15
ꞋJeki bɛɛ jeege tun kuuy kici
Naajegen kꞋtɔɔgki ɗoobm *al‑Masi ki se, kꞋsɛrkki gɛnaajegen ɔk tɔɔg eyo gɛn kiŋg ɗoobm *Raa ki se ɔɔ jꞋɔn̰te jeki nakŋ kɛn ajeki tɔɔl naajege tu sum. Naŋa naŋa kic ɓo je nakŋ kɛn tɔɔl naapin̰ ki taa an̰ tɛɗn bɛɛ ɔɔ an̰ noogin̰ kɔkŋ ɗoobm al‑Masi se tɔɔgŋ ɓaa ute naanin̰a. ꞋJeelki, al‑Masi se je te bɛɛ naan̰ mala eyo, num aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ: Naajn̰ kɛn kꞋnaaji naai Raa se, kɛse kꞋnaajum maama.* Anum taargen kɛn kꞋraaŋin̰o do dɔkin̰ maakŋ Kitap ki se, taa ajeki dooyo. Taargen se ɓo kɛn ajeki kɛɗn kaay kaama ɔɔ ajeki sɛl maakjege taa jꞋaki kɔnd dojege do Raa ki. Ɔn̰ Raa debm kɛɗn kaay kaama ɔɔ debm sɛl jeege se, asen tɛɗn aki kiŋg dɔɔkŋ taarse kalaŋ aan gɔɔ kɛn Isa al‑Masi jen ro ki. Bin jaay ɓo, maakse Ꞌtɛɗn kalaŋ ɔɔ mindse kic tɛɗn kalaŋ, naase aki *nookŋ Raa kɛn Bubm Mɛljege Isa al‑Masi se.
Anum ɔkki naapa jiga aan gɔɔ kɛn al‑Masi ɔksen naase jiga se. Bin se aki kɔl jeege Ꞌnookŋ Raa. ꞋƁooyki mꞋasen taaɗa: al‑Masi jaay ɓaaɗo tɛɗ debm tɛɗn naabm Yaudge se, taa nakŋ kɛn Raa taaɗo ɓugŋ Yaudge tu ɔɔ utu aɗen tɛɗ se, naan̰ tɛɗɗesin̰ga ute ɗoobin̰a ɔɔ kɛse je aɗen taaɗn ɔɔ Raa se naan̰ tuj ɔrmin̰ eyo. Ɔɔ naan̰ ɓaaɗo se, taa jeegen kɛn Yaudge ey kic ɓo nookŋ Raa taa bɛɛn̰a aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ:
Taa naan̰ se ɓo, maakŋ jeege tun Yaudge ey se, maam mꞋutu mꞋai tɔɔmɔ;
ɔɔ maam mꞋutu mꞋkaar kaa taa mꞋnookŋ roi.
10 Tɛr Kitap taaɗ ɔɔ:
Naasen jee ɓaa se paac se Ꞌtɛɗki maak‑raapo
ute jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗɔ ɔɔ naaɗe tɛɗga jee naan̰ge se.
11 Ɔɔ tɛr daala Kitap taaɗ ɔɔ:
Naasen paacn̰ kɛn Yaudge ey se, Ꞌtɔɔmki Mɛljege Raa
ɔɔ ɔn̰ jeegen ɓaa se paac, an̰ nooko.§
12 Ɔɔ tɛr debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi kic taaɗga daala ɔɔ:
Deba utu aɗe teecn̰ mɛtjil Jɛsɛ* ki se ɔɔ naan̰ se utu aɗe ɓaa kɔsn gaara do jeege tu paac
ɔɔ mɛtjil jeegen do naaŋ ki paac utu kɔnd doɗe don̰ ki.
13 Ɔn̰ Raa kɛn tɛɗ jeege ɔnd doɗe don̰ ki ɔɔ kɛn naase aalki maakse don̰ ki se, asen kɛɗn maak‑raap dɛna ute lapia. Taa naan̰ se ɓo, ute tɔɔgŋ *Nirl Salal se, naase aki kɔnd dose paac don̰ ki.
Pɔl taaɗ mɛtn taar naabin̰a
(2Kɔr 10.13‑18)
14 Gɛnaamge, maakum ki se maam mꞋjeele naase se jeegen kɛn lee tɛɗ nakgen bɛɛ. Ɔɔ taar mɛt ki se kic, naase Ꞌjeel ɔkkiga mɛtin̰a. Ɔɔ naase se, aaskiga gɛn dɛjn̰ naapa. 15 Naɓo maakŋ maktub kɛn mꞋraaŋsen ese se, nakgen mɛtin̰ge se maam mꞋtaaɗsenoga mɛtin̰ tal, taa naase aki saapm do nakge tun kɛn naase Ꞌjeelin̰kiga jeele. Ɔɔ kɛn ɔlum jaay mꞋtaaɗsen mɛtn nakgen se tal se, taa bɛɛ Raa kɛn tɛɗum se, 16 mꞋtɛɗga debm tɛɗn naabm Isa *al‑Masi daan jeege tun Yaudge eyo. Maam mꞋɛɗ rom paac gɛn taaɗn Labar Jiga gɛn Raa se jeege tu, taa jee Yaudge ey se kic ɓo Ꞌkaal maakɗe don̰ ki ɔɔ bin se, naaɗe tɛɗn gɔɔ *sɛrkŋ kɛn tɔɔl Raa ki. Ɔɔ kɛn tɛɗɗe jaay naaɗe tɛɗ jee Raage se, kɛse *Nirl Salal. 17 Taa naan̰ se ɓo, maam kɛn mꞋtɛɗga kalaŋ ute Isa al‑Masi se, maakum raap do naabum kɛn maam mꞋtɛɗ Raa ki. 18 Anum maam se mꞋje mꞋkuun maan ɗim ey sum, num mꞋje ɓo mꞋtaaɗn nakŋ kɛn al‑Masi tɛɗ ute ɗoobm maama kɛn taa jeegen Yaudge ey se tookŋ taar Raa. Ɔɔ naabm se, naan̰ tɛɗin̰ ute naabum kɛn maam mꞋtɛɗa ɔɔ ute taarum kɛn maam mꞋtaaɗa, 19 ɔɔ ute tɔɔgŋ Nirl Salal se, naan̰ ɔlum mꞋtɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge ute nakgen deel doa. Bin ɓo gɔtɔ ɓaa se paac, maam mꞋtaaɗga Labar Jigan gɛn al‑Masi se paac jeege tu, mꞋbaago maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki bini mꞋaan taa naaŋ kɛn Iliri ki. 20 Naɓo maam se daayum mꞋje taaɗn Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi se, gɔtn kɛn kꞋtaaɗ te ro al‑Masi ey ɓɔrtɔ. Anum jee kɛn booyga booy taar gɛn jee dooygen kuuy se, maam mꞋje mꞋɓaa gɔtn ese ey sum, taa maam se mꞋje tɛɗn naab eyo do naabm gɛn deb kuuy ki. 21 Taa naan̰ se ɓo, maam mꞋtɛɗ aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗa:
Jee kɛn booy jꞋɔɔsɗe te maanin̰ ey se, naaɗe utu an̰ kaaka.
Ɔɔ jeegen kɛn booy te taarin̰ ey se lɛ, naaɗe utu booy kɔkŋ taarin̰a.
Pɔl je ɓaa mɛrtɛ
22 Kɛse ɓo nakŋ gaasumga ɗoobo mɛt dɛna gɛn ɓaa gɔtse ki. 23 Anum ɓɔrse jaay ɓo, naabum gɔtn ara se naŋga. Ey num mꞋɔkga ɓaara dɛna kɛn maam mꞋje mꞋɓaa gɔtse ki, naɓo mꞋɔŋ te ɗoob eyo. 24 Anum kɛn maam jaay mꞋɓaa taa naaŋ Espan̰ ki se, maam mꞋkaal gɔtse ki. Ɗeere, kɛn am kɔlum mꞋɓaa gɔtse ki se, taa mꞋasen ɓaa kaak jaay am tɔɔlɔ ɔɔ kɛn maam jaay mꞋaanga gɔtse ki se, mꞋtiŋg cɔkɔ jaay ɓo sɔm amki noogŋ gɛn ɓaa taa naaŋ Espan̰ ki. 25 Num ɓɔrse se, maam mꞋɓaa ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki taa ɓaa noogŋ jee Raagen gɔtn naane. 26 Taa jee al‑Masigen taa naaŋ Masedoan ki ute kɛngen taa naaŋ Akayi ki se, uuno doa gɛn tusn naka gɛn noogŋ jee Raagen Jeruzalɛm ki jaay ɔk ɗim ey se. 27 Ɗeere, naaɗe se malin̰ge ɓo uuno doa taa aɗe noogo. Kɛn ɗeer se, naaɗe kic ɔk sɛɛ doɗe ki, taa Yaudge se noogoga jee kɛn Yaudge ey se gɛn kɔŋ bɛɛ Raa. Bin num jeegen Yaudge ey se, naaɗe noogŋ Yaudge ute maalɗe kici. 28 Kɛn naabm se jaay mꞋnaŋin̰ga ɔɔ nakse jaay ɓaa mꞋɛɗin̰ga gɛnaage tun Jeruzalɛm ki se, maam mꞋutu mꞋɓaa taa naaŋ Espan̰ ki ɔɔ maam mꞋutu mꞋkaal gɔtse ki kici. 29 Maam mꞋjeele, ɓii kɛn mꞋkaan gɔtse ki se, *al‑Masi asen tɛɗn bɛɛn̰ dɛn aak eyo.
30 Gɛnaamge, Ꞌbooyki mꞋasen taaɗa: aan gɔɔ naajege jꞋaalki maakjege do Mɛljege Isa al‑Masi ki ɔɔ ute maak‑je kɛn *Nirl Salal ɛɗjeki do naapge tu se, aayki kaamse Ꞌɗoki gɛn tɔnd mɛtn Raa taa maama. 31 ꞋTɔndki mɛtn Raa kɛn maam jaay mꞋaanga taa naaŋ Jude ki num, jee kɛn aal maakɗe do Isa al‑Masi ki ey se, am dabar eyo. Ɔɔ tɛr Ꞌtɔndki mɛtn Raa taa nakŋ kɛn maam mꞋɓaa kɛɗn jee Raage tun maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki se, nakŋ se naaɗe an̰ kɔkin̰ jiga aɗen tɛɗn bɛɛ. 32 Bin ɓo, kɛn Raa jaay je num, maam mꞋutu mꞋɓaa gɔtse ki ute maak‑raapo ɔɔ kɛn mꞋaanga naane se, mꞋutu mꞋɓaa tɔɔl maakuma. 33 Ɔn̰ Raa debm kɛɗn lapia jeege tu se, Ꞌkiŋg ute naase paac. *Amin.
* 15:3 Aak KKR 69.9. 15:9 Aak KKR 18.49. 15:10 Aak Dt 32.43. § 15:11 Aak KKR 117.1. * 15:12 Jɛsɛ se bubm Gaar *Daud. 15:12 Aak Eza 11.10. 15:21 Aak Eza 52.12.