidi ta hi'au'aubabada dova tauwalo mahalava.
Hosi hewahewana ana taugelu
11 Ainaena galewa ya'ita ilotaho'e, na ainai hosi hewahewana imahalava, na ana taugelune yehana himwauwi Taudumwalu na Moiha. Na yana loina dumwaluna ainaena ilauvetala, yo hinage i'aleha. 12 Na mehena adi ita dova aiwa ala'alahawawalina, na vahunai ana pwaopwaomi wasawasao bagibagilidi himiyamiya. Na hinage yehana hilele nigele howahowana yaiya ihanapui. Ibom ihanahanapui. 13 Na ana ale'one ili'wa, 'wahina ainaena hiyebuta, na yehana himwauwi, hiwalo, ‘Yaubada yana Walo’.
14 Na galewa yana tau'alehao yadi hosi hewahewadi higeluidi, na himulitaei, adi ale'o hewahewadi na gaugaudi. 15 Na yadi taumugaine awanaena elepa ale'aleha mehemehegaina imahamahalava, iya mata elepane ainaena tupwa maudoina iwahiyala gabaedi na aidiyai iloina dova pwawati, na hinage waini abapihagi ainai ipihagidi, neta Yaubada Tauwahiyala alili yana modi'ini mwala'ina. 16 Na ana ale'o yo esi'esina aidiyai yehana hilele, hiwalo, ‘Towaho teina tauwasawasao yadi Tauwasawasa, na hinage babadao yadi Taubada’.
17 Eena ehebo tausagenawasa ya'ita mahana ainai itowotowolo, na alinana mwala'ina ainaena iyogayoga lowolowo maudoidi ahipuwai hiyevayeva aidiyai, iwalo, ‘Amhulu gogoiyama Yaubada yana guyau mwala'ina ainai, 18 na am'ai tauwasawasao bunumadi, yo aleha adi taumugaiwo bunumadi, yo tau'alehao bunumadi, na hinage hosiwone, yo adi taugeluwo bunumadi, na hinage tomowa maudoidi bunumadi, hiya tomowa mohili na hinage taupaihowao, tomowa mwala'idi yo habuludi.’
19 Na lagulagune ni'uwena ilaoma, na bale'u ana tauwasawasao mayadi tau'alehao ya'itadi hilau ahaidi habi aleha hosine ana taugelune mayana tau'alehao aidiyai.
20 Tenem ainai lagulagune mayana tauwalo mahalava oya'oyamao hi'abi avivinidi na mayawahidi higabaedi dalava ala'ala wowoli mwala'ina holanai. Tauwalo mahalava oya'oyamane iya mwalona yana paihowa wahiwahiyaladi ipaihowaidi lagulagune mehenai na aidiyena tomowa i'oya'oyamaedi, hiya lagulagune ana ve'ive'ilala aidiyai imiyamiya, na yana aiwa tagitagine ana taupwagogowo.
21 Na elepa ale'alehane hosi ana taugelune awanaena imahamahalava na ainaena lagulagune yo yana tauwalo mahalava oya'oyama yadi tau'alehao bagibagilidi i'oiye mwalowoidi. Eeta lowolowo bagibagilidi hilaoma ta taumwalowoi bunumadiwa hi'aidi, na diyadi imwau.