12
*Raa aajjeki se gɛn tɛɗn naabin̰a
(Ɛp 4.1‑16; 1Kɔr 12.12‑27)
Gɛnaamge, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗa: aan gɔɔ Raa tɛɗjekiro bɛɛ se, bin se daayum ɛɗki rose paac Raa ki, ɔɔ kiŋgse se ɔn̰in̰ki *sɛrkɛ Raa ki. Kɛse ɓo sɛrkŋ *salal kɛn tɔɔl Raa ki. Anum Raa se je ɔɔ jꞋan̰ keeme ute ɗoobm se. Ɔn̰te gɛn tɛɗki aan gɔɔ gɛn jee duni kɛn ɓɔrse lee tɛɗ se. Num gaŋ ɔn̰ki Raa asen Ꞌtɛrl maakse ute saapm kuuy kɛn naan̰ asen kɛɗ se. Ute naan̰ se jaay ɓo, naase aki jeel nakŋ Raa maakin̰ jen ro ki. Ɔɔ nakŋ Raa maakin̰ jen se, kɛse nakŋ jiga, nakŋ tɔɔlin̰ naan̰ ki ɔɔ nakŋ mɛc.
Ute bɛɛ kɛn Raa tɛɗum se, maam mꞋtaaɗsen paac mꞋɔɔ: maakŋ kiŋgse ki se ɔn̰te Ꞌkuunki magala; iŋgki ute gɔtn kiŋgse se sum aan gɔɔ kɛn naŋa naŋa kic ɓo Raa ɛɗin̰ga naabin̰ naabin̰ do kaal maakin̰ ki se. ꞋJeelki, debkilimi se ɔk ro kalaŋ sum, naɓo ron̰ se, tɔp kaam dɛna, ɔɔ naŋa kic ute naabin̰ naabin̰a. Ɔɔ naajege kic kꞋdɛnki, naɓo taa naajege kꞋdɔɔkkiga ute *al‑Masi se, kꞋtum kꞋtɛɗkiga daa ro kalaŋ ɔɔ naajege kic kꞋtum kꞋtɛɗkiga kalaŋ bini. Naajege se Raa ɛɗjekiga naaba, naɓo naŋa naŋa kic ɓo ute naabin̰ naabin̰a. Naŋa kic ɓo tɛɗn naaba ute bɛɛ kɛn Raa tɛɗin̰. Taa naan̰ se ɓo, debm kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki se, ɔn̰ taargen naan̰ taaɗ se aɗe teecn̰ taar Raa ki te ɗoobm kɛn Raa taaɗn ro ki se. Debm jaay Raa ɛɗin̰ga naabm gɛn noogŋ jeege se, n̰Ꞌaay kaamin̰ n̰Ꞌnoog jeege ɔɔ debm kɛn Raa ɛɗin̰ga naabm gɛn dooy jeege lɛ, n̰Ꞌaay kaamin̰a n̰Ꞌdooy jeege. Kɛn debm jaay naabin̰ gɛn kɛɗn kaay kaam jeege tu se, n̰Ꞌaay kaamin̰ n̰Ꞌɛɗ kaay kaama jeege tu. Ɔɔ debm kɛn ɛɗ naka jeege tu se lɛ, n̰Ꞌɛɗ naka jeege tu ute maakŋ kalaŋ. Ɔɔ debm kɛn Raa jaay ɛɗin̰ga naabm gɛn tɔɔɗn jeege se, naabin̰ se n̰Ꞌtɛɗin̰ ute ɗoobin̰a. Ɔɔ debm kɛn Raa jaay tɛɗin̰ga debm kaakŋ taar‑daay jeege se, naabin̰ se, n̰Ꞌtɛɗin̰ ute maak‑raapo.
ꞋJeki jeege ute maakŋ kalaŋ. Ɔɔɗki dose naatn ro *kusin̰ ki. ꞋTɛɗn bɛɛ se, ɔkin̰ki tɔɔgɔ. 10 ꞋJeki naapa aan gɔɔ gɛnaagen je naapa se ɔɔ ɔkki naapa ɔɔn̰ɔ. 11 Ɔn̰te Ꞌtɛɗki jee kaar‑naabge, naɓo aayki kaamse, Ꞌtɛɗki jee tɛɗn naabge. Ɔɔ Mɛljege se, Ꞌtɛɗin̰ki naabin̰ ute maakŋ kalaŋ. 12 Aan gɔɔ naase ɔndkiga dose do Raa ki se, ɔn̰ki maakse Ꞌraapo. Kɛn nakŋ ɔɔn̰ aanga dose ki lɛ, ɔkki maakse tɔɔgɔ ɔɔ aayki kaamse, eemki Raa. 13 Gɛnaasegen ɗoobm al‑Masi kɛn ɔk ɗim ey se, aakɗeki doɗe ki. Ɔɔ jee paacn̰ kɛn ɓaa gɔtse ki se ɔkɗeki jiga.
14 Jee kɛn lee dabarse se, ɔn̰te Ꞌnaamɗeki naɓo Ꞌtɔndki mɛtn Raa aɗen tɛɗn bɛɛ. 15 ꞋTɛɗki maak‑raapo ute jee kɛn maakŋ maak‑raap ki, ɔɔ eemki ute jee kɛn maakŋ kaa‑maan ki. 16 Iŋgki bɛɛ ute naapa. Ɔn̰te Ꞌmagalki rose. Ɔɔ kɛn jꞋɛɗsenga naabm baat gɔɔ ɗi kic ɓo, Ꞌtɛɗin̰ki. Ɔn̰te Ꞌtɛɗki rose aan gɔɔ jee jeel nakge.
17 Debm tɛɗsenga kusin̰a se, ɔn̰te Ꞌtɛrlin̰sin̰ki. Ɔɔ aayki kaamse, Ꞌtɛɗki bɛɛ jeege tu paac. 18 Kɛn naai jaay ɔk ɗoobo num, aay kaami iŋg ute lapia ute jeege paac. 19 Gɛnaa maak‑jemge, kɛn nam jaay tɛɗsenga kusin̰a se, ɔn̰te kɔgki sɛɛse, num ɔn̰ki Raa ɓo Ꞌbɔɔy maak‑taarin̰ doɗe ki. Taa maakŋ Kitap ki se, Mɛljege Raa taaɗga taaɗ ɔɔ: Taar‑don̰ ɔn̰umsin̰ki maam ki ɔɔ maam ɓo mꞋasen kɔgŋ sɛɛse.*
20 Bin num Kitap taaɗ ɔɔ:
Kɛn debm taamooyi jaay ɓo tɔɔlin̰ se, ɛɗin̰ kɔsɔ;
ɔɔ kɛn maane ɓo tɔɔlin̰ lɛ, ɛɗin̰ Ꞌkaaye.
Bin se, naai an̰ kɔl maakŋ sɔkɔn̰ ki.
21 Ɔn̰te kɔn̰ki kusin̰ se asen ciri, num naase ɓo Ꞌcirin̰ki ute bɛɛ kɛn naase aki tɛɗa.
* 12:19 Aak Dt 32.35. 12:20 Gɔtn ese se taaɗ ɔɔ kꞋtɔs naal pooɗo ɓo jꞋɔmbin̰ don̰ ki. Aak KKT 25.21.