13
ꞋSookki tɔɔgge tu
(1Pr 2.13‑17)
Tɔɔggen iŋg do jeege tu paac se, Ꞌsookɗeki. Taa tɔɔgge se paacn̰ iin̰o gɔtn *Raa ki ɔɔ kɛngen ɓɔrse utu do naaŋ ki se kic ɓo Raa ɓo tɔndɗe. Taa naan̰ se ɓo, debm baate sookŋ tɔɔgge tu se, kɛse aan gɔɔ naan̰ baate tookŋ tɛɗn nakŋ Raa maakin̰ jen ro ki. Ɔɔ jee baate sookŋ tɔɔgge tu se, nakŋ ɔɔn̰ utu kaan doɗe ki. Anum jee tɛɗn nakŋ bɛɛ se, naaɗe ɓeer tɔɔgge tu eyo, num jee tɛɗn nakŋ *kusin̰ se ɓo, kɛn ɓeer tɔɔgge tu. Kɛn naai jaay Ꞌje ɓeer tɔɔgge tu ey num, Ꞌtɛɗ bɛɛ. Bin se naaɗe ai tɔɔmɔ. ꞋJeelki, tɔɔgge se naaɗe se kaam ji Raa taa asen noogo gɛn tɛɗn nakgen jiga. Kɛn naase jaay Ꞌtɛɗkiga kusin̰ se, Ꞌɓeerɗeki. Taa tɔnd kɛn Raa tɔndɗe se cɛr eyo, num naan̰ tɔndɗe se taa an̰ tɛɗn naabin̰a gɛn dabar jee kɛn tɛɗn nakŋ kusin̰a. Ɔɔ ute ɗoobm se ɓo, Raa taaɗ maak‑taarin̰ do jeege tun tɛɗ nakgen jig eyo. Kɛn bin num, Ꞌsookki tɔɔgge tu, taa jꞋasen dabar sum eyo, num Ꞌsookɗeki taa naase Ꞌjeelki maakse ki naabɗe se ute ɗoobin̰a.
Taa naan̰ se ɓo, naase Ꞌlee ɔgɗeki miiri. Ɔɔ jee kɛn kꞋtɔndɗe gɛn lee tiir gurs miiri gɔtse ki se, naabm kɛn naaɗe lee tɛɗin̰ ute ɗoobin̰ se, naaɗe tɛɗin̰ gɛn Raa. Jee se jaay nakŋ kɛn naaɗe je ɔɔ jꞋaɗe kɔgse, ɔgɗesin̰ki. *Jee tɔkŋ miirge se, Ꞌtiir ɛɗɗeki nakɗe ɔɔ nakgen paacn̰ gɛn kɔgɔ se, ɔgɗesin̰ki. Tɔɔggen kɛn aɗeki sook se, Ꞌsookɗeki. Jeegen aalɗeki kaal maak ki se aalɗeki maak ki kici.
ꞋJeki naapa
(Mt 22.35‑40; 1Jn 3.11‑23)
Ɔn̰te kɔn̰ki sɛɛ nam dose ki. Num sɛɛ kɛn Ꞌtɛɗn dose ki se, Ꞌjeki naapa. Taa debm jaay je naapin̰ se, kɛse *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, naan̰ tɛɗ aasin̰ga ute ɗoobin̰a. Taa nakgen kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa kɛn ɔɔ: Ɔn̰te Ꞌkɛɛsn mɛnd nam, ɔn̰te Ꞌkɛɛsn gaaba nam, ɔn̰te Ꞌtɔɔl nam, ɔn̰te Ꞌɓoogŋ nakŋ nam, ɔn̰ten Ꞌdɔŋ nakŋ nam se. Taargen kuuy ɔɔp se kic paac kon̰ ɓo kɛn ɔɔ: ꞋJe naapi aan gɔɔ roi mala.* 10 Anum debm je naapin̰ se tɛɗin̰ *kusin̰ eyo. Taa naan̰ se ɓo, debm je jeege se, Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ paac se, naan̰ tɛɗ aasin̰ga ute ɗoobin̰a.
ꞋƊaapki rose gɛn kaakŋ kaam Isa
11 Bin ɓo gɛnaamge, Ꞌtɛɗki nakgen se taa naase Ꞌjeelki kaaɗn ɓɔrsen kɛn jꞋiŋgki maak ki se. Taa kaaɗn jꞋanki kiin̰ maakŋ bijege tu se aanga. Taa kaaɗn kɛn Raa utu aɗe ɓaa asen kaaj se, ɔɔpga gɔɔrɔ. Kaaɗn se, dɔk eyo aan gɔɔ kaaɗn kɛn jꞋutu jꞋaalki kaal maakjege do Isa ki ey sum. 12 Nɔɔrɔ deelga, gɔtɔ ɔɔpga baata kiipi. Nakgen kɛn jeege lee tɛɗ maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗ se, ɔɔɗki dose ro ki. ꞋJeki nakgen kɛn jꞋan kuɗn bɔɔrɔ maakŋ gɔt kɛn wɔɔrɔ. 13 KꞋjꞋiŋgki aan gɔɔ debm kɛn lee maakŋ katara ki. Ɔn̰te Ꞌkɔski anki deel te gɔtin̰a ɔɔ ɔn̰te Ꞌkaayki tɔtɔ kic anki deel te gɔtin̰a, ɔn̰te Ꞌkɛɛski naapa rɛn̰ rɛn̰, ɔn̰te Ꞌtɛɗki nakŋ sɔkɔn̰ge, ɔn̰te Ꞌmooyki te naapa, ɔɔ ɔn̰te Ꞌtɛɗki maak‑kilimi do naapge tu. 14 Num ɔn̰ki gaab tɔɔgse se Ꞌtɛɗn Mɛljege Isa *al‑Masi. Ɔn̰te jeki nakŋ kɛn daa rose ɓo dɔŋɔ gɛn tɛɗn nakŋ maakse jea.
* 13:9 Aak Ekz 20.13‑17.