14
Ɔn̰te Ꞌkɔjki bɔɔrɔ do gɛnaage tu
(1Kɔr 4.3‑5, 8.1‑13, 10.23‑33)
Gɛnaamge, jee maakjege tun kɛn ɔk tɔɔgɔ do ɗoobm *al‑Masi ki ey se, ɔkɗeki jiga. Ɔn̰te kɔjki bɔɔrɔ do nakge tun naaɗe lee saapin̰ se. Maam je mꞋasen taaɗa taa nakgen jeege lee ɔsɔ. Jee mɛtin̰ge se saap ɔɔ ɔk ɗoobo gɛn kɔsn nakgen ɓaa se paac. Num jee mɛtin̰gen ɔk tɔɔgɔ ɗoobm Mɛljege tu ey se, ɔs daa eyo, naɓo lee ɔs kamb zɛɛrɛ sum. Debm ɔs daa se, ɔn̰te kaakŋ gɛnaan̰ kɛn ɔs ey se aan gɔɔ debm naan̰ aalin̰ maak eyo; ɔɔ debm ɔs daa ey se, ɔn̰te kɔjn̰ bɔɔrɔ do gɛnaan̰ kɛn ɔs daa se. Taa naaɗe paac se, *Raa ɔkɗega jiga. Naai ara tap ɓo naŋa, jaay kɔjn̰ bɔɔrɔ ro deb kɛn tɛɗ naaba nam ki se? Kɛn naan̰ jaay tɛɗ jig ey lɛ mɛlin̰ ɓo an̰ kaaka. Ɔɔ naan̰ se ɗaar tɔɔgɔ, taa Mɛlin̰ Raa se ɔk tɔɔgɔ kɛn an̰ kɔkin̰ naan̰ Ꞌkɔŋ kooc eyo.
Naan Raa ki se, jee mɛtin̰ge saap ɔɔ ɓiigen mɛtin̰ge se cir ɓiigen kuuy; num gaŋ jee mɛtin̰gen kuuy se, taaɗ ɔɔ naan Raa ki se, ɓiige paac aas kaasa. Bin se, naŋa naŋa kic ɓo tɛɗn aan gɔɔ kɛn naan̰ jeelin̰ maakin̰ ki mala mala. Debm saap ɔɔ ɓii mɛtin̰ge cir kɛngen kuuy se, ute saapin̰ se naan̰ *nook Mɛljege. Debm kɛn ɔs daa se, naan̰ kic tɛɗin̰ gɛn nookŋ Mɛljege, taa kɛn naan̰ ɓaa kɔsɔ se, tɔɔm Raa. Debm kɛn baate kɔsn daa se kic, naan̰ tɛɗin̰ gɛn nookŋ Mɛljege, taa naan̰ kic ɓo tɔɔm Raa. ꞋJeelki, maakjege tu se, nam tap ɓo iŋg gɛn don̰ eyo ɔɔ nam tap ɓo ooy gɛn don̰ ey kici. Taa naan̰ se ɓo, kɛn jꞋutu jꞋiŋgki zɛɛrɛ lɛ, naaje jꞋiŋgki gɛn Mɛljege. Ɔɔ kɛn jꞋaki kooy kic ɓo, jꞋaki kooy gɛn Mɛljege. Kɛn jꞋutuki zɛɛrɛ lɔ jꞋooykiga kooyo, naajege se kꞋgɛn Mɛljege. Taa al‑Masi se ooyga ɔɔ duroga daan yoge tu ɔɔ naan̰ ɓo Mɛl jee utu iŋg zɛɛrɛ ɔɔ Mɛl jee ooyga kooy kici. 10 Naai tap ɓo naŋa jaay ɔj bɔɔrɔ do gɛnaai ki se? Ɔɔ tɛr naai tap ɓo naŋa jaay aal gɛnaai maak ki ey se? ꞋJeelki, naajege paac se jꞋutu jꞋaki ɓaa naan Raa kɛn utu ajeki kɔjn̰ bɔɔrɔ dojege tu. 11 Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ:
Maam se, mꞋRaa zɛɛrɛ ɔɔ jeege paac utu Ꞌɓaa kɛrgŋ naanum ki
ɔɔ naaɗe paac utu am nookŋ maam Raa.*
12 Taa naan̰ se ɓo, naŋa naŋa kic ɓo naan̰ malin̰ ɓo Ꞌɓaa taaɗn taarin̰ naan Raa ki.
13 Bin se, jꞋɔn̰te kɔjki bɔɔrɔ do naapge tu. Naase ɔn̰te Ꞌtɛɗki nakŋ kɛn Ꞌtɛɗ gɛnaase Ꞌkoocn̰ ɗoobm al‑Masi ki ey lɛ kɛn an̰ gaasn gɛn tɛɗn bɛɛ. 14 Anum aan gɔɔ maam te Mɛljege Isa kꞋtɛɗga kalaŋ se, maam mꞋjeel maakum ki, nakŋ kɔsn jaay kɛn tuj debkilimi naan Raa ki se, gɔtɔ. Num kɛn debm jaay aak nakŋ kɔs se aan gɔɔ nakŋ an̰ tujn̰ naan Raa ki num, ɔn̰te kɔsɔ. 15 Kɛn taa kɔsɔ jaay naai tujn̰ maakŋ gɛnaai se, kɛse naai ɔk maakje don̰ ki eyo. ꞋJeele, al‑Masi se ooyga taa naan̰a, bin num taa kɔsɔ se, ɔn̰te Ꞌkutn gɛnaai. 16 Nakŋ kɛn naai saap ɔɔ jiga se, ɔn̰ jee kuuy kic ɓo an̰ kaakin̰ aan gɔɔ nakŋ jiga. 17 *Maakŋ Gaar Raa se, ɔlin̰ ute nakŋ kɔsɔ ɔɔ ute kaay eyo. Num maakŋ Gaar Raa se je nakŋ ute ɗoobin̰a, lapia ɔɔ maak‑raapm kɛn *Nirl Salal lee ɛɗ jeege tu. 18 Debm ɗoobm al‑Masi ki jaay tɛɗn naabm ese se, naan̰ tɔɔl Raa ki ɔɔ jeege paac tɔɔmin̰a.
19 Bin num jꞋaayki kaamjege gɛn je lapia ute naapa; kꞋtɛɗki nakŋ kɛn ajeki noogo jꞋaki ziiɗn ɓaa ute naanjege ɗoobm al‑Masi ki. 20 Taa kɔsɔ se, ɔn̰te tujn̰ naabm Raa. Ɗeere, nakŋ kɔsn tuj debkilimi naan Raa ki se gɔtɔ, naɓo taa kɔs sum ɓo, Ꞌtɛɗ gɛnaai Ꞌkoocn̰ ɗoobm al‑Masi ki num, ɔn̰te kɔsn kɔsn se. 21 Bɛɛki se, nam ɔn̰te tɛɗ nakŋ kɛn Ꞌtɛɗ gɛnaan̰ koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki: taa naan̰ se ɓo ɔn̰te kɔsn daa, ɔn̰te kaay tɔtɔ ɔɔ ɔn̰te tɛɗn ne ɗim kuuy kɛn Ꞌtɛɗn gɛnaai koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki. 22 Nakŋ kɛn naai jeel maaki ki se, Ꞌbɔɔbin̰a. Ɔn̰ nakŋ se Ꞌtɛɗn daan naai ki ute Raa sum. Taa naan̰ se ɓo, debm kɛn tɛɗ naka jaay maakin̰ naaj eyo ɔɔ jeel nakŋ naan̰ tɛɗ se jaay jiga se, naan̰ se maakin̰ raap aak eyo. 23 Num debm tɛɗ naka jaay maakin̰ naaj do ki ɔɔ jeelin̰ nakŋ naan̰ tɛɗ se jig ey se, bɔɔrɔ utu koocn̰ don̰ ki, taa naan̰ maakin̰ naaj naaja ute naan̰ se kic ɓo naan̰ ɔs tap. Bin num nakgen kꞋtɛɗ paac jaay, kɛn kꞋjeelin̰ki maakjege tu ɔɔ kꞋnaajki do ki ɔɔ kꞋtɛɗin̰kiga num, kɛse kꞋtɛɗkiga *kusin̰a naan Raa ki.
* 14:11 Aak Eza 45.23 ɔɔ 49.18.