Maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Ɛpɛz ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Ɛpɛz ki
Maktubm ara se Pɔl raaŋ eglizn Ɛpɛz ki ute eglizge tun kuuy kɛn taa naaŋ Turki kɛn ɓɔrse. Kaaɗ kɛn se naan̰ daŋgay ki (kon̰ 3.1; kon̰ 4.1). Maakŋ maktubin̰ ki se, taargen kɛn naan̰ lee dooyɗeno kaam mɔɔtn maakŋ eglizge tun taa naaŋ gɔtn ara se, taargen maakŋ maktub kɛn ara se tumɗen paac. Naan̰ raaŋ maktubm se jeege tun kɛn Yaudge eyo. Ko taarin̰ tap tapm naan̰ je taaɗa se ɔɔ: Raa utu Ꞌtusn nakgen maakŋ raa ki ute kɛngen do naaŋ ki paac kaam ji Isa al‑Masi ɔɔ naan̰ ɓo Ꞌtɛɗn gaarɗe (1.10). Ko taarin̰ kuuy kɛn Pɔl taaɗ maakŋ maktubin̰ ki ara se taaɗ mɛt taar kɛn Yaudge ute Yaudge eyo dɔɔk tum tɛɗga jee Raage se. Taa naaɗe Ꞌbooy kɔkŋ naan̰ se, naan̰ taaɗɗen ute nakge kaam mɔtɔ: deet deet se egliz tec aan gɔɔ ro debkilimi ɔɔ do se naan̰ al‑Masi; gɛn k‑dige se egliz tec aan gɔɔ ɓea ɔɔ al‑Masi se naan̰ ɓo ko kɛn gak ɓee se; gɛn k‑mɔtɔge se aan gɔɔ mɛnda ute gaabin̰a ɔɔ egliz se aan gɔɔ mɛnd al‑Masi. Jee al‑Masige jaay Ꞌdɔɔkŋ ute naapa se kɛn naaɗe dɔɔkga ute al‑Masi jaayo.
1
Pɔl tɛɗ tɔɔsɛ jeege tun Ɛpɛz ki
Maktubm se maam Pɔl ɓo mꞋraaŋseni, maam se *Raa ɓo je mꞋtɛɗn *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi. Maktubm se maam mꞋɔlsesin̰ naase jee Raage tun Ɛpɛz ki kɛn tujki te ɔrmse eyo ɔɔ iŋg dɔɔkki kalaŋ ute Isa al‑Masi se. Ɔn̰ Bubjege Raa ɔɔ Mɛljege Isa al‑Masi asen tɛɗn bɛɛɗe ɔɔ asen kɛɗn lapia.
Bɛɛ kɛn Raa tɛɗjeki ute ɗoobm Isa *al‑Masi
(Rm 8.15‑17,28‑30)
KꞋtɔɔmki Raa, naan̰ ɓo Bubm Mɛljege Isa al‑Masi! Naan̰ tɛɗjekiga bɛɛ ɔɔ ɛɗjekiga nakgen jiga aak eyo paacn̰ kɛn iin̰o maakŋ raa ki ɔɔ tɛɗjekiga kꞋdɔɔkkiga kalaŋ ute al‑Masi. Kɛn do dɔkin̰ Raa aalo te duni ey ɓɔrt se, Raa bɛɛr tɔɔɗjekiroga tɔɔɗo taa jꞋaki dɔɔkŋ kalaŋ ute Isa al‑Masi taa jꞋaki tɛɗn jee *salal ɔɔ jee ɔk ɗim aak kus roɗe ki eyo naanin̰ ki. Aan gɔɔ naan̰ jejeki se, naan̰ uunga kuun doa do dɔkin̰ tap ɓo, taa ajeki tɛɗn jꞋaki tɛɗn aan gɔɔ gɛnin̰ge mala te ɗoobm Isa al‑Masi. Kɛse ɓo nakŋ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. Taa naan̰ se ɓo jꞋan̰ki tɔɔmɔ gɛn bɛɛn̰ kɛn jiga aak ey se. Bɛɛ se naan̰ tɛɗjesin̰ki ute maraadin̰a taa kꞋtɛɗkiga kalaŋ te Goon maak‑jen̰a.
Raa dugjekiga dojege ute moosn Goonin̰a, taa te Goonin̰ se naajege kꞋtɛɗkiga kalaŋ. Naan̰ tɔɔljekiga *kusin̰jege ɔɔ naan̰ tɛɗ bin se je ajeki taaɗn bɛɛ naan̰ kɛn dɛn se. Bɛɛ kɛn naan̰ tɛɗjeki dɛn se, tɛɗjekiga naajege kꞋtɛɗkiga jee jeel‑taarge ute jee jeel nakge. Nakŋ kɛn maakin̰ jen ro ki se naan̰ *taaɗjekiga mɛtin̰a. Kɛse ɓo nakŋ kɛn naan̰ uuno doa je an̰ tɛɗin̰ ute ɗoobm Isa al‑Masi, 10 nakŋ kɛn naan̰ je tɛɗa se jaay kaaɗin̰ aasga num, Raa utu Ꞌtusn nakgen maakŋ raa ki ɔɔ ute kɛngen do naaŋ ki paac kaam ji Isa al‑Masi ɔɔ naan̰ ɓo tɛɗn doɗe.
11 Raa tɛɗ nakge paac aan gɔɔ kɛn maakin̰ jen ro ki. Taa do dɔkin̰ tap ɓo naan̰ uunga kuun doa taa naajege jꞋaki tɛɗn kalaŋ te Isa al‑Masi, ɔɔ naan̰ ɛɗjekiga bɛɗjege maakŋ nakge tun jiga kɛn naan̰ ɛɗ jeen̰ge tu se. 12 Bin se naajege kɛn jꞋɔndkiga kɔnd dojege deet do Isa al‑Masi ki se, ute ɗoobm naajege se ɓo jeege an̰ *nooko ɔɔ an̰ tɔɔmɔ. 13 Naasen Ꞌtɛɗkiga kalaŋ te Isa al‑Masi se, taa naase Ꞌbooykiroga booy taar kɛn mɛt ki, kɛse ɓo Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi kɛn aaj jeege se. Kɛn naase aalkiga maakse do Isa al‑Masi ki ɔɔ Ꞌtɛɗkiga kalaŋ ute naan̰ se, Raa tɛɗsenga nakŋ jꞋansen kaakŋ jeel ro ki, kɛse ɓo Nirlin̰ kɛn naan̰ taaɗo ɔɔ utu ajesin̰ki kɛɗ se. 14 Naan̰ jaay ɛɗjekiro Nirlin̰ se, naan̰ jejeki taaɗn ɔɔ utu ajeki kɛɗn nakŋ kɛn naan̰ utu kɛɗn jeen̰ge tu. Nakgen se jaay, jꞋutu jꞋaɗeki kɔŋ se kaaɗ kɛn Raa utu ajeki kaajn̰ mala mala. Taa naan̰ se ɓo jeege an̰ nooko ɔɔ an̰ tɔɔmɔ.
Pɔl eem Raa taa *eglizn Ɛpɛz ki
(Kɔl 1.3‑6,9‑13; Plp 2.9‑11)
15 Taa naan̰ se ɓo kaaɗ kɛn jaay maam booy jꞋɔɔ naase aalkiga maakse do Mɛljege tu Isa ki ɔɔ Ꞌjeki jee Raage paac se, 16 daayum kɛn maam jaay mꞋɓaa tɔɔm Raa taa naase se, maam mꞋtɔnd mɛtin̰ mꞋɔn̰ eyo taa naase kici. 17 Ɔn̰ Raa kɛn gɛn Mɛljege Isa *al‑Masi, naan̰ ɓo Raa Bubm kɛn *kꞋnookin̰ gɔtn ɓaa se paac, naan̰ ɓo asen tɛɗn naase aki tɛɗn jee jeel‑taarge. Bin ɓo naase aki jeel kɔkŋ Raa mala mala. 18 Maam mꞋtɔnd mɛtin̰ kici taa asen tɛɗn maakse ki aki jeel nakgen jiga kɛn naase iŋg ɔndki dose ro ki, taa naan̰ se ɓo naan̰ daŋseno se. Ɔɔ maam mꞋje se naase aki jeele maakŋ nakge tun jigan kɛn naan̰ utu Ꞌkɛɗn jeen̰ge tu se, naase kic utu aki kɔŋ bɛɗse. 19 Bin se, naase aki jeele naan̰ se debm ɔk tɔɔgɔ dɛn aak eyo. Taa ɗi ute tɔɔgin̰ se, naan̰ lee noogjeki naajegen jꞋaalkiga kaal maakjege don̰ ki se, taa tɔɔgŋ Raa se naan̰ cir nakge paac. 20 Raa, ute tɔɔgin̰ se ɓo, duro al‑Masi daan yoge tu ɔɔ uun ɔndin̰ do ji daamin̰ ki maakŋ raa ki. 21 Gɔtn se Isa al‑Masi iŋg do *kɔɗn Raage tu, do *Ɓubm sitange tu, do maragge tu ɔɔ do nakge tun ɓaa se paac, maakŋ duni kɛn ara lɔ maakŋ duni kɛn kuuy kic ɓo nam jꞋan̰ kɔnd magal jaay an̰ cir naan̰ se num, gɔtɔ. 22 Ɗeere, nakge paac Raa ɛɗin̰sin̰ga kaam jin̰a ɔɔ Raa uun ɔndin̰ga do nakge tu paac ɔɔ naan̰ tɛɗin̰ tɛɗga do egliz. 23 Egliz se naan̰ aan gɔɔ ro Isa al‑Masi ɔɔ naan̰ mala daayum utu iŋg maak ki. Taa Isa al‑Masi se bɛɛ Raa paac se, utu gɔtn naan̰ ki.