11
Gaan *Israɛlge se *Raa baatɗe te eyo
Tɛr mꞋtɔnd mɛtse daala: bin num Raa se, baatega jeen̰ge la? Gɔtɔ! Naan̰ baatɗen te eyo. Taa maam kic mꞋkɔɗ Israɛl, mꞋteeco mɛtjil *Abraam ki ɔɔ mꞋteeco taa ɓee Benjamin ki. Bin num Raa se jeen̰gen naan̰ bɛɛr tɔɔɗɗen do dɔkin̰ se, naan̰ baatɗen te eyo. Ey num naase Ꞌbooyin̰ki te ey la, taar kɛn kꞋraaŋo maakŋ Kitap ki, kɛn taaɗ ute *Ɛli, debm kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki, kaaɗ kɛn naan̰ sakak gaan Israɛlge gɔtn Raa ki, naan̰ ɔɔ: Mɛluma, jee kɛn taaɗ taar teeco taari ki se, naaɗe tɔɔlɗenoga ɔɔ gɔtn kɛn kꞋlee kꞋtɛɗi *sɛrkɛ se lɛ, naaɗe tɔɔkin̰ga naatn. Ɔɔ maam lɛ, mꞋɔɔpga mꞋkalum ki sum. Ɔɔ naaɗe je am tɔɔlɔ.* Num Raa tap ɓo tɛrlin̰ ɔɔ ɗi? Jeege dupu‑cili se, maam mꞋbɔɔbɗenga ɔɔ naaɗe se ɔŋ ɛrg te naan maragŋ kꞋdaŋin̰ Baal kɛn jeege lee eemin̰ se eyo. Ɓɔrse kic ɓo, maakŋ gaan Israɛlge tu se, ɔɔpga jeege cɔkɔ kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga ute bɛɛn̰a. Raa bɛɛr tɔɔɗɗe se taa naaɗe ɓo tɛɗga nakŋ bɛɛ eyo, num naan̰ bɛɛr tɔɔɗɗe se ute bɛɛn̰a, kɛn bin ey num, bɛɛ Raa se kɔŋ tɛɗn bɛɛ ey sum.
Taar se tap ɓo je taaɗ ɔɔ ɗio? Gaan Israɛlge se nakŋ naaɗe je se tap ɓo ɔŋ te eyo. Num jee ɔɔpm kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ se ɓo, ɔŋga nakŋ se. Num jee kuuy se lɛ, tɛɗga jee naajn̰ taarge. Aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ:
Raa tɛɗɗen naaɗe se jee taara ɛnd doɗe ki eyo,
deebɗenga kaamɗe naaɗe ɔŋ aak ɔk eyo
ɔɔ turumɗenga biɗege naaɗe ɔŋ booy eyo;
bini jaaki kic ɓo, naaɗe utu iŋg gɔtn kiŋgɗeki se sum.
Maakŋ Kitap ki se, jee se Gaar *Daud kic ɓo taaɗ roɗe ki ɔɔ:
Ɔn̰ kɔsɗege se aɗen tɛɗn aan gɔɔ rɛɛcn̰ kɛn aɗen tɔnd kɔkɔ.
Ɔn̰ Ꞌtɛɗn aan gɔɔ nakŋ aɗen rɔkŋ naaɗe tooco ɔɔ ɔn̰ Raa aɗen dabara.
10  Ɔn̰ Raa aɗe tɔɔkŋ kaamɗe mɔɔtn naaɗe kɔŋ kaakŋ ɗim eyo,
ɔɔ ɔn̰ aɗen tɔnd daam deere doɗe ki§.
11 Maam mꞋje mꞋtɔnd mɛtse daala: kɛn gaan Israɛlge jaay rɔkŋ tooc se, gɛn sɔrɔkin̰ la? Gɔtɔ! Num ute rɔkŋ toocn̰ kɛn naaɗe tooc se, kaaɗ kɛn se ɓo, Raa kaajn̰ jee kɛn Yaudge eyo. Anum kɛn Raa jaay aaj jee kɛn Yaudge ey se, Yaudge se aakɗega num, maakɗe aɗe kɔɔn̰ɔ ɔɔ je ɗoobm kaaja kici. 12 Num kaaɗ kɛn gaan Israɛlge jaay baate tookŋ taar Raa se ɓo, Raa tɛɗn bɛɛn̰ dɛna jeege tun ɓaa se paac. Ɔɔ kɛn Yaudge jaay tɛɗn jee naajn̰ taarge sum se, Raa tɛɗ bɛɛn̰ jeege tun do naaŋ ki paac. Anum Ꞌsaapki tu, kaaɗn kɛn jaay gaan Israɛlge utu kɔŋ kaaja se, bɛɛ Raa ese se, utu Ꞌtɛɗn dɛn cir daal ey ne?
Raa aaj jeegen Yaudge eyo
13 Ɓɔrse, maam mꞋje taaɗn ute naasen Yaudge ey se. Maam se *mꞋdebm kaan̰ naabm Isa al‑Masi taa naasen Yaudge ey se. Taa naan̰ se ɓo, maam maakum raapo do naab kɛn Raa ɛɗumsin̰ se. 14 Maam mꞋje taasum Yaudge se, jee mɛtin̰ge kaakŋ naabum se aɗe rɔɔn̰ maakɗe ɔɔ aɗen kɔl naaɗe ni ro jeege tu, taa ɓii kalaŋ jee mɛtin̰ge utu kɔŋ kaaja kici. 15 Kɛn Raa rɛs gaan *Israɛlge kaaɗ kɛn se sum ɓo, naan̰ ɔk taasa ute jee kɛn Yaudge eyo. Num kaaɗ kɛn jaay Raa utu tɛrl kɔkŋ gaan Israɛlge jiga se, kɛse Ꞌtɛɗn ɔɔ ɗi? Kɛse tɛɗn nakŋ bɛɛ aak eyo, Ꞌtɛɗn aan gɔɔ jee ooyga kooyo kɛn Raa utu aɗen kɛɗn kaaja.
16 Kɛn mappa jaay kꞋdup cɔkɔ jꞋɛɗga Raa ki se, mappan ɔɔp se paac tɛɗga gɛn Raa. Kɛn kaaga jaay jꞋɛɗga mɛt kon̰ Raa ki se, lɛtin̰ se kic ɓo, tɛɗga gɛn Raa. 17 Gaan Israɛlge se tec aan gɔɔ *ko ɔlibm maakŋ jinɛnɛ ki kɛn kꞋtɔgŋga ute lɛtin̰gen mɛtin̰ge se. Ɔɔ naai kɛn kɔɗ Yaud ey se tec aan gɔɔ lɛtn ko ɔlibm maakŋ kaag ki ɔɔ naai jꞋɔgio ɔɔ kꞋɓaaɗo jꞋɔli gɔɔ lɛtn ko ɔlib kɛn kꞋtɔgŋga tɔg lɛtin̰gen mɛtin̰ge se. Ɓɔrse, naai kic iŋg te tɔɔgŋ mɛtn ko ɔlibm kɛn maakŋ jinɛnɛ ki se. 18 Taa naan̰ se ɓo, ɔn̰te koono do lɛtn ko ɔlib kɛn kꞋtɔgɗenoga se. Kɛn ɔli oon tap ɓo taa ɗi? Naai lɛ lɛtɛ sum. Naai ɓo gak ko kaag eyo num ko kaaga ɓo gaki naai.
19 Maakse ki se, deb kalaŋ am taaɗn ɔɔ: «Raa se naan̰ ɓo debm Ꞌtɔgŋ lɛtge ɔɔ uunumo ɔɔ ɓaaɗo ɔlum gɔɔɗe ki.» 20 Ɗeere, naaɗe se jaay Raa tɔgɗe se taa naaɗe baatega kaal maakɗe don̰ ki ɔɔ naai jaay ɓaaɗo kꞋjꞋɔli gɔɔɗe ki se, taa naai aal maaki don̰ ki. Bin num ɔn̰te magal roi, ɔɔ ɔnd kɔndɔ. 21 Ey num Yaudge se ɓo lɛtgen ɗeer ɗeer. Ute naan̰ se kic ɓo, Raa ɔŋ ɔn̰ɗe te eyo. Anum naai lɛtn kꞋɓaaɗo kꞋjꞋɔli kɔl gɔɔɗe ki sum se, kɛn naai jaay aal maaki don̰ ki ey se, naan̰ utu ai kɔgŋ kundi naatn kici. 22 ꞋJeelki, Raa se naan̰ debm jiga naɓo naan̰ debm kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu kici. Jee ɔn̰ ɗoobm Raa se, naan̰ utu aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki ɔɔ ute naai se, kɛn naai jaay iŋg aal maaki do bɛɛn̰ ki se, naan̰ debm jiga ute naai. Ey num, ɓɛrɛ, naan̰ ai kɔɔɗn kundi kici. 23 Bin ɓo kɛn Yaudge jaay tɛrloga gɔtn Raa ki se, Raa aɗen kɔŋ tɔl gɔɔɗe ki daala, taa Raa se ɔk tɔɔgɔ kɛn tɛɗn naan̰ se. 24 Naasen kɛn Yaudge ey se, Ꞌtecki aan gɔɔ lɛtn ko ɔlibm maakŋ kaag ki kɛn kꞋtɔgin̰o jaay kꞋɓaaɗo kꞋtɔlin̰ gɔɔ lɛtn ko ɔlib kɛn maakŋ jinɛn ki se. Kɛn Raa jaay tɛɗn nakŋ ese se, Yaudge se kic, naan̰ aɗeno tɛrl tɔl gɔɔn̰ ki ey ne, naaɗen kɛn lɛtn ko ɔlibm mala mala se?
Yaudge kici utu kɔŋ kaaja
25 Anum gɛnaamge, maam mꞋje mꞋasen taaɗn nakŋ kɛn Raa ɓaa tɛɗa jaay naase *Ꞌjeelki mɛtin̰ ey se. Bin ɓo naase aki tɛɗn rose aan gɔɔ jee jeel taar eyo. Taa kɛn gaan *Israɛlgen mɛtin̰ge jaay baate tookŋ kaal maakɗe do Raa ki se, bini jee ɓaa se paac aɗe ɓaa gɔtn Raa ki jaayo. 26 Ɔɔ bin ɓo gaan Israɛlge paac utu Ꞌkɔŋ kaaja bin kici aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ:
Debm utu Ꞌkɔɔɗn do jeege se,*
utu aɗe kiin̰ maakŋ gɛgɛr kɛn Sion ki.
Ɔɔ mɛtjil *Yakub se, naan̰ utu aɗen kɔɔɗn doɗe maakŋ naajn̰ taarɗe ki.
27 Tɛr Raa taaɗ ɔɔ:
Kɛse *dɔɔkŋ kɛn maam mꞋutu mꞋdɔɔkŋ ute naaɗe,
kaaɗ kɛn se ɓo maam mꞋaɗe tɔɔl *kusin̰ɗege.
28 Yaudge se baate tookŋ Labar Jiga gɛn Isa; taa naan̰ se ɓo naaɗe tɛɗga jee taamooy Raage. Kɛse tɛɗsenga bɛɛ naase ki. Ey num naaɗe se Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ do dɔkin̰a. Naaɗe se Raa jeɗe, taa ɓugɗege. 29 Kɛn Raa jaay bɛɛr ɔɔɗga deba ɔɔ ɛɗin̰ga naka se, mɔɔtn naan̰ tɛrl taarin̰ ey sum. 30 Do dɔkin̰ se, naasen kɛn Yaudge ey se, Ꞌbaatekiro tookŋ taar Raa. Num kɛn ɓɔrse jaay Yaudge baate tookŋ taar Raa sum se, Raa se tɛɗsenga bɛɛ. 31 Ɔɔ kɛn Yaudge jaay baate tookŋ taar Raa se, ute naan̰ se jaay naasen Yaudge ey se, Raa tɛɗsenga bɛɛ. Bin ɓo, ɓɔrse Yaudge Raa utu aɗen tɛɗn bɛɛn̰ kici. 32 Taa Raa se ɔn̰ jikilimge paac baate tookŋ taarin̰ se naan̰ ɔn̰ɗe gɔtɗe ki aan gɔɔ ɓulge taa naan̰ je aɗen tɛɗn bɛɛn̰ paac.
Raa se naan̰ magal aak eyo, kꞋtɔɔmin̰ki
33 Ɗeere, bɛɛ Raa se dɛn bɛɛ eyo! Raa se naan̰ jeel‑taara ɔɔ nakge paac naan̰ jeelɗe. Nakŋ naan̰ saap jaay uun do se, nam tap ɓo jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtin̰ eyo. Nakgen kɛn naan̰ tɛɗɗen paac se, nam tap ɓo ɔŋ ɔnd ute mɛtin̰ eyo. 34 Taa Kitap taaɗ ɔɔ:
Saapm Mɛljege Raa se naŋa tap ɓo jeele? Ɓii kalaŋ tap ɓo naŋa dɛjin̰ga?
35  Lɔɓu ɓii kalaŋ nam ɛɗin̰ga ne ɗim deet Raa ki jaay Raa tɛrlin̰ nakin̰ la?§
36 Ɗeere, nakgen ɓaa se paac, naan̰ ɓo Mɛl‑kaalɗe. Naan̰ ɓo debm kɛn aakɗe doɗe ki ɔɔ nakge se paac kaam jin̰a. Bin num Raa se, ɔn̰ jeege daayum an̰ *nooko! *Amin!
* 11:3 Aak 1Gar 19.10, 14. 11:4 Aak 1Gar 19.18. 11:8 Aak Dt 29.4 ɔɔ Eza 29.10. § 11:10 Aak KKR 69.22. * 11:26 Debm utu Ꞌkɔɔɗn do jeege se kꞋdaŋin̰ Isa. 11:27 Aak Eza 59.20. 11:34 Aak Eza 40.13. § 11:35 Aak Jb 41.3.