2
Naajege jꞋɔŋkiga kaaja ute *al‑Masi
(Kɔl 2.12‑13, 3.1‑3; Tit 3.3‑8)
Do dɔkin̰ kɛn aalki te maakse do Isa al‑Masi ki ey se, naase aan gɔɔ jee kɛn ooyga kooyo maakŋ *kusin̰se ki ɔɔ do nakge tun kɛn naase Ꞌlee tɛɗin̰ki jig ey se. Naase iŋgkiro bini kici kaaɗ kɛn se naase uunkiro taar *Ɓubm sitange. Naan̰ ɓo debm kɛn utu iŋg ɔs gaara daan maakŋ raa ute do naaŋa. Naan̰ ɓo kɛn ɓɔrse utu iŋg tɛɗ naaba maakŋ jeege tun baate tookŋ taar *Raa se. Naajege paac kic ɓo jꞋiŋgkiro aan gɔɔ naaɗe ɔɔ do dɔkin̰ se kꞋtɛɗo nakgen kɛn daa rojege jea ɔɔ daayum kꞋtiŋg kꞋsaapkiro do nakge tun jig eyo kɛn maakjege jea. Bin se naajege kic kꞋtɛɗkiro kꞋjee kusin̰ge aan gɔɔ naaɗe ɔɔ naajege kic ɓo jee kɛn Raa maakin̰ iŋg taarin̰ dojege tu.
Num gaŋ Raa se naan̰ ɓo debm ɛɛjjeki dojege tu dɛn bɛɛ eyo taa maak‑je naan̰ kɛn dɛn ɔlin̰ naan̰ jejeki naajege se, kaaɗ kɛn jaay naajegen aan gɔɔ jee ooyga kooy maakŋ kusin̰jege tu se, naan̰ ɛɗjekiga kaaja ute Isa al‑Masi; bin se naan̰ aajjeki se ute bɛɛn̰ sum. Aan gɔɔ naajege kꞋtɛɗkiga kalaŋ ute Isa al‑Masi se, naan̰ durjekiroga daan yoge tu ute naan̰a ɔɔ Raa se uun ɓaanjekiga maakŋ raa ki ute Isa al‑Masi gɛn kɔsn gaara tɛlɛ. Anum naan̰ tɛɗjeki bɛɛn̰ se ute ɗoobm Isa al‑Masi, taa naan̰ je taaɗn jeege tun kɛn jꞋaɗen toojn̰ do naaŋ ki paac se, ɔɔ naan̰ ɓo debm bɛɛn̰ dɛn aak eyo.
Raa aajse se te bɛɛn̰ sum ute kaal maakŋ naase aalki don̰ ki. Kɛn bin num kaajn̰ kɛn naan̰ aajse se cɛr sum. Kɛse Raa mala ɓo ɛɗsen kaajn̰ ese. Taa naan̰ se ɔn̰te Ꞌsaapki ɔɔki naase Ꞌtɛɗkiga nakgen jiga ɓo naan̰ aajse, num gaŋ naan̰ se aajse cɛr sum; taa bin se nam kɔŋ tɔɔm ron̰ eyo. 10 Ɗeere, naajege se Raa mala ɓo tɛɗjekiga. Naan̰ ɓo debm kɛn ɛɗjekiga kaaja kiji ute Isa al‑Masi, taa nakgen jiga kɛn naan̰ tɔnd ɗaapin̰oga ɗaap do dɔkin̰ se, taa naajege jꞋan̰ki kɔŋ tɛɗa.
Gɔtn *al‑Masi ki se jeegen Yaudge ute Yaudge ey se paac tum tɛɗga kalaŋ
(Ɛb 10.19‑22)
11 ꞋSaapki tu do dɔkin̰ se naasen kɛn Yaudge ey se ɔɔ kaaɗ kɛn se Yaudge se daŋse ɔɔ: naase se jeegen tɔj pɔnd eyo; gaŋ naaɗe taaɗ te *kɔjn̰ pɔndɔ se lɛ kɔjn̰ pɔnd kɛn jikilimge lee tɔj se sum. 12 ꞋSaapki tu kaaɗ kɛn naane se, naase Ꞌjeelki te al‑Masi eyo. Naase se mɛrtge taa naaŋ gaan *Israɛlge tu. *Raa se dɔɔko te gaan Israɛlge ɔɔ taaɗɗeno ɔɔ ute aɗen kɛɗn nakŋ jiga ɔɔ nakŋ jigan naan̰ ɓaa kɛɗn gaan Israɛlge tu se, ɔlse naase eyo. Taa naase mɛrtge ɔɔ ɗim jaay naase aki kɔnd dose ro ki se, gɔtɔ. Naase Ꞌtiŋgki do *duni ki naɓo Ꞌjeelki Raa mal eyo. 13 Gaŋ naasen kɛn do dɔkin̰ Ꞌdɔkki te Raa se ɓɔrse Ꞌɓaakiroga gɔɔrɔ ute kooy gɛn Isa al‑Masi kɛn ooy taa naase se.
14 Do dɔkin̰ se naka aan gɔɔ durdur se, ɗaaro daan Yaudge tu ute jeegen kɛn Yaudge eyo. Nakŋ se ɓo kɛn tɛɗjeki jaay naajege kꞋjeki naap eyo. Gaŋ ɓɔrse, te kooy Isa al‑Masi do kaag ki se, durdur daanjege tu se, naan̰ tɔɔkin̰ga naata. Ɔɔ jee kaam di ese se tum tɛɗga mɛtjil kalaŋ. Naan̰ ɓo debm kɛn ɓaanjekiro te tɔɔsɛ daanjege tu. 15 *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo *Musa ki ute nakgen naan̰ taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa te ɗoobin̰ se, al‑Masi tɔɔlin̰ga naata. Naan̰ tɛɗ naan̰ se taa tum Yaudge ute jee kɛn Yaudge ey se Ꞌtɛɗn kalaŋ. Ɓɔrse, naaɗe se tɛɗga mɛtjil jee kiji. Naan̰ ɓo debm kɛn ɓaano ute tɔɔsɛ daanɗe ki. 16 Te kooy naan̰ ro kaag ki se, jee kaam di se naan̰ ɔkɗenga taasa ute Raa. Nakŋ kɛn ɔlɗe jaay naaɗe je naap ey se, ɓɔrse naan̰ tɔɔlin̰ga naata. 17 Naan̰ ɓaano ute tɔɔsɛ naase jeege tun Yaudge eyo kɛn dɔkki ute Raa se ɔɔ naan̰ ɓaano ute tɔɔsɛ kici Yaudge tun kɛn gɔɔr te Raa. 18 Ute nakŋ kɛn al‑Masi tɛɗ se, naajegen Yaudge ute naasen Yaudge ey se ute ɗoobm *Nirl Raa kɛn kalaŋ se, naajege jꞋɔŋkiga ɗoobm kɛn ajeki kɔl gɔtn Raa kɛn Bubu.
19 Bin se, naase se mɛrtge ey sum ɔɔ cɛkge eyo. Naase se Ꞌtɛɗkiga gaan naaŋge mala ute jee Raage se. Taa naase Ꞌtɛɗkiga jeegen maakŋ ɓee Raa ki aan gɔɔ naaɗe. 20 Naase se aan gɔɔ kogen jꞋiin̰ ɓea, num ko jꞋuun mɛtn ɓee ese se, naaɗe ɓo *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige ute jee taaɗ taar teeco taar Raa ki. Gaŋ Isa al‑Masi se naan̰ ɓo ko kɛn gak ɓee se. 21 Ute Isa al‑Masi se ɓo ɓee se ɗaar tɔɔgɔ ɔɔ iin̰ ɓaa ute naanin̰ raan, taa Ꞌtɛɗn *Ɓee Raa *salal gɛn Mɛljege. 22 Aan gɔɔ naase Ꞌtum Ꞌtɛɗkiga kalaŋ te Isa al‑Masi se, naase Ꞌtum Ꞌtɛɗkiga kalaŋ ute jee Raagen kuuy kici. Taa naase Ꞌtɛɗkiga Ɓee Raa kɛn Nirlin̰ an kiŋg maak ki.