2
Asgar gɛn *al‑Masi
Naai goonuma, ɔk maaki tɔɔgɔ do bɛɛ kɛn ɗoobm Isa al‑Masi ki se. Ɔɔ taar kɛn naai Ꞌbooyo maam mꞋdooyo jeege naan saaɗge tun dɛn se, taar se Ꞌɓaa dooyin̰ jeege tun Ꞌbooy kɔkŋ mɛtin̰ mɛc taa naaɗe Ꞌkɔŋ kaasn dooy taar se jeege tun kuuy kici.
Naai kic Ꞌdabar te maama aan gɔɔ asgar Isa al‑Masi kɛn mɛc. Asgar jaay je Ꞌtɔl deb kɛn uunin̰ se, naan̰ ɔlin̰ te nakgen jeege lee tɛɗ se ey sum. Aak jee taan̰ge se: debm aan̰ aan̰ga te ɗoobin̰a ɔɔ aanga deet jaay ɓo, jꞋaalin̰ aace*. Debm aay kaamin̰ kurs maakŋ‑gɔtin̰ se, kɛn maakŋ‑gɔt se jaay oojga num, naan̰ ɓo kɔsn nakin̰ deete. ꞋSaap jiga do taarge tun maam mꞋtaaɗi se. Ɔɔ Mɛljege ai tɛɗi naai Ꞌjeel kɔkŋ mɛtn nakgen se paac.
ꞋSaap do Isa kɛn ooy teeco daan yoge tu se
ꞋSaap do Isa *al‑Masi ki: naan̰ se teeco mɛtjil Gaar *Daud ki. Naan̰ se ooyga ɔɔ duro daan yoge tu ɔɔ kɛse ɓo Labar Jigan kɛn maam mꞋlee mꞋtaaɗ jeege tu se. Taa Labar Jigan se ɓo, maam mꞋdabar bini, kꞋjꞋɔk kꞋdɔɔkum aan gɔɔ debm kɛn tujga tuj ɗim. Naɓo taar *Raa se, jꞋan̰ kɔŋ gaas eyo. 10 Taa naan̰ se ɓo, maam mꞋsɛrk nakge paac taa jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ do dɔkin̰ se, taa naaɗe kic Ꞌkɔŋ kaaja ute ɗoobm Isa al‑Masi ɔɔ Ꞌkɔŋ *nookŋ gɛn daayum.
11 ꞋBooyo! Taargen ese se taargen mɛt ki:
Kɛn naajege jaay jꞋooykiga te naan̰ se,
jꞋutu jꞋaki kɔŋ kaaja te naan̰ kici;
12 kɛn naajege jaay kꞋdabarki ute naan̰ se,
jꞋutu jꞋaki ɓaa kɔsn gaara te naan̰ kici.
Kɛn naajege jaay kꞋbaatin̰kiga se,
naan̰ kic ajeki baat naajege kici;
13 kɛn naajege jaay kꞋtujkiga ɔrmjege se,
naan̰ se, daayum tuj ɔrmin̰ eyo,
taa naan̰ se Ꞌkɔŋ baatn ron̰ eyo.
Debm tɛɗn naabm jiga naan Raa ki
(1Tim 1.3‑7,18‑20; Tit 1.10‑16, 2.11‑15; 2Pr 2.1‑22)
14 Taargen se paac Ꞌtɛrl taaɗɗesin̰a. Naan Raa ki se, Ꞌtaaɗɗen ute tɔɔgi paac: jꞋɔn̰te tɛɗn dɛkɛn̰ɛ do taarge tun mɛtin̰ge se. Taa naajn̰ taara se nakŋ cɛrɛ ɔɔ Ꞌkutn jee kɛn lee booyin̰ se. 15 Aay kaami, naan Raa ki se Ꞌtɛɗ debm mɛcn̰ kɛn Ꞌtɔɔl Raa ki, ɔɔ tɛɗ aan gɔɔ debm tɛɗn naabm kɛn ɔk sɔkɔn̰ eyo kɛn taaɗ taar Raa mɛt ki ute ɗoobin̰a naan jeege tu. 16 Ɔɔɗ doi do taarge tun jeege lee ul rɛn̰ rɛn̰ jaay rɛsn ute ɗoobm Raa se. Taa jeegen lee tɛɗn naan̰ ese se, naaɗe daayum tɛɗ *kusin̰a ɓaa ute naanɗe. 17 Taar naaɗe se aan gɔɔ du kɛn ɔŋ eep eyo ɔɔ ɔs ɓaa ute naanin̰a. Imɛnɛ ute Pilɛtɔs se, mɛtn jee se kici. 18 Jee se rɛsŋga ute taar mɛt ki. Ɔɔ naaɗe taaɗ jeege tu ɔɔ: kaaɗn kɛn Raa utu dur jeegen ooyga kooy se, deelga. Bin ɓo jee utu aal kaal maakɗe do Isa ki se, naaɗe tujɗenga kaal maakɗe se kici. 19 Num gaŋ mɛtn taar kɛn Raa uuno mɛtin̰ se, utu iŋg gɔtin̰ ki tak; naan̰ se tec aan gɔɔ kuun mɛtn ɓee kɛn kꞋraaŋin̰ ro ki jꞋɔɔ: «Mɛljege Raa se, jeel jeen̰ge» ɔɔ «Debm jaay taaɗga ɔɔ naan̰ gɛn Mɛljege se, n̰Ꞌɔɔɗ don̰ ro kusin̰ ki.»
20 Debm maal ɔk ɓee magal se maakŋ ɓeen̰ ki se, ɔk nakgen kꞋɗaapɗe ute daab ɔɔ te pudda sum eyo. Num maak ki se ɔk nakgen jꞋɔɓɗe te nɛn̰jɛ ɔɔ kɛngen kaagge ɓo kꞋcɔɔc kꞋɗaapɗe kici. Nakgen jiga se, kꞋjꞋɔɔɗɗe ute ɓiin̰ ɓiin̰a ɔɔ kɛngen mɛtin̰ge se, kɛn kꞋlee kꞋtɛɗn naaba ɓii‑raa. 21 Bin num debm kɛn ɔɔɗga don̰ ro kusin̰ ki ɔɔ tɛɗ ron̰ *salal se, naan̰ tɛɗga aan gɔɔ nakŋ jiga, kɛn mɛlin̰ ɔɔɗin̰ ute ɓiin̰ ɓiin̰a. Ute naan̰ se naan̰ tɛɗn naabgen jiga kɛn mɛlin̰ maakin̰ jen ro ki.
Debm tɛɗn naabm Mɛljege
22 Anum nakŋ *kusin̰ kɛn gaan kɔɗge maakɗe je se, naai iik ro ki dɔkɔ. Num Ꞌje nakŋ te ɗoobin̰a, daayum aal maaki do Raa ki, je jeege ɔɔ daan jeege tun lee eem Mɛljege ute maakŋ kalaŋ se, naai iŋg te tɔɔsɛ ute naaɗe. 23 Bin num, ɓɛrɛ, ɔn̰te kɔl doi do naajn̰ taarge tun rɛn̰ rɛn̰ gɛn jee dɛrlge se. Taa naai Ꞌjeele, naajn̰ taargen bin se, lee ɓaano ɓaa ute mooyo. 24 ꞋJeele debm tɛɗn naabm Mɛljege se, Ꞌkɔŋ mooy te jeege eyo. Num naan̰ Ꞌtɛɗn debm je jeege paac, jeel dooy jeege ɔɔ sɛrkŋ jee naajn̰ taarge. 25 Jee kɛn lee naaj taara se, naai Ꞌtaaɗɗen te taar urlu. Bin sum ɓo, daan Raa utu aɗen tɛrl maakɗe ɔɔ naaɗe utu Ꞌjeel taar mɛt ki, 26 ɔɔ naaɗe Ꞌtɛrl Ꞌtɛɗn jee mɛtɛkge ɔɔ aɗe kɔŋ teecn̰ maakŋ ji *Ɓubm sitange tun kɛn ey num tɔkɗenga tɔk ɓulu gɛn tɛɗn maakjen̰a.
* 2:5 Kaal aacn̰ ara se je taaɗn ute laatn tɔɔm kɛn jꞋɔndin̰ don̰ ki.